Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Transparentnost kalibračních dat je klíčová

Společnost zabývající se výrobou biotechnologií využívá výsledky kalibrací ke zlepšení procesů a produktivity

Analýza kalibračních dat je důležitá pro každého provozovatele zařízení v oblasti biotechnologie, protože pomáhá získat nový úhel pohledu a zlepšuje produktivitu. Díky poradenství a doporučením nápravných a preventivních opatření od společnosti Endress+Hauser může nyní globální hráč ve farmaceutickém a biologickém průmyslu optimalizovat rizika, náklady a spolehlivost ve svém výrobním závodě.

Analýza efektivity měření ©Endress+Hauser

Přehled výhod

  • Snížení míry rizik, optimalizace nákladů a zvýšení spolehlivosti procesů na základě precizního poradenství

  • Rozhodnutí, která splňují všechny příslušné požadavky na kvalitu a bezpečnost, založená na získaných informacích

  • Komplexní přehled kalibračních dat využitelný ke zlepšení procesů a produktivity

  • Odpovědné interní a externí autority mají přesná data ohledně splnění kalibračních požadavků

Výzva

Cílem zákazníka, významné společnosti ve farmaceutickém a biologickém sektoru, bylo zlepšení přesnosti měření v jednom ze svých závodů. Za účelem dosažení tohoto cíle byla jako klíčová identifikována analýza kalibračních dat.

Naše řešení

Společnost Endress+Hauser provedla analýzu kalibračních dat. Tato služba poskytuje transparentnost a vhled do výsledků kalibrace za účelem identifikace problémů a potenciálu pro zlepšení. Kalibrační data tedy neslouží pouze k vyhotovení kalibračního listu, ale k podrobné analýze.