Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Funkční bezpečnost v praxi

Od projektu po konstrukci a plánování SIS (Safety Instrumented Systems), výpočet bezpečnostní smyčky a životní cyklus SIS

Od potenciálních rizik k bezpečnosti podle IEC 61511 ©Endress+Hauser

Od potenciálních rizik k bezpečnosti podle IEC 61511

Není třeba se ptát, proč funkční bezpečnost hraje natolik důležitou úlohu. Provozovatelé investují mnoho prostředků, aby zamezili rizikům pro bezpečnost osob. V konečném důsledku je jakékoli preventivní opatření cenově mnohem výhodnější než nehoda s důsledky pro osoby, procesy, provozy nebo životní prostředí. Tento technický dokument poskytuje informace pro pokročilé profesionály, aniž by se příliš držel jazyka bezpečnostních norem.

Funkční bezpečnost

Investice do funkční bezpečnosti, a tedy do opatření zamezujících náhodným a systematickým chybám, jsou velmi přijatelné, jestliže se člověk přímo spoléhá na přístroje vyvinuté v souladu s IEC 61508. Tato norma zajišťuje provozovatelům technologických celků více bezpečnosti, zkracuje čas nutný k ověření provozní spolehlivosti a přesouvá rozhodující část jejich práce k vytvoření požadovaných opatření a dokumentace na příslušné výrobce.

Informace v této publikaci jsou uváděny na základě našich nejlepších znalostí. Nepřejímáme však jakoukoli odpovědnost za případně nastalá nedorozumění.