Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Inteligentní energetická řešení pro parní systémy

Měření účinnosti parních kotlů se vyplatí

Náklady na palivo spálené v běžném kotli za rok jsou obvykle mnohonásobně vyšší než pořizovací cena tohoto kotle. Investiční náklady kotle mohou být i pětkrát nižší, než je roční spotřeba paliva. Proto rozdíl pouhých pár procent mezi účinnostmi různých kotlů může znamenat velkou úsporu paliva. Naše inteligentní stupnice energetických řešení pro parní systémy vám pomohou sledovat efektivitu vašeho kotle.

Účinnost kotle

Základním předpokladem pro neustálé snižování nákladů je sledování spotřeby paliva nebo účinnosti kotle. Jde hlavně o účinnost tepelného výměníku a o ztráty vzniklé vyzařováním, prouděním a odluhem. Výsledkem sledování je:

 • Získat transparentnost spotřeby paliva / páry.

 • Identifikovat / kvantifikovat a alokovat ztráty v systému

 • Srovnání kotle / spotřeby a optimalizovat jejich využití

 • Minimalizovat náklady na údržbu / výpadky

 • Ověřit investice

 • Vyhodnotit nejefektivnější provozní zatížení kotle / výroby

Bilance páry v okruhu a její úniky

V parních okruzích se ztrácí hodně energie kvůli nesprávné izolaci a únikům páry u dříků ventilů, v přípojkách, v regulátorech tlaku, v trubkových spojích a ve vadných odváděčích kondenzátu. Prostřednictvím hmotnostní bilance na základě měření v různých místech parního okruhu můžete:

 • včas detekovat úniky

 • stanovit optimální interval pro provádění údržby a odůvodnit náklady

 • objevit vadná místa v izolaci

 • vyčíslit a snížit ztráty kondenzátu, aby se mohlo zamezit ztrátám cenné energie a snížit množství doplňovací vody a chemických prostředků

Měrná spotřeba energie

Přiřazení spotřeby energie na konkrétní oblasti a procesy je jedním z klíčových faktorů pro systémy hospodaření s energií (např. ISO 50001) a předpokladem pro transparentní účetnictví. Přesné měření spotřeby vzduchu na jednotku výrobku rovněž napomáhá k optimalizaci výrobních procesů. Navíc jsou údaje vhodné pro hodnocení uhlíkové stopy.

Neustálé sledování

Klíčem ke zvyšování výkonnosti systému a k včasnému odhalování změn je neustálé sledování parního kotle a parního systému.
Budete-li znát klíčové výkonnostní ukazatele (KPI), můžete vyhodnotit:

 • účinnost parního kotle

 • bilanci páry v okruhu a její úniky

 • měrnou spotřebu energie

Toto jsou předpoklady pro řízení energií a pro snižování nákladů.

 • Měření účinnosti parních kotlů se vyplatí ©Byworth Boilers

  Měření účinnosti parních kotlů se vyplatí

 • Inteligentní stupnice energetických řešení pro parní systémy pomohou sledovat efektivitu kotle. ©Endress+Hauser

  Inteligentní stupnice energetických řešení pro parní systémy pomohou sledovat efektivitu kotle.

 • Únik páry ve výrobním procesu. ©Endress+Hauser

  Únik páry ve výrobním procesu.

 • Trvalé snižování nákladů sledováním spotřeby paliva nebo účinnosti kotle ©Endress+Hauser

  Trvalé snižování nákladů sledováním spotřeby paliva nebo účinnosti kotle

 • ©Endress+Hauser
 • Únik páry ©Endress+Hauser

  Únik páry

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související témata

Reference

 • Logo společnosti: ArcelorMittal Zenica

  Společnost ArcelorMittal Zenica v Bosně a Hercegovině vyrábí za tepla válcované výrobky (armatury, dráty, pletiva, příhradové nosníky, klasické konstrukční armatury) především pro trhy na Balkáně, v EU a v severní Africe.