Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Minimalizace rizik výměnou měřidla

Zaručení bezpečnosti modernizací zastarávající technologie

Elektrárny představují často nebezpečná prostředí zahrnující množství potenciálních rizik – ohrožujících člověka, podnikání i životní prostředí. Poškození nebo ztráta výroby v důsledku nucené odstávky mohou znamenat vysoké náklady. Preventivní opatření, jako například výměna mechanických měřidel a dalších zastaralých technologií za spolehlivější a výkonnější systémy, jsou klíčem k zajištění maximální procesní bezpečnosti a účinnosti.

Jak můžeme pomoci

Pro bezpečné zlepšení procesu ve vašem provozu – ať se jedná o tepelnou elektrárnu s parovodním cyklem, vodní elektrárnu, elektrárnu se spalovacím motorem, nebo kogenerační elektrárnu – přinášíme naše průmyslové zkušenosti a nejlepší technologie jako náhradu za vaše stávající mechanická měřidla a další zastarávající technologie. Instrumentace, která vyžaduje méně údržby, se vyznačuje nižším rizikem poruch, a pro vás je tak snadnější dosahovat vašich obchodních podnikových cílů.

 • Portfolio pro bezpečnostní měření v souladu s mezinárodními normami: např. ATEX, FM, TIIS

 • Nejmodernější technologie v souladu s IEC 61508 SIL 2, umožňují homogenní redundantní aplikaci do úrovně SIL 3 v systémech s bezpečnostní instrumentací

 • Integrovaná diagnostika, ověření a monitoring; záruka bezpečných procesů a provozu technologických celků prostřednictvím technologie Heartbeat

 • Jednotné provozní koncepty poskytující jednoduchost, a tím i bezpečnější provozní řízení

 • S naší obsáhlou nabídkou služeb a průmyslové zkušenosti vám poskytujeme podporu během celého životního cyklu elektráren po celém světě. Rovněž nabízíme semináře k tématům bezpečnosti a norem jako pomůcku k zvyšování kompetenční úrovně vašeho personálu

Aplikace

Přímé, přesné měření průtoku na přívodu plynové turbíny

Spotřeba paliva má obrovský vliv na efektivitu provozu a konečné hospodářské výsledky, a proto je zásadně důležité přesně měřit průtok zemního plynu. Tradiční turbínové průtokoměry měří pouze objem. To znamená, že jsou zapotřebí další měřidla k určení hmotnostního nebo normovaného objemového průtoku. Jelikož dochází k opotřebení, úroveň přesnosti těchto měřidel se v průběhu doby posouvá, a navíc vyžadují pravidelné mazání mechanických částí.

Přímé, přesné, cenově výhodné měření průtoku
Naše expertíza v předmětném oboru

Výměna turbínových průtokoměrů za přístroj Promass Coriolis umožní přímé určování hmotnostního průtoku plynu.

 • Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti díky diagnostice a ověření přímo v místě použití prostřednictvím technologie Heartbeat

 • Promass Coriolis měří více veličin najednou: Nejsou zapotřebí další měřidla k měření a získání normovaných hodnot tlaku, teploty a hustoty

 • Vyšší přesnost na úrovni ±0,35 % znamená značné úspory plynu

Proveďte výměnu detektoru a ponechte si svůj radiometrický zdroj záření

V určité skupině náročných aplikací v elektrárnách využívajících fosilní paliva, biomasu a spalování odpadu se provozovatelé nadále spoléhají na radiometrické měření hladiny, limitní hladiny a hustoty. Avšak v typických instalacích s Geiger-Müllerovými trubicovými přijímači se účinnost měření v průběhu času zhoršuje v důsledku snižující se aktivity zdroje záření a relativní necitlivostí přijímačů.

Detektor na principu scintilátoru s vyšší citlivostí
Naše expertíza v předmětném oboru

Životnost svého stávajícího radioaktivního zdroje záření můžete prodloužit náhradou stávajících detektorů za novější detektory na principu scintilátoru.

 • Detektory s vyšší citlivostí, jako například Gammapilot FMG60, fungují s nízkými radiačními poli a umožní vám ponechat si svůj stávající zdroj záření ještě po mnoho dalších let

 • Vyhněte se nutnosti výměny, nákladům na likvidaci a souvisejícím administrativním úkonům a současně snižte riziko

Automatické sledování pH v oblasti odsíření s nízkými nároky na údržbu

Kontrola hodnoty pH je velmi důležitá pro řádnou funkci systému na čištění spalin. Náročné, abrazivní prostředí v pračce plynů však na senzory pH působí velmi negativně. Standardní instalace vyžadují časté čištění a manuální kalibrace a rovněž pravidelné výměny senzorů.

Automatické čištění a kalibrace
Naše expertíza v předmětném oboru

Inteligentní systémy, jako například systém na měření pH Liquiline Control CDC90, však naštěstí nyní dokážou čištění a kalibraci senzorů automatizovat.

 • Plně automatické čištění a kalibrace zaručí spolehlivé, trvale přesné měření pH a snížení nákladů na údržbu.

