Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Přesné dávkování chemikálií do kalů s dobrými výsledky odvodňování

Průtok a hustota jsou hlavními parametry kvality

Řízením procedury přidávání chemikálií do kalu v závislosti na hustotě a na hmotnosti, které jsou měřeny nepřetržitě, je možno zlepšit výsledky odvodňování polymerových a vápenných roztoků..

Pásový filtr pro odvodňování kalů z obecních čistíren odpadních vod. ©Endress+Hauser

Výsledky

 • Díky zlepšeným výsledkům při odvodňování kalu se dosahuje stále lepší kvality odvodněného kalu

 • Méně údržby díky delší životnosti filtru až o 25 %

 • Efekt úspory nákladů díky nižší spotřebě chemikálií (dosahuje se 15–20 %)

Výzva pro zákazníka

Kam mám dát kal? Mezi provozovateli čistíren odpadních vod, které jsou na trhu, převládá shodně pozitivní názor, že problematika kalů bude mít v budoucnosti stále větší význam. Důvodem jsou stále přísnější kontroly metod vypouštění a následné náklady na likvidaci každého kubického metru kalu. Protože náklady za likvidaci kalů se počítají podle objemu, je důležité znát, co se děje během odvodňování kalu.

Správné vměšování nebo dávkování přídavných látek, které usnadňují proces odvodňování, je velmi důležité pro délku životnosti filtru a pro dosahování dobrých výsledků při odvodňování.

Odvodňování kalu musí být prováděno efektivně, to znamená:

 • Výsledky odvodňování musí dosahovat dobrých výsledků

 • Odvodňovací cykly musí být dlouhé

 • Spotřeba chemikálií musí být optimalizovaná.

Připravit a optimálně dávkovat chemický roztok pouze na základě průtočného objemu, když se mění koncentrace roztoku, je dost složité. Pracovníci obsluhy čistírny jsou přitom vystaveni koncentraci kalu v odvodněném kalu, která není optimální, a také krátké odvodňovací cykly si vyžadují častější údržbu.

Naše řešení

Měřením hmotnostního průtoku na Coriolisově principu se nezjišťují jen hodnoty průtoku, ale také další hodnoty, jako jsou hustota, teplota, koncentrace a viskozita. Proto je měření na tomto principu elegantním a spolehlivým řešením pro mnoho aplikací. Následující aplikace již byly v čistírnách odpadních vod realizovány a díky nim se zlepšily výsledky odvodňování kalu i pracovní čas odvodňovacího stroje a optimalizovala se spotřeba chemikálií:

©Endress+Hauser

 1. Měření hustoty vápenného mléka, aby bylo možno rozeznat odchylky koncentrací

 2. Měření hustoty pracovního roztoku kvůli řízení procesu ředění základního roztoku polymerů

Ještě jeden exotický roztok pro jednoho z našich zákazníků: měření hustoty srážecího činidla (Fe(III) sůl) v biologii:

 • Rozpoznání přechodu od nasyceného základního roztoku na nenasycený a automatické objednávání srážedla (malá zásoba na skladě)

 • Záruka limitních hodnot

Hlavní komponenty systému

 • Instrumentace: Promass 80I

 • Volitelně nabízíme podporu pro kompletní roztoky k dávkování

Výhody

 • Optimalizace bezpečnosti vaší čistírny odpadních vod

 • Účelné hospodaření s náklady za chemikálie

 • Snížení produkce kalů

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu