Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Inteligentní energetická řešení pro připojení a integraci

Zjednodušení přiřazení nákladů díky připojení a integraci

Náklady na energie tvoří v celkových nákladech v průmyslové výrobě stále větší podíl. Úměrně tomu roste také počet energetických zařízení, souvisejících měření, rostou také objemy dat. Ve stejný čas, kdy se systémové vybavení stává stále více různorodým, nabývá na důležitosti požadavek na integraci údajů z oblasti energetiky do nadřazených systémů, aby se tak mohly porovnávat údaje o spotřebě s údaji o nákladech. S naší inteligentní stupnicí energetických řešení pro připojení a integraci vám pomůžeme nastavit spojení.

Transparentnost údajů je velmi důležitá

Nabízíme vám softwarový komponent, který jsme navrhli a vytvořili tak, aby splňoval všechny požadavky na proces integrace systémů. Tento softwarový komponent zaručuje vysoký stupeň stability, flexibility a transparentnosti.

Nutnost integrace údajů z oblasti energetiky

Aby bylo možno do podnikových nákladů zanést energetické náklady, je nutné, aby byla důležitá data propojena se systémy ERP nebo s výrobními systémy, a to proto, aby se: Proaktivním řízením zabránilo ztrátám a aby se zvýšila hospodárnost provozu. Bylo možno snižovat náklady díky možnosti náhledů na údaje o spotřebě energií v různých systémech a v různých místech. Mohlo optimalizovat portfolio podle potřeby nebo aby se získávalo z trvalých zdrojů. Regulačním a nezávislým organizacím mohla podávat transparentní a efektivní fundovaná hlášení.

Interakce s existujícím systémovým vybavením

Pro připojení dat se v oblasti IT běžně používají aplikace middleware, zejména pak u systémů ERP, jako je SAP nebo produkční systémy. Náš middleware, který dovede komunikovat s nejrůznějšími aplikacemi z oblasti energetiky, je možno snadno integrovat do stávajícího systémového vybavení. Pro komunikaci s jinými systémy je zde k dispozici více než 100 komponentů a jsou podporovány hlavní komunikační standardy, jako webové služby, FTP, přenosy souborů, SQL, e-mail, LDAP, JMS, SAP RFC a další.

Objem informací je stále větší

Aby bylo možno vyhovět požadavkům neustále rostoucího počtu energetických zařízení, souvisejících měření a rostoucích objemů dat, je zapotřebí využívat rozsáhlou a univerzální integrační platformu. Běžná rozhraní souborů neposkytují dostatečnou flexibilitu ani dostatečnou sledovatelnost datového toku.

 • Operační středisko pro řízení procesů v energetice ©Endress+Hauser

  Aby bylo možno přirovnat údaje o spotřebě k nákladům, je nutno integrovat data z oblasti energetiky do nadřazených systémů

 • Utility aplikace izolovaných horkovodních potrubí ©Endress+Hauser

  Utility aplikace izolovaných horkovodních potrubí

 • ©Endress+Hauser
 • Výroba elektřiny v elektrárně – trubky pro vedení páry ©Endress+Hauser

  Výroba elektřiny v elektrárně – trubky pro vedení páry

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Reference

 • Logo společnosti: ArcelorMittal Zenica

  Společnost ArcelorMittal Zenica v Bosně a Hercegovině vyrábí za tepla válcované výrobky (armatury, dráty, pletiva, příhradové nosníky, klasické konstrukční armatury) především pro trhy na Balkáně, v EU a v severní Africe.