 • Záruka platných měřených hodnot a delší provozní životnosti senzorů pH

 • Vyšší bezpečnost práce díky minimalizaci úkonů údržby v nebezpečných prostředích

Měření hustoty kalu v rámci odsíření spalin (FGD)

Měření hustoty vápenného kalu na místě jeho vstřikování je důležité z hlediska účinnosti procesu čištění spalin. Jakmile je dosaženo určité koncentrace, sádra je z procesu odstraněna. Přítomnost abrazivního média činí z tohoto měření náročnou výzvu, jejíž překonání vyžaduje robustní řešení, například na základě radiometrického měření. Existuje však doposud mnoho zastarávajících systémů, které využívají vysokoenergetické zdroje záření a překonanou technologii převodníků. Mimo jiné i hlediska bezpečnosti a certifikace vás nutí hledat jiné alternativy.

Měření hustoty a průtoku v rámci odsíření spalin (FGD)
Naše expertíza v předmětném oboru

Měření hustoty lze provádět citlivým a bezpečným radiometrickým přístrojem Gammapilot nové generace. U zákazníků, kteří by se radiometrickému měření raději vyhnuli, může přístroj Promass Coriolis měřit současně hustotu, hmotnostní průtok a teplotu.

 • Nová generace radiometrického přístroje Gammapilot je citlivá, bezpečná a robustní a zaručuje nejvyšší možnou využitelnost měřicí technologie

 • Promass Coriolis může eliminovat přítomnost jaderného zdroje ve vašem provozu a tím snížit nároky na certifikaci, administrativní úkony a školení

Nová generace tablet PC nahrazuje přenosný komunikátor s technologií HART®

Nastavování přístrojů představuje velkou část každodenní práce techniků údržby. Většina přenosných přístrojů je ale omezena na jediný protokol (např. HART) a na jediné nastavení.

Nová generace tablet PC
Naše expertíza v předmětném oboru

Podpořte provozní produktivitu a bezpečnost pomocí odolného nového tablet PC Field Xpert, který vám na dosah ruky přináší výkonnou a optimalizovanou správu všech nainstalovaných přístrojů. Ušetřete čas a náklady v náročných prostředích díky snadnému nastavování a ověřování přístrojů a pokročilým možnostem připojení.

 • Ušetřete čas díky moderní technologii nabízející snadné používání a optimalizované dotykové ovládání

 • Snižte náklady používáním jediného přístroje pro rozhraní PROFIBUS, Modbus a specifická servisní rozhraní Endress+Hauser. Rychlé připojení k přístrojům pomocí jediného klepnutí na displej díky automatické detekci hardwaru

 • Zdokonalte shodu s příslušnými předpisy: Vytvářejte protokoly a nastavení a ověření Heartbeat, znázorněte si křivku odezvy a další přehledy

Měřte hladinu popílku bez jaderného zdroje záření a přijímače

Odstraňování pevných částic z komínových plynů vyžaduje limitní hladinové spínače, které indikují, když dojde k naplnění elektrostatických odlučovačů (ESP) a skříní na filtrační vaky. Radiometrické měření je v tomto ohledu osvědčeným a spolehlivým řešením, zvláště při používání méně kvalitního uhlí. Jaký výběr však máte, pokud si radiometrické měření nepřejete používat?

Kapacitní měření hladiny v jímkách popílku v elektrostatických odlučovačích a skříních na filtrační vaky
Naše expertíza v předmětném oboru

Provozovatelé, kteří by se radiometrickému měření raději vyhnuli, mohou stávající technologii vyměnit za kapacitní limitní spínače hladiny, jako například Solicap FTI77.

 • Eliminujte přítomnost jaderného zdroje ve svém provozu a snižte tím nároky na vyhovění předpisům, administrativní úkony a školení. Nižší náklady na údržbu

 • Nejrobustnější a nejspolehlivější kapacitní senzor současnosti Solicap FTI77 je dokonale vhodný pro abrazivní prostředí s vysokou teplotou

 • Velká aktivní plocha poskytuje velmi stabilní měření (bez falešných aktivací)

Výhody

Bezpečnost vašich zaměstnanců je na prvním místě při návrhu, výstavbě, provozu a údržbě vaší elektrárny. Vážná zranění mohou být způsobena poruchou zařízení, jejichž příčina často spočívá v mnoha letech nesprávně prováděné obsluhy anebo neodpovídající údržby. Právě z tohoto důvodu zajišťujeme kompletní rozsah technologií, řešení a služeb, které dokonale splní vaše požadavky. Vyrábíme podle nejpřísnějších kvalitativních standardů, abychom mohli zaručit trvalou výkonnost a kompatibilitu.

 • 10×

  vyšší spolehlivost digitálních přístrojů v porovnání s mechanickými měřidly

 • Nula

  pohyblivých částí a nezávislost na změnách hustoty

 • Více než 17

  let používání norem pro funkční bezpečnost IEC 61508 (kvalita, bezpečnost a spolehlivost)

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory