Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Přijměte odpovídající opatření k minimalizaci rizik v těžebních provozech

Zvýšení bezpečnosti v těžebním průmyslu, zachování výkonnosti

Zvyšte úroveň bezpečnosti v těžebních provozech se zárukou použití digitální instrumentace v souladu s požadavky na úroveň SIL

Bezpečnost v provozech těžebního průmyslu je zásadně důležitá. Důsledky dlouhodobějšího vystavení pracovníků určitým látkám, nemluvě o incidentech, mohou být vážné jak z hlediska dopadů na člověka, životní a sociální prostředí, tak i ekonomicky. Nalezení rovnováhy mezi základními bezpečnostními hledisky a konkurenčními tlaky však může pro provozovatele těžby představovat náročnou výzvu. Nepříznivá provozní prostředí rovněž znesnadňují nezbytný monitoring. Portfolio společnosti Endress+Hauser nabízí zvýšení bezpečnosti těžebních provozů při optimální provozní efektivitě.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser nabízí ucelené portfolio analogové a digitální instrumentace plně v souladu s požadavky na úroveň SIL pro zvýšení bezpečnosti manipulace a pro optimalizaci využívání nebezpečných látek, jako například paliv, chemikálií, kyselin a výbušnin, které jsou v těžebních provozech velmi často nezbytně nutné. Všechny technologie jsou dostatečně robustní, aby odolávaly nepříznivým prostředím a umožňovaly spolehlivou automatizaci.

 • Monitorování zásob pro optimalizované využívání materiálů a řízení nákladů

 • Vzdálený monitoring pro omezení expozice přítomným rizikům

 • Robustní instrumentace pro zajištění funkční bezpečnosti v jakémkoli prostředí

Aplikace

Pokročilé monitorování zásob

Vysoce účinná správa skladových zásob je v těžebním průmyslu stejně relevantní jako v jakémkoli jiném. Monitoring nebezpečných látek, jako například chemikálií, výbušnin nebo kyselin, od jejich skladování až po přepravu do výroby je velmi náročný úkol. Pokud je cílem odhalit potenciální ztráty, má zásadní důležitost měření několika různých parametrů, jako například hladiny, průtoku, tlaku a teploty.

Výbušniny se musí pečlivě monitorovat
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio pro měření několika různých parametrů.

 • Monitorujte všechny zásadní parametry pro předcházení ztrátám

 • Snižte riziko nesouladu provozních zdrojů v důsledku odlišných rozhraní

 • Optimalizujte měřicí technologie pro zefektivnění nákladových výdajů

Spolehlivý vzdálený monitoring

Důsledný monitoring nebezpečných procesů při současném předcházení expozice personálu přítomným rizikům je komplexní dichotomie.

Zvyšte bezpečnost díky vzdálenému monitoringu svých těžebních procesů
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí obsáhlý sortiment digitálních senzorů a komunikačních prvků, které umožňují spolehlivou vzdálenou kontrolu zásadních parametrů, a v důsledku toho snížení rizika pro pracovníky při současném zachování výkonnosti výroby.

 • Spolehněte se na osvědčené komunikační protokoly, jako například WirelessHart

 • Využijte potenciálu řešení pro IIoT Netilion

 • Optimalizujte údržbu prostřednictvím technologie Heartbeat s možností autodiagnostiky

Zdokonalení funkční bezpečnosti

Automatizace může v silně konkurenčním, celosvětovém těžebním průmyslu znamenat značnou výhodu. Aby však automatizované procesy fungovaly spolehlivě, je zapotřebí vysoce spolehlivá a přesná instrumentace.

Přístroje se schválením SIL (Safety Integrity Level – úroveň bezpečnostní integrity)
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí nejobsáhlejší řadu přístrojů se schválenou úrovní bezpečnostní integrity (SIL) pokrývající všechny kritické měřicí úlohy.

 • Integrujte polní přístroje, které lze používat v zónách bezpečnostnětechnických systémů (SIP) s definicí HAZOP (studie nebezpečí a provozuschopnosti)

 • Dodržujte bezpečnostní pravidla podle normy IEC 61511

 • Využívejte výhod instrumentace dosahující až úrovně bezpečnostní integrity (SlL) 3

Vzdálený monitoring

Vzdálený monitoring ©Endress+Hauser
Technologie Heartbeat ©Endress+Hauser

Výhody

Když se jedná o bezpečnost, musíte mít důvěru – důvěru ve své vybavení, důvěru ve své procesy a důvěru v partnery, se kterými pracujete. Společnost Endress+Hauser pracuje v oboru těžebního průmyslu již přes 60 let. Díky zkušenostem, které jsme nasbírali společně s našimi zákazníky, jsme vyvinuli portfolio přístrojů, produktů a služeb, které byly navrženy s ohledem na náročné podmínky, jež jsou typické pro těžební průmysl.

 • 90 %

  našeho portfolia instrumentace představují digitální přístroje nebo přístroje s digitálními schopnostmi

 • SIL 3

  je nejvyšší úroveň, kterou naše přístroje mohou dosahovat

 • ~ 1 600

  dostupných přístupových bodů k datům z provozních zdrojů, procesů a diagnostických operací

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory