Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zvýšená dostupnost referenčních měřidel

Externí správa měřidel podporuje provozní kvalitu

Pro tento biotechnologický provoz je společnost Endress+Hauser výhradním partnerem zajišťujícím správu referenčních standardů. Dosažené významné snížení počtu neshod se specifikacemi zde přispělo ke zlepšení kvality provozních parametrů. Díky managementu referenčních standardů a jejich lepší dostupnosti se na tomto pracovišti dosahuje vyšší produktivity.

kalibrační management, provozní kvalita, vyšší využitelnost referenčních měřidel ©Endress+Hauser

Je zajišťována správa a každoroční kalibrace více než 100 referenčních měřidel.

Přehled výhod

  • Desetkrát méně času stráveného interním řešením neshod se specifikacemi

  • Výrazné snížení celkových nákladů

  • Dosažena více než 90% využitelnost technologie

  • Vyšší kvalita služby při optimalizovaných nákladech

Výzva

Správa a rekalibrace více než 100 referenčních standardů představovala spolupráci s přibližně 20 poskytovateli kalibračních služeb. Vzhledem k nedostatečné míře standardizace a nejednoznačnostem ve specifikacích, pověření pracovníci jen s těžkostmi plnili časové termíny a ztráceli množství času vykonáváním činností bez přidané hodnoty. Důsledkem toho bylo, že referenční měřidla byla během jednoho roku průměrně nedostupná po dobu více než dvou měsíců.

Naše řešení

Společnost Endress+Hauser převzala zodpovědnost za správu celého procesu kalibrace referenčních standardů, který zahrnuje:

  • Plánování zaručující dostupnost standardů v souladu s požadavky pracoviště

  • Kvalifikace a řízení subdodavatelů

  • Kompletní logistika v souvislosti s poskytovanou službou

  • Kontrola dat od jednotlivých dodavatelů

  • Sledování a vyhodnocování zjištěných odchylek