Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizujte výkonnost výroby slínku

Integrovaný on-line monitoring a optimalizované řízení paliva zvyšuje výkonnost výroby slínku

Výroba cementu je energeticky náročná činnost a výběr a směs primárních a alternativních paliv ovlivňuje dopad jak na životní prostředí, tak i na ekonomiku procesu. Celkové náklady na energii mohou představovat 65 až 75 % z variabilních nákladů v procesu. K úspoře energie moderní cementárny předehřívají směs surovin před tím, než vstoupí do pece. Kromě toho se ke snížení energetického výkonu instalují sekundární místa hoření použitím alternativních paliv.

Měření teploty a tlaku mazacího oleje v hnacích ložiscích cementové pece. ©Endress+Hauser

Výhody na první pohled

 • Významné snížení nákladů na energii

 • Zabránění zablokování v cyklonech předehřívače

 • Přesné řízení chemických procesů uvnitř pece

 • Optimalizace výkonu hořáku

 • Snížení toxických emisí odpadních plynů pro dodržování předpisů

Vaše výzva

Fáze tepelného zpracování je obecně známa jako základ procesu výroby cementu. Je to fáze, v níž se objevuje většina provozních nákladů ve výrobě cementu a kde také existuje spousta příležitosti ke zlepšení procesu. K hlavním úkolům v této fázi ve výrobě slínku patří zabránění blokování v předehřívači, přesné procesní měření a maximalizace produkce v tomto horkém a drsném prostředí.

Naše řešení

Pro nejlepší výsledek v procesu výroby slínku společnost Endress+Hauser nabízí integrovaný balíček, který optimalizuje energetickou účinnost. K tomu je třeba správná kombinace přístrojů (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S / Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M). Také naše integrované servisní služby vám pomohou na místě zajistit využitelnost vašeho zařízení.

Detaily aplikace 1

 • Nečistoty v cyklonu jsou detekovány pomocí snímače tlaku Cerabar S

 • Procesní měření teploty pomocí nikl-kobaltových (NiCo) nebo nitrido-křemíkových (SiN) termočlánků Omnigrad S, které jsou vybaveny datovými vysílači s rychlou odezvou

 • Měření poklesu tlaku v hlavě rotační pece pomocí převodníku diferenčního tlaku Deltabar S

 • Monitorování limitních hodnot na výlevce chladiče pomocí kapacitních vysokoteplotních sond Solicap S nebo neintruzivních mikrovlnných senzorů Soliwave M

Optimalizovaný balíček pro řízení procesu spalování paliva v peci

 • Měření hladiny v olejové nádrži pomocí pasivního radaru Micropilot M

 • Promass F – Coriolisův průtokoměr pro měření hmotnostního průtoku těžké ropy

 • Memograph M RSG40 – monitorování parovodního kotle pro vytápění odpadními oleji

 • Prosonic S – ultrazvukový systém pro měření hladiny uhlí v zásobnících

 • Levelflex M – radar s vedenými impulzy pro nebezpečné nádrže sekundárních paliv

 • Detekce limitní hladiny sekundárních paliv pomocí mikrovlnné bariéry Soliwave M

 • Měření zemního plynu nebo bioplynu pomocí Coriolisova průtokoměru Promass nebo termického průtokoměru T-Mass 65

Klíčové ukazatele výkonnosti pro udržení chodu procesu

 • Měření nánosů materiálu v komorách předehřívače k zabránění blokování

 • Přesná regulace teploty a tlaku v každé cyklónové komoře

 • Výpočet retenčního času slínku v předehřívači a v peci

 • Měření emisí plynů CO₂, čištění NOx a odsíření

 • Dosažení chlazení slínku pomocí příčného proudění vzduchu vháněného do vrstvy slínku