Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nakládání vozidel – bezpečnost díky prověřenému partnerství

Společnost Endress+Hauser poskytuje dodavatelům v oblasti chemického průmyslu a výroby plastů komplexní řešení dodávaná na klíč

Pro společnost Nexeo pak při využívání tradičních způsobů řízení projektů každá akce znamenala nasmlouvávání hned několika různých dodavatelů. Tento způsob nejenže nebyl efektivní, ale problematické bylo i poskytování poinstalační podpory a následná nepravidelnost v provádění programových aktualizací. Společnost Nexeo jako subjekt zapojený do dvouleté iniciativy „Zdraví, bezpečnost, jistota a životní prostředí“ požadovala přesné, trvalé a opakovatelné automatizované řešení v oblasti nakládání vozidel, které by bylo možné snadno implementovat na 26 dalších pracovišť.

Nexeo Solutions a nakládání vozidel

Výsledky

 • Jeden kontakt pro všechny potřeby řízení projektu

 • Vyšší bezpečnost zaměstnanců

 • Vyšší produktivita a efektivita

 • Rychlejší uvedení na trh

 • Vyšší kvalita výrobků odrážející se ve spokojenosti zákazníků

řízení dodavatelského řetězce

Obchodní partnerství se společností Endress+Hauser je jistotou výhry. Umožnilo nám provádět nakládku vozidel rychleji a současně zajistit bezpečnost našich zaměstnanců, což se pozitivně odrazilo v efektivitě celého procesu a rychlejším uvedení výrobků na trh.

Nexeo Solutions
USA

Výzva pro zákazníka

Za účelem zajištění bezpečné nakládky nebezpečného a drahého zboží požadovala společnost Nexeo nejprve přesná a spolehlivá měření (hmotnostního průtoku a hladiny) a následně i správný návrh a implementaci řídicího systému pro zajištění bezpečného a včasného naložení produktů. Společnost Nexeo potřebovala nalézt i řešení, díky kterému by se snížila četnost nakládek při současném zachování výrobní kvality. Zavedení tohoto postupu do praxe na 26 různých pracovišť bylo nesmírně náročným úkolem a bylo třeba zefektivnit proces řízení projektu společnosti.

Naše řešení

 • Komplexní řízení projektu a úloha generálního dodavatele

 • Vlastní kapacity pro inženýrské práce přímo na místě

 • Služby spojené se zprovozněním a školení

 • Podpora 24 hodin denně a řešení potíží

 • Ochrana proti přeplnění vozidla (vysoce spolehlivá instrumentace)

 • Bezpečná zařízení s hmotnostními průtokoměry pro plnění vozidel

 • Návrh komunikační sítě

 • Řídicí systém „Rockwell Automation Allen Bradly® CompactLogixTM“ a vizualizace

 • Systém nouzového vypnutí pro celé zařízení

 • Integrovaný systém pro vážení, čerpání, uzemnění a vyrovnání potenciálu

 • Odvětrání prostor s plnicími rameny vozidel

 • VPN – vzdálené asistenční služby

Díky partnerství získává společnost Nexeo komplexní řízení svých projektů

Projektoví manažeři a inženýrští pracovníci společnosti Endress+Hauser vedli celý tento projekt v roli generálního dodavatele a veškeré smlouvy byly uzavírány na jediném místě. Namísto toho, aby si společnost Nexeo musela sama najímat projektového manažera za účelem provádění časově i finančně náročných prací, vstoupila do zmíněného procesu společnost Endress+Hauser, která podpořila průběh a realizaci veškerých klíčových částí tohoto projektu.

Vlastní projekční kapacity

Díky společnosti Endress+Hauser, která poskytla nezbytné zdroje pro inženýrské procesy přímo na místě, byla společnost Nexeo schopná zejména:

 • snížit režijní náklady na projekt

 • urychlit časový harmonogram projektu a uvést výrobky rychleji na trh

 • snížit rizika

 • zvýšit efektivitu díky rychlé reakci na každodenní překážky a přizpůsobit se změnám

Bezpečný průběh nakládky vozidel

Za účelem zajištění nejlepších postupů pro bezpečný průběh nakládky drahých hořlavých kapalin začlenila společnost Endress+Hauser do nakládacího procesu společnosti Nexeo bezpečné systémy měření hmotnostního průtoku a ochranu proti přeplnění vozidel s cílem předejít veškerým souvisejícím rizikům a zvýšit účinnost. Společnost Endress+Hauser kompletně propojila veškeré systémy pro měření hmotnostního průtoku, čerpadla, systém zemnění a vyrovnání potenciálu a vysoce spolehlivou instrumentaci pro nouzová vypnutí, odstavení čerpadel a alarmové okruhy pro ochranu před elektrostatickými výboji nebo přeplněním.