Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Testování budoucnosti

Společnost Krones spoléhá ve svém pivovarském středisku Steinecker Brew Center na své partnerství se společností Endress+Hauser

Na svém pracovišti v německém Freisingu vybudovala společnost Krones vysoce moderní, pilotní pivovar, kde lze testovat nové technologie a pivovarské procesy – buď interně, nebo společně se zákazníky společnosti Krones. U více než 80 míst měření spoléhá firma Krones na odborné znalosti a schopnosti společnosti Endress-Hauser.

Promag H 300 zaznamenává spotřebu vody a průtok média pro proces CIP ©Krones

Promag H 300 zaznamenává spotřebu vody a průtok média pro proces CIP. Na pravé straně vypočítává měřič tepla EngyCal RH33 energetickou hmotnost z objemových průtoků.

Prowirl F200 pro dosažení energetické rovnováhy ©Endress+Hauser

Pro účely zachování energetické rovnováhy přístroj Prowirl F 200 zaznamenává množství páry spotřebované v pivovaru.

Konstrukce na základě tří pilířů

  • První pilíř je „zákazník a trh“. To umožňuje provádět vývoj receptů a procesů podle jednotlivých trhů a ve spolupráci se zákazníky.

  • Druhý pilíř přestavuje „výzkum a vývoj“. Vedle provozního testování a studií proveditelnosti usnadňuje toto pivovarské středisko také celosvětovou vědeckou spolupráci.

  • Třetí pilíř zní „vyučování a akademické studie“ a společnosti Krones umožňuje nabízet školení interním zaměstnancům i zákazníkům za podmínek, jež jsou velmi podobné reálným prostředím.

Dr. Ralph Schneid, Krones AG

„V podobě společnosti Endress+Hauser jsme si zvolili partnera nabízejícího podporu světové třídy a kompletního dodavatele s velmi dobrou reputací.“

Dr. Ralph Schneid
produktový management pivovarů, Krones AG

Vize za pivovarským střediskem

Společnost Krones v minulosti testovala nové procesy a technologie ve velkém měřítku přímo v zákaznickém provozu. Výhody testování v reálných podmínkách byly však vyváženy několika významnými nevýhodami. Prototypové a testovací fáze byly extrémně časově náročné, a proto také velmi riskantní. Zpětná vazba z testů jen málokdy přicházela optimálním způsobem, navíc byly příležitosti pro testování vždy diktovány místními podmínkami. Řešením tak bylo vybudovat vlastní, interní pilotní pivovar.

Realizace

Srdce pivovarského střediska tvoří pivovarská místnost na výrobu piva v objemu pěti hektolitrů. Velikost systému poskytuje maximální míru flexibility. Lze zde kombinovat různé technologie a demonstrovat tak s jejich využitím široký rozsah řešení nabízených společností Krones. Pivovarské středisko dokáže nejen reprodukovat širokou paletu různorodých standardních mezinárodních procesů, ale mohou zde rovněž probíhat školení techniků a zaměstnanců zákazníků, kteří mají na starost rozběh nových technologií. Koncepce školení zahrnuje také uvádění měřicích přístrojů Endress+Hauser do provozu.

Digitalizace

Zaměření na digitalizaci je jasně patrné na kódech QR, které lze pozorovat na všech dílech a součástech systému. Tyto kódy, které slouží jako brána k „Share2Act“, cloudové sociální síti pro výrobní systémy, umožňují pracovníkům obsluhy zveřejňovat fotografie, komentáře nebo jiné důležité informace, které mohou napomoci k rychlému nalezení řešení v případě problému.