Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Energetická řešení

Snižte vaše náklady na energie od měření hodnot až k využití energie

Plynové, parní nebo vodní okruhy, které poskytují specifické formy energie do provozního procesu, lze nalézt ve všech průmyslových odvětvích. Vytápění a chlazení, stlačený vzduch, zemní plyn, elektřina a pára jsou jen některé z médií, jejichž výroba, distribuce a spotřeba způsobují stále se zvyšující náklady na energie. Proto musí být cílem každé společnosti efektivně využívat a sledovat svou spotřebu energie za účelem snížení těchto nákladů.

Řešení na klíč sníží vaše náklady na energie

Díky neustálému systému sledování prostřednictvím smysluplných klíčových ukazatelů výkonnosti jsou operátoři, kontroloři a řídicí pracovníci průběžně informováni a je možné provádět konstruktivní řízení energie. Správné řešení pro úkol měření v kombinaci s využitím našich poradenských a servisních center je klíčem k vašemu úspěchu. Nabízíme nejen jednotlivá měřicí zařízení, ale i kompletní, na míru připravená energetická řešení pokrývající celý užitný rozsah systémů studené a teplé vody, stlačeného vzduchu, zemního plynu, elektřiny a páry.

Výhody

 • Snižujte udržitelným způsobem vaše náklady na energii

 • Implementace systému řízení energie v souladu s DIN EN ISO 50001

 • Sledujte spotřebu vaší energie pomocí přesné měřicí techniky

 • Automatické generování a analýza energetických hlášení

 • Optimalizujte výrobní procesy a zvyšte efektivitu zařízení

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Stahování