Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Aplikace v rafinériích

Zvyšte spolehlivost a snižte počet alarmů

Aplikace na měření hladiny v rafinérii ©Light&Magic - shutterstock.com

Účelem tohoto dokumentu je probrat způsob snížení počtu alarmů generovaných v důsledku nesouladu mezi redundantními zařízeními pro měření hladiny, zvláště v aplikacích s vysokým tlakem nebo vysokou teplotou. Kritická je důležitost kompenzace plynné fáze (GPC) a to, jak ovlivňuje údaje o hladině ze zařízení vycházejících z radaru s vedenými impulzy (GWR). Přítomnost polarizovaného plynu může mít rovněž vliv na přesnost jakéhokoli GWR bez GPC, pokud je instalovaný v aplikacích, kde se vyskytuje vysoká teplota nebo vysoký tlak.

Různorodá redundance

Setkáváte se s alarmy v důsledku odchylek ve vysokotlakých procesních nádobách? V mnoha vysokotlakých nádobách se z bezpečnostních důvodů využívají redundantní technologie měření hladiny k poskytování několika různých ukazatelů hladiny. Je běžné, že předmětné přístroje využívají různé technologie, aby poskytovaly tzv. „různorodou redundanci“. Určitý stav procesu, který může ovlivnit jednu technologii, pravděpodobně neovlivní ostatní. Tím je zaručeno spolehlivé měření hladiny alespoň jednou z použitých technologií.