Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Významné snížení počtu chyb měření a nákladů na údržbu

Společnost Arkema nahradila staré objemové průtokoměry na svých sedmi plnicích a měřicích stanicích v Lacq Coriolisovými

V tomto chemickém závodě ve Francii pracuje přibližně tisícovka zaměstnanců. Závod tak trochu připomíná veliké mraveniště, kde každý vykonává svou práci podle bezpečnostních předpisů. Jakmile do tohoto závodu vstoupíte, ihned zaznamenáte, jak důležitá je bezpečnost na každém kroku. Zde vyráběné chemické výrobky jsou hořlavé a toxické. Je samozřejmostí, že všichni nosí plynovou masku, bezpečnostní boty, helmy, kožené rukavice, brýle a předepsané ošacení. Nicméně slunečné počasí a krása okolní přírody jim tyto pracovní podmínky vynahrazují.

Výsledky

 • Okamžitá návratnost investice

 • Vynikající přesnost a opakovatelnost měření

 • Snížené nároky na údržbu

 • Snadno použitelné řešení

 • Vybavení, které je odolné vůči agresivnímu prostředí

Pan Richard – inspektor údržby

Nadchnul nás vynikající parametr opakovatelnosti tohoto vybavení. Vybavení pro klasické měření a pro měření kontinuálního průtoku je také mimořádně spolehlivé, takže jsme zcela spokojeni.

Pan Jean-Luc Richard, inspektor údržby
Arkema
Pan Marc Puertas, operátor logistiky

Používáme tento nový hmotnostní průtokoměr, který je skutečně velice užitečný, neboť pracuje rychleji než vybavení používané předtím.

Pan Marc Puertas, operátor logistiky
Arkema
Pan Vidales, inspektor logistiky

Všimli jsme si, že měřidla, která jsme používali předtím, systematicky generovala vysoké nesrovnalosti oproti hmotnosti produktu, který měl být naložen. Hodnoty se lišily o 150 až 200 kg.

Pan Pan Vidales, inspektor logistiky
Arkema

Společnost Arkema je jedním z místních provozovatelů. Závod vyrábí a dodává sirné deriváty, jako jsou chemické meziprodukty a aromatické sloučeniny, které se vstřikují do sítě zemního plynu za účelem snadné detekce úniků. Vyrovnané řady nákladních automobilů a cisteren stojící v logistickém centru dodávají zákazníkům okolo 80 tun denně. Pracovníci obsluhy zaparkují, připojí hadici a zemnicí kabel, nastaví odebírané množství a začnou plnit. Před odjezdem jsou za účelem vystavení faktury vozidla vážena.

Když údaje na měřidle neodpovídají údajům z váhy.

Bylo změřeno i množství kapaliny určené k dodání. Sedm plnicích stanic bylo v minulosti vybaveno objemovými průtokoměry. Inspektor logistiky pan Vidales vypozoroval, že výsledky měření pomocí objemových průtokoměrů již neodpovídaly hodnotám z mostové váhy. Aby se společnost vyhnula stížnostem odběratelů, ke každému nákladu systematicky přidávala 200 kg navíc. Současně pan Richard, vedoucí oddělení údržby, pozoroval zatížení svého rozpočtu v důsledku provádění opakované údržby tohoto požadovaného vybavení

Bylo načase nahradit nespolehlivé a na údržbu náročné vybavení. Tyto specifikace, jak je vymezili pan Richard a pan Vidales, uvádějí, že musí mít schopnost odolat agresivním vlivům okolního prostředí. Součástí vybavení byl průtokoměr a nastavení předvoleb. Měřicí přístroj musel být přesný, spolehlivý a umožňovat opakování postupu. Vybavení muselo být rovněž praktické pro každodenní použití při současném zohlednění pracovních podmínek obsluhujícího personálu, jako je například potřeba pracovat v kožených rukavicích, a podmínek průmyslového prostředí.

Měřicí řešení založené na přesnosti hmotnostního průtokoměru

Po provedení analýzy potřeb společnosti Arkema navrhla společnost Endress+Hauser řešení pro plnění, jehož součástí byl jeden přednastavený měřicí přístroj Contrec a jeden Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro každou plnicí stanici. Přednastavení je intuitivní a snadné. Přístroj je odolný proti ulpívání nečistot a lze jej používat i v rukavicích.

Zvoleným typem Coriolisova hmotnostního průtokoměru byl Promass 80E. Coriolisův princip měření je velice přesný a měří hmotnost přímo, čímž se eliminují jakékoli chyby měření v důsledku změn hustoty. Hmotnostní průtokoměry nemají žádné pohyblivé součásti, což minimalizuje nároky na údržbu. Konstrukce průtokoměru Promass 80E je rovněž robustní a neobyčejně kompaktní. To značně usnadnilo provádění instalace, neboť nové objemové průtokoměry mohly být montovány přímo na místo původních.

Téměř okamžitá návratnost investic a plná spokojenost

Pan Richard v rychlosti vypočítal návratnost investic, včetně nákladů na dodané doplňkové vybavení a výše nákladů na údržbu objemových průtokoměrů. Řešení navržené společností Endress+Hauser bylo přijato a zavedeno. Po více než roce používání jsou výsledky příznivé. Pan Richard je velmi spokojen: „Projekt se opravdu vydařil. Pracovníci obsluhy se bez problémů a s ochotou naučili nová měřidla používat. Průtokoměry jsou přesné a chyby měření klesly z 200 kg na 10 kg. Máme velikou radost.“

Řešení pro měření a postupy plnění

Díky své nakládací měřicí sestavě LMS 080/100/150 nabízí společnost Endress+Hauser standardizovaná a certifikovaná řešení pro aplikace v oblasti obchodních transakcí

 • Nakládací měřicí sestavy (LMS) navržené a schválené podle směrnice o měřicích přístrojích (MID) zaručují soulad s právními předpisy, které se týkají obchodních transakcí.

 • Rychlá instalace, uvedení do provozu a integrace

 • Snižte díky vynikajícím parametrům Coriolisových průtokoměrů Promass množství fakturačních chyb

 • Nízké náklady na údržbu a provedení, které snižuje míru opotřebení

 • Nízké náklady na opětovnou kalibraci

 • Tlakové ztráty jsou nižší než v případě objemových průtokoměrů