Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizace usazováku vede ke snížení výrobních nákladů

Integrovaný on-line monitoring zvyšuje výkonnost koncentrátoru

Monitoring dat ze všech kritických měřicích bodů v koncentrátoru pomáhá zvýšit využitelnost zařízení, provozní bezpečnost a úsporu energie.

Usazovák v těžebním procesu. ©Endress+Hauser

Výhody na první pohled

 • Hustota kalu v odtahu zvýšena z 55 % na 60–66 %

 • Lepší využití vody

 • Snížení množství kyanidu odcházejícího do odkaliště

 • Hodnoty CTD sníženy z nuly na ~2

 • Výrazně zvýšená skladovací kapacita odkaliště

Vaše výzva

V procesu čiření a zahušťování existuje mnoho kritických klíčových ukazatelů výkonnosti, které indikují, jak proces probíhá – všechny je třeba přesně a spolehlivě měřit. Hydraulický tlak, výška a hmotnost lože jsou jen některé z kritických měřicích bodů, stejně jako hustota a rychlost odtahu, čistota na odtoku a tok sušiny. Výzvou pro zákazníka je mít možnost všechna tato data monitorovat a regulovat k získání efektivního procesu čiření a zahušťování.

Naše řešení

Pro nejlepší výsledek v procesu čiření a zahušťování nabízí společnost Endress+Hauser integrovaný balíček, který optimalizuje účinnost koncentrátoru. Doporučená kombinace hlavních přístrojů (Prosonic T FMU30, Promass F 200, Cerabar M PMC51, Promag 55S, Liquiline CM44x, Turbimax CUS71D, Orbipac CPF81D, Indumax CLS50D a Oxymax COS51D). Také naše integrované servisní služby vám pomohou na místě zajistit využitelnost vašeho zařízení.

Instrumentace pro měření rozhraní, tlaku a průtoku

 • Ultrazvukový senzor rozhraní Prosonic T FMU30 měří a řídí výšku hrabla

 • Cerabar M monitoruje točivý moment hrabla

 • Coriolisův průtokoměr Promass F 200 nebo Dosimass dávkuje flokulant vzhledem k hmotnosti lože

 • Cerabar M PMC51 s vysouvatelnou montážní armaturou s čištěním monitoruje hmotnost lože

 • Promag 55S a Gammapilot M měří odtah, hustotu kalu a koncentraci pevných částic

Instrumentace pro analytická měření

 • Převodník Liquiline CM42 (dvouvodičový jednovstupový analog- nebo digitál-) nebo

 • Liquiline CM44x se vstupem až pro 8 senzorů (max. 4 rozhraní + 4 pro ostatní senzory)

 • Ponorný ultrazvukový senzor Turbimax CUS71D s čištěním

 • Senzor koncentrace kalu Turbimax CUS51D

 • Senzor Orbipac CPF81D pH s montážní sestavou CYA 112

 • Induktivní senzor Indumax CLS50D pro měření vodivosti a koncentrace

 • Oxymax COS51D pro koncentraci kyslíku v biologickém stupni na ČOV

Detaily aplikace 1

Točivý moment a zdvih hrabla: Pro hydraulické hrablové pohony je třeba měřit hydraulický tlak k monitorování procesních problémů, jako jsou nedostatečné otáčky čerpadla odtahu nebo blokovaná výpust. To způsobí buď vypnutí, nebo zdvihnutí hrabla ke snížení točivého momentu.

Výška lože: Výška lože klíčovým parametrem, protože hlásí polohu usazeného lože. Hodnota je analyzována a použita pro řízení dávkování flokulantu na g/t sušiny.

Detaily aplikace 2

Hmotnost lože: Hmotnost usazených pevných částic v usazováku se provádí pomocí snímače tlaku, který snímá rostoucí hmotnost lože. Senzor je umístěn v zahušťovacím kuželu a může kontrolovat otáčky čerpadla odtahu kalu, aby byla dosažena konstantní hmotnost lože. Povrch každého senzoru v kontaktu s kalem musí být odolný vůči abrazivním částicím a musí být pravidelně čištěn z důvodu lepkavého nánosu.

Detaily aplikace 3

Hustota odtahu: Ke kontrole výsledného procenta pevných částic je namontován podél výstupního potrubí odtahu neinvazivní radiační hustoměr. Hustota odtahu je důležitá pro udržování stabilního provozu a k zabránění zablokování odkaliště na výpusti usazováku.

Rychlost odtahu: Objemový inline průtokoměr může fungovat společně s hustoměrem a průtokoměr měří hmotnostní průtok sušiny z celkového objemu kalu odkaliště, která jde na likvidaci.

Detaily aplikace 4

Čistota na odtoku: Zákalový senzor vyhodnocuje nerozpuštěné látky a  ověřuje čistotu vody na odtoku.

Rychlost posuvu sušiny: Jako dopředný signál pro regulační smyčku dávkování flokulantu se může nainstalovat dvojice radiačního hustoměru a inline průtokoměru. Ta předvídá dávkování flokulantu podle očekávaného toku sušiny, nejen podle rozhraní voda–kal a hmotnosti lože.