Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Lékařské autoklávy

Snižování rizika při sterilizaci šarží

Lékařské autoklávy a parní sterilizátory se spoléhají na přesné, precizní a spolehlivé měření teploty tak, aby vyhověly procesním požadavkům. Nová technologie senzorů automatizuje následné kalibrace pro snížení rizika mezi intervaly a poskytuje certifikace šarží pro bezproblémový audit.

Lékařské autoklávy provádějící sterilizaci při zvýšených teplotách pomocí nasycené páry ©Endress+Hauser

Lékařské autoklávy provádějící sterilizaci při zvýšených teplotách pomocí nasycené páry

Výsledky

  • automatické ověření procesu

  • přesné řízení procesu

  • snížení nepřesnosti následujících šarží

  • úspora nákladů a času

Výzva

Standardní praxí v provozu lékařského autoklávu je sledování teploty v nejchladnější části procesu umístěním senzorového přístroje do odtoku nebo blízko dna parního sterilizačního zařízení. Jelikož jsou měřicí přístroje vystaveny opotřebení používáním nebo mechanickému poškození, je nutné provést následnou kalibraci, aby bylo zajištěno spolehlivé monitorování procesu. Pokud by přístroj selhal, neexistuje spolehlivý způsob, jak rychle určit časový úsek a dávky ovlivněné mezi kalibračními cykly.

Naše řešení

Metoda autokalibrace, která využívá Curieho teplotu referenčního materiálu jako integrovanou teplotní referenci fixního bodu. Zkušební fáze úspěšně prokázala, že autokalibrační přístroj fungoval nad očekávání. V průměru, během měsíční instalační periody a 600 provozních hodin, provedl přístroj přibližně 80 úspěšných autokalibrací in situ. To odpovídá průměru téměř dvou šarží a dvou kalibrací denně.

Autokalibrační senzor byl nainstalován v nejchladnějším bodě autoklávu, vedle stávajícího senzoru, aby se stanovila druhá teplotní reference. Sonda byla kalibrována v akreditované kalibrační laboratoři před zkouškou a po ní. Všech 80 provedených kalibrací bylo úspěšných a přesnost snímače se pohybovala ve stanovených mezích.