Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Kompletní péče o vaše bezpečnostní aplikace

Tepelná přenosová síť v dobrých rukách

Společnost VWS Pipeline-Control nese odpovědnost za údržbu a využitelnost instalací svého klienta, společnosti Warmtebedrijf Rotterdam. Její potrubní vedení dopravují horkou vodu k provozovatelům oblastních otopných sítí, které ji distribuují do tisíců domů v oblasti Rotterdamu. Společnost VWS Pipeline-Control úzce spolupracuje se společností Endress+Hauser na údržbě svých bezpečnostních smyček.

Tepelná přenosová síť v dobrých rukách u společnosti WS Pipeline-Control ©WS Pipeline-Control

Hlavní výhody

  • Implementace plánu údržby a pravidelných ověřovacích zkoušek funkce zaručuje vyšší bezpečnost a využitelnost procesu bezpečnostních přístrojových systémů

  • Město Rotterdam je zásobováno dostatkem horké vody

  • Jsou k dispozici obsáhlé a podrobné protokoly

Tepelná přenosová síť v dobrých rukách u společnosti WS Pipeline-Control

Kompletní provozní procesní instalace úspěšně prošla úplnými ověřovacími zkouškami.

Pan Marc van den Heuvel, Installatiebeheerder Pipeline Control
VWS Pipeline-Control

Zajistěte bezpečnost, předcházejte škodám a chraňte životní prostředí

Pro společnost VWS Pipeline-Control je bezpečnost nejvyšší prioritou. Potrubními vedeními v délce stovek kilometrů jsou v Nizozemsku dopravovány kapaliny nebo plyn do městských i venkovských oblastí. Jakékoli změny ve specifikacích produktů nebo v kapacitě mohou poškodit potrubí a potenciálně ohrozit obyvatele v okolí. Proto je mimořádně důležité mít vypracovaný optimální plán údržby.

Aby bylo zaručeně dosahováno požadované úrovně bezpečnostní integrity (SIL) bezpečnostní smyčky, veškeré přístroje v dané bezpečnostní smyčce se musí včas kontrolovat a podrobit příslušnému vyhodnocení. Toto vyhodnocení se liší podle požadavků dané aplikace a je definováno buď jako úplná ověřovací zkouška funkce, nebo jako částečná ověřovací zkouška.

Ověřovací zkoušky funkce byly provedeny na třech různých místech, kde bylo otestováno celkem 22 smyček s bezpečnostní specifikací SIL. Jedna bezpečnostní smyčka SIL na přítoku se skládá ze dvou převodníků tlaku, jednotky PLC a čerpadla (jmenovitá charakteristika 1oo2). Bezpečnostní smyčka SIL na odtoku se skládá ze tří převodníků tlaku, jednotky PLC a čerpadla (jmenovitá charakteristika 2oo3), jak je znázorněno na obrázku.