Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Snížení nákladů a dosažení vyšší transparentnosti

Kalibrační management zvyšuje využitelnost technologie

Díky uzavření kalibrační smlouvy vázané na výsledky se společností Endress+Hauser a díky vyplývajícímu zjednodušení provozních operací tento významný biotechnologický provoz podstatným způsobem snížil celkovou náročnost a náklady na kalibrace. Došlo rovněž ke zkrácení času potřebného na kalibrace, přičemž tato skutečnost má pozitivní dopad na využitelnost procesních technologií.

kalibrační management, snížení nákladů, získání transparentního přehledu, průtokoměr, využitelnost technologie ©Endress+Hauser

Přehled výhod

  • Významné snížení celkových nákladů na kalibrace po 3 letech

  • 10% zkrácení času potřebného na kalibrace a vyplývající vyšší využitelnost procesních technologií

  • Více než 80% času vynaloženého interními pracovníky bylo využito na hlavní činnost

  • Plná transparentnost při správě prováděných činností

Výzva

Pracoviště sestává ze tří podnikových jednotek. Vzhledem k jejich vzájemné nezávislosti a separátním zdrojům nebyla interní správa kalibrací více než 1 000 zařízení používaných na pracovišti efektivní: chyběla kontrola nad náklady i sledování přítomnosti dodavatelů, optimalizace interních zdrojů, na pracovišti se používalo několik standardů atd.

Naše řešení

Společnost Endress+Hauser převzala zodpovědnost za správu celého procesu kalibrace přibližně 3 000 zařízení provozovaných na daném pracovišti. V rámci smlouvy vázané na dosažené výsledky jsme nastavili pravidla a poskytujeme následující plnění:

  • Společné standardy a procesy na celém pracovišti

  • Centralizovaná koordinace a řízení pracovních postupů

  • Sdílení zdrojů v souladu se změnami pracovního vytížení

  • Pravidelné informační schůzky s předáváním výkazů provedených činností

  • Relevantní klíčové ukazatele výkonnosti

  • Přístup na základě průběžného zlepšování