Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření vodivosti v provozu na recyklaci vody

Přesné měřené hodnoty i v nízkých rozsazích měření

Výroba zmražené zeleniny vyžaduje velká množství vody. Aby šetřila vodou, společnost Pasfrost se rozhodla ji recyklovat: Voda se čistí v provozu na recyklaci vody, jehož součástí je systém reverzní osmózy (RO). Základem systému RO je membrána, přes kterou je voda filtrována. Dobrý stav této membrány je předpokladem pro řádnou funkci celé technologické jednotky. Pomocí senzorů vodivosti s technologií Memosens lze stav této membrány spolehlivě a přesně monitorovat.

Provoz společnosti Pasfrost v Passendale, Belgie ©Endress+Hauser

Provoz společnosti Pasfrost v Passendale, Belgie

Systém reverzní osmózy v provozu společnosti Pasfrost. ©Endress+Hauser

Výhody

  • Již žádné pochybnosti: Spolehlivá měření vodivosti poskytují jasné vodítko ohledně stavu membrány a tím i o funkčnosti systému RO.

  • Přesná měření – i při velmi nízkých hodnotách vodivosti.

  • Princip Plug-and-Play, snadná výměna senzorů, kalibrace v laboratoři – technologie Memosens značně usnadňuje manipulaci se senzory.

Logo Pasfrost

„Společnost Endress+Hauser opět prokázala, že je schopna poskytnout vhodný produkt pro jakoukoli aplikaci. V podobě CLS82D jsme našli optimální senzor pro zaručení kvality pitné vody.“

Wallays
Pasfrost NV.

Výzva

Společnost Pasfrost zpracovává čerstvou zeleninu na zmraženou zeleninu. Tento proces vyžaduje množství kroků, při nichž se spotřebovává voda, např. mytí zeleniny a její blanšírování. Společnost Pasfrost disponuje vedle své čistírny odpadních vod také provozem na recyklaci vody, kde čistí velkou část vznikající odpadní vody na pitnou vodu. Z hlediska čištění společnost Pasfrost spoléhá na různé technologie, jako například ultrafiltraci, dezinfekci UV zářením a RO. Aby bylo možné vyčistit značnou část odpadní vody, je v provozu několik instalací RO.

Voda pro recyklaci

Reverzní osmóza představuje proces čištění vody, který využívá částečně prostupnou membránu k odstraňování nežádoucích látek, jako například iontů, molekul nebo částic. Pro překonání osmotického tlaku je přiváděn externí tlak. Nežádoucí látky jsou zachytávány na natlakované straně membrány, zatímco čistá voda může procházet na její druhou stranu. Stav membrán se musí monitorovat, aby byla zaručena čistota vody a bylo dosahováno její vysoké kvality. Proto se na přítoku RO a za membránou měří vodivost.

Aby byly plněny vysoké hygienické požadavky vztahující se na pitnou vodu, provádí se u instalací RO pravidelné cykly CIP. Jsou čištěny vždy po několika týdnech pomocí hydroxidu sodného nebo kyseliny při teplotě 40 °C. Senzory vodivosti musí tomuto náročnému rutinnímu čištění dokonale odolávat.

Naše řešení

Na přítoku RO byl nainstalován senzor CLS21D, zatímco na odtoku padla volba na Memosens CLS82D. Pomocí senzoru CLS82D lze přesně měřit i nižší hodnoty vodivosti upravené vody za částečně prostupnou membránou. Oba senzory, CLS82D a CLS21D, jsou velmi nenáročné na údržbu a snadno použitelné díky technologii Memosens. Prostřednictvím převodníku Liquiline CM44 se hodnoty přenášejí do PCS, který automaticky řídí regeneraci membrán a cykly CIP.

Výsledky

Pomocí senzorů vodivosti je společnost Pasfrost schopna monitorovat řádnou funkčnost svého systému RO. Díky opětovnému využívání vody lze z recyklované odpadní vody vyrábět konstantně a spolehlivě vysoce kvalitní pitnou vodu. Tímto způsobem se společnosti Pasfrost daří pokrývat tři čtvrtiny své spotřeby vody vlastní recyklovanou vodou z výrobního provozu. Společnost Pasfrost je tak v zásadě nezávislá na komunálním zásobování vodou. Dobrý příklad řešení, které je dlouhodobě udržitelné i cenově výhodné.