Bezpečnost skladovací nádrže

Předejděte nebezpečnému přetečení pomocí inteligentního systému, který rozhoduje za vás

Nádrže na naftu a chemické látky slouží jako velké zásobníky hořlavých a těkavých kapalin, které pokud nejsou bezpečně monitorovány, mohou způsobit značné škody na životním prostředí. V důsledku špatně fungujícího zařízení pro měření paliva nemusejí být pracovníci skladu informováni o tom, že hladina nádrže pro skladování paliva dosahuje nebezpečně vysoké úrovně. Posléze může dojít k tomu, že z nádrže vyteče velké množství nebezpečných kapalin, což povede k vytvoření parního oblaku, jeho vznícení a k následným explozím a požáru.

Inteligentní systém, který rozhoduje za vás

V důsledku nedávných havárií byly systematicky přebudovány systémy prevence proti přeplnění a nejlepší průmyslové postupy pro správu nádrží nyní kombinují stávající normativní předpisy API 2350 se standardy pro funkční bezpečnost IEC 61511. Kromě toho, že těmto standardům odpovídají a snižují možná rizika, společnosti spravující nádržové bloky musejí i nadále čelit typickým odvětvovým tlakům, jako např. tlaku na maximalizaci produktivity, snižování nákladů na údržbu a získávání angažovaných a kompetentních pracovních sil.

Problémy tohoto typu jsou kompenzovány nepružnými rozpočty, pokud jde o provozní náklady, mezerami ve znalostech a neustále se zpřísňujícími požadavky na návratnost investic. Proto stále více narůstá důležitost faktu, že systém prevence proti přeplnění (OPS) má vyšší úroveň zabezpečení, ale i skutečnosti, že dochází k úsporám, jako je např. kratší doba uvedení do provozu i snížení nákladů na údržbu.

Výhody díky využívání automatizovaných systémů prevence proti přeplnění

  • Používáním automatizovaných systémů prevence proti přeplnění výrazně zvyšte úroveň zabezpečení a splňte současné požadavky API 2350 a IEC 61511

  • Ušetřete na nákladech a zvyšte míru zabezpečení všech skladovacích prostor, a to díky automatizovaným a podrobně formulovaným výstražným zprávám

  • V porovnání s jednoduchými systémy šetřete čas pomocí bezobslužných a přitom současně prováděných několikanásobných plnění

  • Úspora nákladů a zvýšení transparentnosti díky plně automatizovaným a zdokumentovaným ověřovacím zkouškám celého systému bez nutnosti jakékoli demontáže instrumentace

  • Zvyšte kapacitu nádrží díky automatizovanému systému OPS, a to zkrácením reakčních dob pro vypnutí

Monitorování nádrží s automatizovaným systémem prevence proti přeplnění

©Endress+Hauser
Monitorování zabezpečení nádrží pomocí inteligentního systému, který rozhoduje za vás ©Endress+Hauser

Sledujte nádrže bezpečněji pomocí inteligentního systému, který rozhoduje za vás.

Automatizovaný systém prevence proti přeplnění jako kombinace API 2350 se standardem pro funkční bezpečnost IEC 61511 ©Endress+Hauser

Automatizovaný systém prevence proti přeplnění jako kombinace API 2350 se standardem pro funkční bezpečnost IEC 61511

Stahování