Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Asistence s instalací přístrojů pro vaše měřicí zařízení

Vzájemně kompatibilní měřicí technologie, příslušenství a mechanické, předmontované součásti

Neúprosná optimalizace nákladů a výkonů a její postupy nutí mnohé provozovatele technologických zařízení snižovat stavy personálu. Snižování nákladů na údržbu s sebou však může nést významná rizika, jestliže se nepoužívají aktuálně nejmodernější technologie. Zatímco naše kořeny leží ve výrobě přístrojů, naše odpovědnost přirozeně sahá mnohem dále do oblasti zajišťování správné instalace přístrojů a správných měření. Své síly spojujeme se schopnostmi strojních inženýrů, abychom vám mohli nabízet nejvhodnější řešení v oblastech a situacích, kde a kdy je potřebujete.

Jak můžeme pomoci

Zaměřujeme se na poskytování produktů, řešení a služeb pro různé typy elektráren, od největších, mimořádně kritických elektráren s vysokými výkony a elektráren s kombinovaným cyklem až po nejmodernější řešení využívající obnovitelné zdroje energie z vody, geotermální, sluneční energie, spalování odpadu a biomasy. Snažíme se dosahovat příkladné kvality naší nabídky a hledáme partnerství s dodavateli, kteří aplikují stejné zásady pro zajišťování kvality. Poskytujeme rozšířený rozsah dodávek pro měřicí řešení:

 • Jedna dodávka od jediného, integrovaného dodavatele

 • Všechny součásti jsou schválené, otestované a předmontované

 • Žádné časové ztráty způsobené nekompatibilitou dílů nebo opožděnými dodávkami

 • Minimalizovaná náročnost instalace

 • Konzultace přímo v místě provozu, projektové plánování a management, dodávka, montáž, uvedení do provozu, dokumentace

Aplikace

Zachovejte integritu parovodního okruhu

Konstantní kontakt vody a páry s potrubím v kotlích, kotlích na odpadní teplo (HRSG), s kondenzátory a s lopatkami turbín může způsobovat usazování nánosů / znečištění a korozi, čímž je ovlivňována celková efektivita parovodní soustavy.

Zachovejte integritu parovodního okruhu
Naše expertíza v předmětném oboru

Nabízíme standardizovanémodulární řešení na kontrolu kvality páry/vody (SWAS), které umožňuje měření kritických parametrů, jako například specifické a kationtové vodivosti, pH, obsahu křemíku, koncentrace rozpuštěného kyslíku (DO) a sodíku.

 • Panely jsou vybaveny nejmodernější a cenově výhodnou technologií senzorů/převodníků (Memosens/Liquiline)

 • Inženýrské služby a dodávka vzorkovacích a analytických systémů pro parovodní okruh

 • Služby poskytované po celém světě smluvním partnerům v oboru konstrukce, nákupu a uvádění zařízení do provozu a provozovatelům elektráren

Vyhněte se jakýmkoli právním sporům ohledně měření páry

Pokud nová elektrárna nedosahuje tepelné účinnosti specifikované ve smlouvě, dodavatel kotle a výrobce turbíny se mohou přít o množství dodávané páry. Proto aplikace smluvené normy (ISO 5167) a primárního elementu na měření průtoku podle tlakové diference, např. clony, Venturiho trubice a hrdla, zaručuje, že odborníci třetí strany mohou snadno ověřit měřidlo, instalaci a konstrukční výpočty pro objem nebo hmotnost páry.

Vyhněte se jakýmkoli právním sporům ohledně měření páry
Naše expertíza v předmětném oboru

Náš kompetenční tým pro obor měření průtoku podle tlakové diference (DP) je vám k dispozici pro zodpovězení jakýchkoli vašich požadavků.

 • Nabízíme konstrukční výpočty pro objem/hmotnost páry

 • Pomůžeme vám zvolit nejlepší čidlo, zvláště s ohledem na trvalou tlakovou ztrátu

 • Poskytneme podporu a poradenství pro správnou instalaci, příslušenství, začlenění do systému a uvedení do provozu

Automatizovaná měření pH při odsíření spalin (FGD)

Hodnota pH je velmi důležitá pro funkci systému na čištění spalin – v konečném důsledku se používá k řízení rychlosti dávkování sorbentů, například vápna (Ca[OH]₂) a vápence (CaCO₃). Efektivita pračky plynů do značné míry závisí na hodnotě pH. Musí být dostatečně vysoká, aby spolehlivě docházelo k navázání oxidu siřičitého (SO₂). Pokud je však příliš vysoká, zbytečně se plýtvá vápnem a kontaminuje se vznikající sádrovec.

