Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Dovybavení, které vám šetří peníze

Bezdrátové monitorování teploty pro detekci poškození ložisek

Každá společnost má zájem na tom, aby její procesy běžely na optimální úrovni. Incidenty, které způsobují vypnutí systému, nemusejí vést pouze k nákladným opravám, ale i ke značným ztrátám. Společnost Ilsenburger Grobblech GmbH optimalizovala využitelnost svého závodu prostřednictvím záznamů teploty u ložisek krčků válců a jednoduché implementace pomocí WirelessHART.

Snadná integrace všech provozních
přístrojů pomocí WirelessHART. ©Endress+Hauser

Výsledky

  • Detekce případného poškození kluzných ložisek

  • Prediktivní údržba

  • Ochrana velmi nákladných kluzných ložisek

Ilsenburger Grobblech GmbH

Společnost Ilsenburger Grobblech GmbH optimalizovala dostupnost svého závodu prostřednictvím záznamů teploty u válečkových krčních ložisek a jednoduché implementace pomocí WirelessHART.


Ilsenburger Grobblech GmbH
©Endress+Hauser

Výzva zákazníka

Válcovací stolice kvarto ve společnosti Ilsenburger Grobblech sestává ze dvou pracovních válců, které přímo přetvářejí ocelové desky, a dvou opěrných válců, které přenášejí tlak válce na pracovní válce. Válcovací stolice kvarto má maximální valivou sílu 80 000 kN. Takové podmínky jsou velmi náročné i pro ložiska krčků válců. Ložiska krčků válců jsou umístěna na provozní a hnací straně horního a dolního opěrného válce. Jsou známa jako kluzná ložiska Morgoil®.

Mazací okruh zaručuje, aby ložiska Morgoil získala potřebné mazání. Teplota v tomto okruhu by měla být monitorována na vstupu a výstupu. Zvýšení teplotního rozdílu signalizuje vyšší stupeň tření uvnitř ložisek, což může vést k poškození. Okolní podmínky, které převládají u válcovací stolice, však znesnadňují bezpečné zapojení nezbytných snímačů teploty

Řešení

K měření teploty se používají odporové teploměry TR15 s přivařovací teploměrnou jímkou a vyměnitelnou vložkou. Ty se již osvědčily více než tisíckrát v náročných průmyslových aplikacích. Každý snímač teploty se montuje s adaptérem, který umožňuje bezdrátový přenos dat na základě standardu WirelessHART. Vzhledem k prostorovému omezení a případně omezené rádiové komunikaci se nedoporučuje instalace adaptéru přímo na snímač teploty.

Adaptér nejen usnadňuje přenos dat, ale také napájí připojené zařízení přes baterii integrovanou v adaptéru.

Detaily řešení

Každý adaptér funguje jako vysílač a přijímač a zajišťuje přenos dat do brány WirelessHART, přestože není možná přímá rádiová komunikace. Brána WirelessHART tvoří centrální přístupový bod k síti WirelessHART a spravuje komunikaci. Brána automaticky přiřazuje komunikační cesty v síti a časy pro datové pakety.

Znamená to možnost snadného dovybavení nových měřicích bodů. Z brány jsou naměřené hodnoty přes Modbus RTU zobrazeny na záznamníku s grafickým displejem Memograph RSG40. Odtud je lze přenést rovněž do navazujících řídicích systémů. Osm naměřených hodnot je monitorováno neustále. Je-li překročen nastavený práh, spustí se prostřednictvím řídicího systému alarm.

Výhoda pro vás

Toto řešení zajistí, že s malým úsilím při instalaci a uvedení do provozu je zjištěno veškeré hrozící nebezpečí pro kluzná ložiska a zásah v rámci údržby je zahájen prediktivním způsobem. Tento druh kluzného ložiska, jeho instalace a demontáž a související výrobní prostoje jsou velmi nákladné.