Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Turbína v uhelné elektrárně

Minimalizace rizik výměnou měřidla

Zaručení bezpečnosti modernizací zastarávající technologie

Elektrárny představují často nebezpečná prostředí zahrnující množství potenciálních rizik – ohrožujících člověka, podnikání i životní prostředí. Poškození nebo ztráta výroby v důsledku nucené odstávky mohou znamenat vysoké náklady. Preventivní opatření, jako například výměna mechanických měřidel a dalších zastaralých technologií za spolehlivější a výkonnější systémy, jsou klíčem k zajištění maximální procesní bezpečnosti a účinnosti.

Jak můžeme pomoci

Pro bezpečné zlepšení procesu ve vašem provozu – ať se jedná o tepelnou elektrárnu s parovodním cyklem, vodní elektrárnu, elektrárnu se spalovacím motorem, nebo kogenerační elektrárnu – přinášíme naše průmyslové zkušenosti a nejlepší technologie jako náhradu za vaše stávající mechanická měřidla a další zastarávající technologie. Instrumentace, která vyžaduje méně údržby, se vyznačuje nižším rizikem poruch, a pro vás je tak snadnější dosahovat vašich obchodních podnikových cílů.

 • Portfolio pro bezpečnostní měření v souladu s mezinárodními normami: např. ATEX, FM, TIIS

 • Nejmodernější technologie v souladu s IEC 61508 SIL 2, umožňují homogenní redundantní aplikaci do úrovně SIL 3 v systémech s bezpečnostní instrumentací

 • Integrovaná diagnostika, ověření a monitoring; záruka bezpečných procesů a provozu technologických celků prostřednictvím technologie Heartbeat

 • Jednotné provozní koncepty poskytující jednoduchost, a tím i bezpečnější provozní řízení

 • S naší obsáhlou nabídkou služeb a průmyslové zkušenosti vám poskytujeme podporu během celého životního cyklu elektráren po celém světě. Rovněž nabízíme semináře k tématům bezpečnosti a norem jako pomůcku k zvyšování kompetenční úrovně vašeho personálu

Aplikace

Přímé, přesné měření průtoku na přívodu plynové turbíny

Spotřeba paliva má obrovský vliv na efektivitu provozu a konečné hospodářské výsledky, a proto je zásadně důležité přesně měřit průtok zemního plynu. Tradiční turbínové průtokoměry měří pouze objem. To znamená, že jsou zapotřebí další měřidla k určení hmotnostního nebo normovaného objemového průtoku. Jelikož dochází k opotřebení, úroveň přesnosti těchto měřidel se v průběhu doby posouvá, a navíc vyžadují pravidelné mazání mechanických částí.

Přímé, přesné, cenově výhodné měření průtoku
Naše expertíza v předmětném oboru

Výměna turbínových průtokoměrů za přístroj Promass Coriolis umožní přímé určování hmotnostního průtoku plynu.

 • Zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti díky diagnostice a ověření přímo v místě použití prostřednictvím technologie Heartbeat

 • Promass Coriolis měří více veličin najednou: Nejsou zapotřebí další měřidla k měření a získání normovaných hodnot tlaku, teploty a hustoty

 • Vyšší přesnost na úrovni ±0,35 % znamená značné úspory plynu

Proveďte výměnu detektoru a ponechte si svůj radiometrický zdroj záření

V určité skupině náročných aplikací v elektrárnách využívajících fosilní paliva, biomasu a spalování odpadu se provozovatelé nadále spoléhají na radiometrické měření hladiny, limitní hladiny a hustoty. Avšak v typických instalacích s Geiger-Müllerovými trubicovými přijímači se účinnost měření v průběhu času zhoršuje v důsledku snižující se aktivity zdroje záření a relativní necitlivostí přijímačů.

Detektor na principu scintilátoru s vyšší citlivostí
Naše expertíza v předmětném oboru

Životnost svého stávajícího radioaktivního zdroje záření můžete prodloužit náhradou stávajících detektorů za novější detektory na principu scintilátoru.

 • Detektory s vyšší citlivostí, jako například Gammapilot FMG60, fungují s nízkými radiačními poli a umožní vám ponechat si svůj stávající zdroj záření ještě po mnoho dalších let

 • Vyhněte se nutnosti výměny, nákladům na likvidaci a souvisejícím administrativním úkonům a současně snižte riziko

Automatické sledování pH v oblasti odsíření s nízkými nároky na údržbu

Kontrola hodnoty pH je velmi důležitá pro řádnou funkci systému na čištění spalin. Náročné, abrazivní prostředí v pračce plynů však na senzory pH působí velmi negativně. Standardní instalace vyžadují časté čištění a manuální kalibrace a rovněž pravidelné výměny senzorů.

Automatické čištění a kalibrace
Naše expertíza v předmětném oboru

Inteligentní systémy, jako například systém na měření pH Liquiline Control CDC90, však naštěstí nyní dokážou čištění a kalibraci senzorů automatizovat.

 • Plně automatické čištění a kalibrace zaručí spolehlivé, trvale přesné měření pH a snížení nákladů na údržbu.