Automatizovaná měření pH při odsíření spalin (FGD)
Naše expertíza v předmětném oboru

Za těchto podmínek doporučujeme čištění a kalibraci senzorů pH automatizovat.

 • Snižte náklady na údržbu a spotřební materiály

 • Vzdálené řízení vašich míst měření pomocí systému Liquiline Control CDC90

 • Předcházejte neplánovaným odstávkám a omezte prostoje v důsledku manuálně vykonávané údržby

Přestaňte pochybovat o svém měření páry

Měření hmotnosti a energie páry vyžaduje správnou kompenzaci a dostatečné náběžné délky potrubí k získání optimálních výsledků. Ačkoli pára je vyloučena z mezinárodních norem pro obchodní měření, jako například OIML, přesto jsou zapotřebí přesná a spolehlivá měření.

Přestaňte pochybovat o svém měření páry
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše kompletní řešení průtokoměru pro měření páry (stlačeného vzduchu, zemního plynu atd.) je z výroby nastaveno na měření energie nebo hmotnostního průtoku. Měří páru přesně v celém rozsahu a umožňuje určení vhodných míst měření relevantních pro fakturaci a rovněž obchodní měření.

 • Získejte výhody plynoucí z kompletně předmontované, otestované jednotky nastavené podle individuálních potřeb zákazníka

 • Vyloučení typických chyb během plánování, uvádění do provozu a samotného provozu

 • Měřte transparentně energii a vykazujte spolehlivě efektivitu svého provozu

Ušetřete náklady za plánování, nákup, montáž a údržbu

Již dlouho se plováky používají k měření hladiny ve sběračích kondenzátu, v ohřívačích vysoko-/nízkotlaké přívodní vody, expanzních a vyrovnávacích nádržích. Výstup často kolísá v důsledku přesnosti, změn hustoty a rozdílů v instalaci.

Ušetřete náklady na plánování, nákup, montáž a údržbu
Naše expertíza v předmětném oboru

Poskytujeme přístroje na principu radaru s vedenou vlnou (GWR) namontované v obtokové komoře, které představují optimální řešení těchto měřicích úloh a nabízejí množství přesvědčivých výhod.

 • Rychlé a snadné uvedení do provozu přímo na místě

 • Přednastavené a otestované řešení využívající obtokovou komoru, které je dopraveno v jediné dodávce

 • Záruka certifikované kvality

Zvyšte účinnost své elektrárny využívající energii ze spalování odpadu (WtE)

Stanovení teploty u stropu kotle, v oblasti přehřívačů a vyhořelého materiálu v kombinované spalovně odpadů s elektrárnou vyžaduje vysoký stupeň přesnosti měření a kontroly. Mezi další požadavky patří specifické a inovativní materiály termojímky a ochranné trubky, které by odolávaly vystavení agresivním výparům ze spalování a vysokým teplotám způsobujícím oxidaci prostředí.

Zvyšte účinnost své elektrárny využívající energii ze spalování odpadu (WtE)
Naše expertíza v předmětném oboru

Termojímky a ochranné trubky od společnosti Endress+Hauser jsou pro tyto aplikace vybaveny správnými materiály.

 • Delší životnost míst měření za extrémních podmínek a výsledná vyšší využitelnost technologie

 • Nižší nároky na údržbu, a tím nižší náklady za životní cyklus

 • V případě plánovaných odstávek lze provést výměnu prostředků na měření teploty

Jak to funguje? Je možná jakákoli kombinace

Schopnosti společnosti Endress+Hauser v oblasti asistence s instalací přístrojů ©Endress+Hauser

Výhody

Každá inovace, kterou přineseme, umožní našim zákazníkům optimalizovat jejich činnosti. Společně s našimi zákazníky pracujeme soustavně na tom, abychom zaručili, že budou skutečně připraveni plnit požadavky daného odvětví. V konečném důsledku platí, že naše úspěchy jsou tvořené úspěchem našich zákazníků.

 • > 1 rok

  životnost našich teplotních senzorů. Pouhým používáním správných materiálů na termojímky pro teplotní senzory, kombinovaná spalovna odpadů s elektrárnou zvýší hodnotu doby v provozu a výkonnost.

 • Více než 60

  let zkušeností v oboru měřicí instrumentace

 • 9 měsíců

  amortizační doba celého místa měření pH, pokud se provádí s automatizovanými elektrodami

Prohlédněte si naše portfolio!

Jiné průmyslové obory