Optimalizace logistických procesů

Sbírejte údaje o inventáři a přeměňte je na cenné informace pro optimalizaci dodavatelského řetězce

Jsme pro vás partnerem po všechny fáze vašeho projektu optimalizace logistických procesů po celou dobu jeho trvání – od auditu dodavatelského řetězce až po servis a modernizaci celého systému. Vedení firmy Endress+Hauser se zaměřuje na konkrétní potřeby zákazníků a stará se o to, aby byl každý projekt doveden do konce, a to s minimem rizika, včas a podle nákladového rozpočtu. Jako váš partner zaštítíme všechny fáze projektu – od návrhu zařízení přes realizaci a jeho uvedení do provozu až po zajišťování správy informací.

Spolupráce

Platforma on-line řízení zásob SupplyCare slouží uživatelům k plánování požadavků za účasti více stran, k plánování a načasování doplňování skladu na základě proběhlých událostí, k bilancování (naskladněno/vyskladněno) a ke konsolidaci (sumarizaci) geograficky vzdálených skladů. Prostřednictvím této platformy má více stran možnost přístupu k transparentním informacím, na základě kterých mohou tyto strany provádět rychlá a účinná rozhodnutí. Můžete přizvat partnery z dalších stran, dokonce i zástupce jiných organizací, aby vám pomohli dodavatelský řetězec účelněji uspořádat.

Integrace

Náš flexibilní a otevřený middleware a naše důkladná znalost IT systémů umožňují integraci jakéhokoliv zdroje dat (soubor, internet, DB, …) do hlavních podnikových systémů, jako jsou SAP, JD Edwards, Oracle a databázové nebo stávající systémy. Naši dobře vyškolení specialisté na integraci disponují bohatými zkušenostmi s integrací dat z databáze skladu do systémů ERP a do automatizovaných výrobních procesů.

Optimalizace

Pokud chcete mít své „klíčové výkonnostní ukazatele" (KPI) na očích, nabízíme vám panel KPI, který si můžete uzpůsobit vašim vlastním potřebám a na kterém jsou tyto ukazatele zobrazovány, a to včetně dalších informací, které potřebujete k tomu, abyste váš podnik mohli úspěšně a efektivně řídit. S tímto nástrojem „šitým na míru“ můžete vaše výrobní procesy měřit, analyzovat a zlepšovat, a tím zkracovat časy reakcí a snižovat náklady.

Lidé na nádržích na farmě tnak ©Endress+Hauser
Záběr z porady ©Endress+Hauser
Záběr z porady ©Endress+Hauser

Stahování