Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Renovace vysoké pece ve společnosti ArcelorMittal Méditerranée

Digitální obr řeší lidské záležitosti

V reakci na exponenciální nárůst tržní poptávky je plánováno rozšíření výrobní kapacity pobočky společnosti ArcelorMittal ve Fos-sur-Mer ve Francii z 4,6 na 5,3 milionu tun oceli ročně. Jedním z klíčových projektů, jež měly pomoci ke splnění tohoto cíle, byla rekonstrukce vysoké pece č. 1. Plán na zachování tohoto kolosálního kusu výrobního zařízení zcela zřetelně vyžadoval nové technologie měřicí instrumentace a standardizovanou průmyslovou síť PROFIBUS, čímž by se nahradily doposud převažující analogové signály.

Dva servisní pracovníci společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Renovační projekt v číslech (všechny oblasti)

 • 450 000 hodin příprav, 550 000 hodin zásahů na místě a 1 milion pracovních hodin

 • 95 dní odstávky zařízení

 • Přibližně sto společností

 • 800 lidí pracujících každý den

Philippe Divol – projektový manažer společnosti ArcelorMittal

„Úspěch renovace vysoké pece závisel v první řadě na velmi produktivní konstrukční fázi. Poté jsme jednoduše museli do týmu získat ty nejlepší společnosti v jejich předmětných oborech činností.“

Mr. Philippe Divol, projektový manažer
ArcelorMittal
Alphonse Fabiani – inženýr pro oblast instrumentace společnosti ArcelorMittal

„Společnost Endress+Hauser byla schopna poskytnout odpovědi na veškeré naše otázky týkající se nové konfigurace celého souboru instrumentace organizovaného na průmyslové sběrnici.“

Mr. Alphonse Fabiani, inženýr pro oblast instrumentace
ArcelorMittal
Luc Reibel – projektový manažer společnosti Endress+Hauser

„Aby se zkrátila délka zásahu a v důsledku také vystavení souvisejícím rizikům, všechny měřicí přístroje byly připraveny a přednastaveny v našich dílnách.“

Mr. Luc Reibel, projektový manažer
Endress+Hauser
Alphonse Fabiani – inženýr pro oblast instrumentace společnosti ArcelorMittal

„Změny nastavení a diagnostiku bude možné vykonávat vzdáleně. Budeme mít preventivní – v protikladu k nápravnému – přístup k údržbě.“

Mr. Alphonse Fabiani, inženýr pro oblast instrumentace
ArcelorMittal
Philippe Divol – projektový manažer společnosti ArcelorMittal

„Potřebujeme řešení, ne někoho, kdo v důsledku jen přehazuje odpovědnost za chyby na jiné.“

Mr. Philippe Divol, projektový manažer
ArcelorMittal

Společnost Endress+Hauser převzala odpovědnost za efektivitu projektu na celý soubor instrumentace.

Renovovaný technologický obr je vysoký 80 metrů a jeho kapacita činí 3 000 m3. Teplota uvnitř tavného kelímku o průměru 11 metrů dosahuje +2 000 °C. Řízení tohoto procesu digitálně znamená vystavovat automatizační systém a instrumentaci extrémním podmínkám. Společnost Endress+Hauser se na tomto obrovském projektu podílela od fáze plánování až po uvedení do provozu.

Řešení problémů zákazníka

Dlouhodobí partneři ArcelorMittal a Endress+Hauser pracovali na řešení společně. Celková dodávka měřicích přístrojů splňovala veškeré aspekty předem stanovených požadavků, ale společnost ArcelorMittal mohla rovněž těžit další výhody z expertízy a podpory poskytované pracovními týmy společnosti Endress+Hauser: zkušení profesionálové v oblasti konstrukcí pro procesní automatizaci a projektového managementu.

Bedlivé úsilí a společná odpovědnost za výsledek

Aby byly uspokojeny nároky na kvalitu, bezpečnost a efektivitu při uvádění instrumentace a digitální sítě do provozu, společnost Endress+Hauser se rozhodla iniciovat a vstoupit do společného podniku s dalšími dvěma renomovanými společnostmi SNEF a Cegelec. Cílem společného podniku bylo posoudit, dodat, nainstalovat a uvést do provozu celý soubor instrumentace v nastavených časových rámcích.

Středobodem tohoto konsorcia byla týmová práce a vzájemná technická a průmyslová informační výměna.

André Amar, již více než 26 let Account Manager pro ArcelorMittal u společnosti Endress+Hauser, zajišťoval, aby změny, někdy vyžadované zákazníkem v krátkých lhůtách, byly realizovány rychle.

Pro skutečnou podporu

Specializovaní technici společnosti Endress+Hauser uvedli do provozu 1 100 senzorů přímo na vysoké peci a dohlíželi na 700 dalších na okolních pracovištích, jako například pro systém čištění plynu a úpravu strusky, přičemž všechny bylo třeba propojit digitální sítí. Více než 400 senzorů na vysoké peci je propojeno prostřednictvím sběrnice PROFIBUS.

K těmto přístrojům se váží výhodné, dlouhodobé servisní smlouvy. Vykonávat správu celého přístrojového parku obsluze usnadňuje specializovaný software, jako například FieldCare a W@M – Life Cycle Management.

Pro maximální efektivitu výrobního vybavení

Provozní životnost refrakčního obložení ve vysoké peci činí 20 let a po následujících 20 let bude tento středomořský obr pracovat na plnou kapacitu. Alphonse Fabiani ve skutečnosti doufá, že bude moci čerpat ze všech volitelných možností, jež se otevřely díky zařízením propojeným v provozní síti.

Mnoho lidí, jeden tým, jeden obr

Tento projekt představuje dobrý příklad kombinace expertízy a týmové práce do podoby poskytnuté služby:
po 95 dnech odstávky byla vysoká pec č. 1 probuzena do nového života.

Na základech tohoto úspěchu společnost Endress+Hauser stála znovu jako partner po boku společnosti ArcelorMittal při renovaci vysoké pece č. 2 v pobočce ve Fos-sur-Mer.

Služby společnosti Endress+Hauser

 • Endress+Hauser jako hlavní dodavatel přístrojového vybavení (MIV)

 • Projektový management

 • Implementace zkoušek platformy (konstrukce průmyslové sítě, protokoly o shodě s požadavky na síť PROFIBUS)

 • Konstrukce a dodávka měřicích přístrojů (průtok, tlak, teplota), konkrétně 1 800 přístrojů nainstalovaných a uvedených do provozu a přes 60 km položených kabelů

 • Integrace do provozní sběrnice

 • Ověření průmyslové sítě

 • Uvedení do provozu

 • Školení

 • Konsignační sklad