Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Snižte vaše náklady na energie od měření hodnot až k využití energie pomocí našeho programu Energetická řešení.

Energetická řešení

Snižte vaše náklady na energie od měření hodnot až k využití energie

Plynové, parní nebo vodní okruhy, které poskytují specifické formy energie do provozního procesu, lze nalézt ve všech průmyslových odvětvích. Vytápění a chlazení, stlačený vzduch, zemní plyn, elektřina a pára jsou jen některé z médií, jejichž výroba, distribuce a spotřeba způsobují stále se zvyšující náklady na energie. Proto musí být cílem každé společnosti efektivně využívat a sledovat svou spotřebu energie za účelem snížení těchto nákladů.

Řešení na klíč sníží vaše náklady na energie

Díky neustálému systému sledování prostřednictvím smysluplných klíčových ukazatelů výkonnosti jsou operátoři, kontroloři a řídicí pracovníci průběžně informováni a je možné provádět konstruktivní řízení energie. Správné řešení pro úkol měření v kombinaci s využitím našich poradenských a servisních center je klíčem k vašemu úspěchu. Nabízíme nejen jednotlivá měřicí zařízení, ale i kompletní, na míru připravená energetická řešení pokrývající celý užitný rozsah systémů studené a teplé vody, stlačeného vzduchu, zemního plynu, elektřiny a páry.

Výhody

  • Snižujte udržitelným způsobem vaše náklady na energii

  • Implementace systému řízení energie v souladu s DIN EN ISO 50001

  • Sledujte spotřebu vaší energie pomocí přesné měřicí techniky

  • Automatické generování a analýza energetických hlášení

  • Optimalizujte výrobní procesy a zvyšte efektivitu zařízení

Výrobky

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Reference

  • Logo společnosti: ArcelorMittal Zenica

    Společnost ArcelorMittal Zenica v Bosně a Hercegovině vyrábí za tepla válcované výrobky (armatury, dráty, pletiva, příhradové nosníky, klasické konstrukční armatury) především pro trhy na Balkáně, v EU a v severní Africe.

Následující události

Související novinky