Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Inteligentní energetická řešení pro parní systémy

Měření účinnosti parních kotlů se vyplatí

Náklady na palivo spálené v běžném kotli za rok jsou obvykle mnohonásobně vyšší než pořizovací cena tohoto kotle. Investiční náklady kotle mohou být i pětkrát nižší, než je roční spotřeba paliva. Proto rozdíl pouhých pár procent mezi účinnostmi různých kotlů může znamenat velkou úsporu paliva. Naše inteligentní stupnice energetických řešení pro parní systémy vám pomohou sledovat efektivitu vašeho kotle.

Účinnost kotle

Základním předpokladem pro neustálé snižování nákladů je sledování spotřeby paliva nebo účinnosti kotle. Jde hlavně o účinnost tepelného výměníku a o ztráty vzniklé vyzařováním, prouděním a odluhem. Výsledkem sledování je:

 • Získat transparentnost spotřeby paliva / páry.

 • Identifikovat / kvantifikovat a alokovat ztráty v systému

 • Srovnání kotle / spotřeby a optimalizovat jejich využití

 • Minimalizovat náklady na údržbu / výpadky

 • Ověřit investice

 • Vyhodnotit nejefektivnější provozní zatížení kotle / výroby

Bilance páry v okruhu a její úniky

V parních okruzích se ztrácí hodně energie kvůli nesprávné izolaci a únikům páry u dříků ventilů, v přípojkách, v regulátorech tlaku, v trubkových spojích a ve vadných odváděčích kondenzátu. Prostřednictvím hmotnostní bilance na základě měření v různých místech parního okruhu můžete:

 • včas detekovat úniky

 • stanovit optimální interval pro provádění údržby a odůvodnit náklady

 • objevit vadná místa v izolaci

 • vyčíslit a snížit ztráty kondenzátu, aby se mohlo zamezit ztrátám cenné energie a snížit množství doplňovací vody a chemických prostředků

Měrná spotřeba energie

Přiřazení spotřeby energie na konkrétní oblasti a procesy je jedním z klíčových faktorů pro systémy hospodaření s energií (např. ISO 50001) a předpokladem pro transparentní účetnictví. Přesné měření spotřeby vzduchu na jednotku výrobku rovněž napomáhá k optimalizaci výrobních procesů. Navíc jsou údaje vhodné pro hodnocení uhlíkové stopy.

Parní zařízení – parametry

©Endress+Hauser
Měření účinnosti parních kotlů se vyplatí ©Byworth Boilers

Měření účinnosti parních kotlů se vyplatí

Inteligentní stupnice energetických řešení pro parní systémy pomohou sledovat efektivitu kotle. ©Endress+Hauser

Inteligentní stupnice energetických řešení pro parní systémy pomohou sledovat efektivitu kotle.

Únik páry ve výrobním procesu. ©Endress+Hauser

Únik páry ve výrobním procesu.

Trvalé snižování nákladů sledováním spotřeby paliva nebo účinnosti kotle ©Endress+Hauser

Trvalé snižování nákladů sledováním spotřeby paliva nebo účinnosti kotle

©Endress+Hauser
Únik páry ©Endress+Hauser

Únik páry

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Stahování