Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Sledování fermentace v biotechnologii

Konzistentní měření od laboratoře po proces

Digitální senzor pH na fermentoru ©Endress+Hauser

V biotechnologii jsou průmyslové analytické senzory v průběhu vývoje procesu běžně standardizovány z hlediska značek a typů. To napomáhá udržovat konzistentnost dat při pozdějším rozšiřování kapacity procesu. I přesto se však společnosti často setkávají se značnými problémy způsobenými nespolehlivými signály ze senzorů a nesoulady týkajícími se algoritmu zpracování signálu a správy senzorů. Digitální senzory nabízejí řešení zaručující konzistentnost dat a představují cestu k jednoduché a jednotné správě senzorů.

Jak digitální senzory zdokonalují konzistentnost měření

  • Digitální senzory poskytují 100% integritu signálu, a zvyšují tak spolehlivost měření.

  • Vlhkost a nánosy na kontaktních plochách nepředstavují pro senzory žádný problém. To je obrovská výhoda, zvláště v laboratorních aplikacích, kde na kontaktních plochách zůstává po autoklávování zbytková vlhkost.

  • Senzory Memosens lze používat v jakékoli fázi – i při rozšiřování kapacity procesu z laboratorního rozsahu na pilotní a plný provoz. To znamená, že se ve všech vývojových fázích procesu používá stejný typ senzorů a stejný algoritmus.

  • Digitální senzory v sobě obsahují vlastní kalibrační data, a je tak možné je čistit, kalibrovat a justovat off-line ve stabilním prostředí a následně nainstalovat do procesu nebo do laboratorních aplikací.