 • Záruka platných měřených hodnot a delší provozní životnosti senzorů pH

 • Vyšší bezpečnost práce díky minimalizaci úkonů údržby v nebezpečných prostředích

Měření hustoty kalu v rámci odsíření spalin (FGD)

Měření hustoty vápenného kalu na místě jeho vstřikování je důležité z hlediska účinnosti procesu čištění spalin. Jakmile je dosaženo určité koncentrace, sádra je z procesu odstraněna. Přítomnost abrazivního média činí z tohoto měření náročnou výzvu, jejíž překonání vyžaduje robustní řešení, například na základě radiometrického měření. Existuje však doposud mnoho zastarávajících systémů, které využívají vysokoenergetické zdroje záření a překonanou technologii převodníků. Mimo jiné i hlediska bezpečnosti a certifikace vás nutí hledat jiné alternativy.

Měření hustoty a průtoku v rámci odsíření spalin (FGD)
Naše expertíza v předmětném oboru

Měření hustoty lze provádět citlivým a bezpečným radiometrickým přístrojem Gammapilot nové generace. U zákazníků, kteří by se radiometrickému měření raději vyhnuli, může přístroj Promass Coriolis měřit současně hustotu, hmotnostní průtok a teplotu.

 • Nová generace radiometrického přístroje Gammapilot je citlivá, bezpečná a robustní a zaručuje nejvyšší možnou využitelnost měřicí technologie

 • Promass Coriolis může eliminovat přítomnost jaderného zdroje ve vašem provozu a tím snížit nároky na certifikaci, administrativní úkony a školení

Nová generace tablet PC nahrazuje přenosný komunikátor s technologií HART®

Nastavování přístrojů představuje velkou část každodenní práce techniků údržby. Většina přenosných přístrojů je ale omezena na jediný protokol (např. HART) a na jediné nastavení.

Nová generace tablet PC
Naše expertíza v předmětném oboru

Podpořte provozní produktivitu a bezpečnost pomocí odolného nového tablet PC Field Xpert, který vám na dosah ruky přináší výkonnou a optimalizovanou správu všech nainstalovaných přístrojů. Ušetřete čas a náklady v náročných prostředích díky snadnému nastavování a ověřování přístrojů a pokročilým možnostem připojení.

 • Ušetřete čas díky moderní technologii nabízející snadné používání a optimalizované dotykové ovládání

 • Snižte náklady používáním jediného přístroje pro rozhraní PROFIBUS, Modbus a specifická servisní rozhraní Endress+Hauser. Rychlé připojení k přístrojům pomocí jediného klepnutí na displej díky automatické detekci hardwaru

 • Zdokonalte shodu s příslušnými předpisy: Vytvářejte protokoly a nastavení a ověření Heartbeat, znázorněte si křivku odezvy a další přehledy

Měřte hladinu popílku bez jaderného zdroje záření a přijímače

Odstraňování pevných částic z komínových plynů vyžaduje limitní hladinové spínače, které indikují, když dojde k naplnění elektrostatických odlučovačů (ESP) a skříní na filtrační vaky. Radiometrické měření je v tomto ohledu osvědčeným a spolehlivým řešením, zvláště při používání méně kvalitního uhlí. Jaký výběr však máte, pokud si radiometrické měření nepřejete používat?

Kapacitní měření hladiny v jímkách popílku v elektrostatických odlučovačích a skříních na filtrační vaky
Naše expertíza v předmětném oboru

Provozovatelé, kteří by se radiometrickému měření raději vyhnuli, mohou stávající technologii vyměnit za kapacitní limitní spínače hladiny, jako například Solicap FTI77.

 • Eliminujte přítomnost jaderného zdroje ve svém provozu a snižte tím nároky na vyhovění předpisům, administrativní úkony a školení. Nižší náklady na údržbu

 • Nejrobustnější a nejspolehlivější kapacitní senzor současnosti Solicap FTI77 je dokonale vhodný pro abrazivní prostředí s vysokou teplotou

 • Velká aktivní plocha poskytuje velmi stabilní měření (bez falešných aktivací)

Výhody

Bezpečnost vašich zaměstnanců je na prvním místě při návrhu, výstavbě, provozu a údržbě vaší elektrárny. Vážná zranění mohou být způsobena poruchou zařízení, jejichž příčina často spočívá v mnoha letech nesprávně prováděné obsluhy anebo neodpovídající údržby. Právě z tohoto důvodu zajišťujeme kompletní rozsah technologií, řešení a služeb, které dokonale splní vaše požadavky. Vyrábíme podle nejpřísnějších kvalitativních standardů, abychom mohli zaručit trvalou výkonnost a kompatibilitu.

 • 10×

  vyšší spolehlivost digitálních přístrojů v porovnání s mechanickými měřidly

 • Nula

  pohyblivých částí a nezávislost na změnách hustoty

 • Více než 17

  let používání norem pro funkční bezpečnost IEC 61508 (kvalita, bezpečnost a spolehlivost)

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory