Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nejvyšší přesnost pro nakládání viskózního asfaltu

GRISARD BITUMEN AG spoléhá na Promass Q 500

Společnost GRISARD BITUMEN AG vyvíjí, zušlechťuje a dodává asfaltová adheziva nejvyšší kvality. Standardní asfalt dodávaný společnosti BITUTANK AG lodní dopravou je zušlechťován prostřednictvím aditiv do podoby polymery modifikovaného asfaltu (PmB) a následně je přepravován k zákazníkům po železnici nebo cisternovými automobily. Pro nakládání do cisternových automobilů společnost GRISARD BITUMEN AG používá automobilovou váhu a nový Coriolisův průtokoměr Promass Q 500. Tento průtokoměr umožňuje měřit asfalt, který někdy produkuje plyny, s bezprecedentní přesností.

Obrázek nakládací stanice asfaltu u společnosti BITUTANK AG ve Švýcarsku ©Endress+Hauser

Nakládací stanice asfaltu (BITUTANK AG, Auhafen Muttenz (BL), Švýcarsko)

Obrázek průtokoměru Promass Q 500 na měření kapalin, asfaltu s plynovými kapsami nebo mikrobublinami ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 500 (vítěz ocenění Swiss Technology Award) na přesné měření kapalin, například asfaltu s plynovými kapsami nebo mikrobublinami

Výsledky

 • Odchylky měření se podařilo snížit z až 8 % na pouhých 0,1 až 0,2 %

 • Vyšší dostupnost technologie díky manipulaci s daty ve webovém prostředí

Obrázek nakládací stanice asfaltu u společnosti BITUTANK AG ve Švýcarsku

Již mnoho let považujeme společnost Endress+Hauser za schopného a spolehlivého partnera. Zvlášť rozhodující vliv na naši volbu měla úzká a dobrá spolupráce se servisním inženýrem.

Pan Eduard Martini, Výkonný ředitel
BITUTANK AG, GRISARD BITUMEN AG (Švýcarsko)

Náročný úkol vytyčený zákazníkem

Obrázek zařízení pro nakládání do cisternových vozů – BITUTANK AG ©Endress+Hauser

Dříve bylo množství asfaltu plněného do cisternových vozů stanovováno pomocí automobilové váhy a jiného typu Coriolisova průtokoměru. Z důvodu procesů souvisejících s uvolňováním plynů z vysoce viskózního asfaltu však tento starší Coriolisův průtokoměr vykazoval odchylky měření až 8 % v porovnání s automobilovou váhou. Jelikož místo měření průtoku je z důvodu uspořádání systému zařazeno na výstupní i vstupní straně čerpadla, jsou procesy uvolňování plynů standardním jevem v důsledku kolísání tlaku.

Naše řešení

Aplikace s asfaltem vyžadovala nalézt měřicí technologii (tj. Promass Q 500), která by zaručila maximální přesnost nakládaného množství viskózních kapalin a nebyla citlivá na kolísání procesního tlaku a obsahu plynu.
Dalším požadavkem, vycházejícím z potřeby zajistit vyšší dostupnost technologie, bylo umožnit ukládání, vyhodnocování a zpětné získávání všech měřených dat prostřednictvím webového cloudového řešení.

Proline Promass Q 500

Namísto původního Coriolisova průtokoměru – který poskytoval bezchybné výsledky měření u asfaltu, který neprodukoval plyny – byl nainstalován Promass Q 500 konkrétně pro nakládací stanici asfaltu:
– Měření je nezávislé na kolísání procesního tlaku a teploty
– Vynikající výkonnost pro obchodní transakce, např. obchodní měření nebo fakturace
– Patentovaná „multifrekvenční technologie“ (MFT) pro spolehlivé měření kapalin s rozptýleným plynem nebo mikrobublinami

Individuálně přizpůsobené softwarové řešení pro IIoT

©Endress+Hauser

Pro zpětné získávání a vyhodnocování dat přes web v cloudovém prostředí společnost Endress+Hauser vyvinula speciální zakázkové řešení pro IIoT:
– Přístup odkudkoli na světě ke všem měřeným datům, ať již z aktuálních nebo dříve dokončených nakládacích procesů
– Volitelné možnosti vyhodnocení, např. analýzy trendů procesních nebo kvalitativních parametrů (hmotnost, objem, hustota, teplota atd.)
– Technologie Heartbeat pro spolehlivou detekci změn procesu nebo přístroje, např. v důsledku kavitace, nánosů nebo koroze

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu