Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Měření výšky hladiny v parovodním okruhu elektrárny

Optimalizované měření výšky hladiny v parovodním okruhu

Jen málo páry stačí k výrobě velkého množství energie a jen troška vody stačí pro poškození turbíny

Hlavní výhodou použití páry jako teplonosného média je, že je netoxická, nehořlavá, zařízení není nákladné a vyžaduje jen minimální údržbu. Přesto však může docházet k vodním rázům v předehřívačích, k vibracím, korozi a erozi, snížení kapacity ohřívačů páry a k přetěžování odlučovačů kondenzátu. Ve výsledku se můžete setkávat s problémy týkajícími se bezpečnosti systému, s předčasnými selháními vybavení, špatnou účinností parního systému, častými odstávkami kotlů a rovněž s poškozením parovodních potrubí a ventilů.

Jak můžeme pomoci

Zaručíme bezpečný, výkonný provoz vašeho parovodního okruhu a hlavní podtlakové soustavy a předejdeme problémům s hustotou, které ovlivňují měření hladiny. Zajišťujeme kompletní rozsah technologií, řešení a služeb, které splní požadavky z hlediska různých procesních parametrů. Naše měřicí přístroje jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality, které zaručují konzistentní výkon a kompatibilitu.

 • Vyšší účinnost a využitelnost vašeho provozu se zdokonalenými prostředky na řízení hladin

 • Nižší nároky na údržbu nižší náklady za životní cyklus

 • Zkrácená doba návrhu a nákupu

 • Minimalizace nároků a nákladů na montáž (řešení s obtokovou komorou s GWR)

 • Plný soulad s bezpečnostními normami pro elektrárny (např. SIL, PED, ASME)

Aplikace

Sběrač kondenzátu

Hlavním účelem kondenzátoru páry je kondenzovat vyčerpanou páru z nízkotlaké turbíny a přeměnit ji na vodu tak, aby mohla být znovu použita v kotli jako napájecí voda. Podtlak a rozdíl teplot mezi chladicí vodou a párou jsou klíčem pro generování vyššího výkonu, ale vyžadují také snadný monitoring a údržbu a rovněž po celou dobu spolehlivé měření hladiny.

Sběrač kondenzátu
Naše expertíza v předmětném oboru

Abyste vyřešili problémy s podtlakem a údržbu měřidel hladiny, vyzkoušejte naše senzory Levelflex na principu radaru s vedenou vlnou jako alternativu k tradičním diferenčním převodníkům hladiny a měřidlům hladiny plovákového typu.

 • Šetřete čas a peníze díky snadnému uvedení do provozu a bezproblémovému průběhu provozních operací

 • Používejte náš Levelflex FMP51 k přesnému měření hladiny i při podtlaku

Parní (kotlový) buben a předřazené ohřívače

Pokud je hladina příliš nízká, může přehřátí stěn vodovodních potrubí způsobit nehody a v jejich důsledku nákladné opravy, odstávky zařízení a zranění personálu. Pokud je výška hladiny příliš vysoká, může velký obsah vody v páře do superpřehřívače nebo na turbínu vést k rozsáhlým nákladům na údržbu, k poškození turbín či kotlů nebo k snížení účinnosti.

Parní/kotlový buben a předřazené předehřívače
Naše expertíza v předmětném oboru

Regulace výšky hladiny vyžaduje použití spolehlivé a moderní techniky, jako například radar s vedenou vlnou (GWR). Měření výšky hladiny musí být přesné a opakovatelné a jeho výsledky zavedeny do řídicího systému. Používejte náš Levelflex FMP54 k přesnému měření hladiny za extrémních procesních podmínek, jako například při vysoké teplotě a vysokém tlaku.

 • Zvýšení bezpečnosti díky snížení rizika odstávek kotle

 • Zvýšení využitelnosti díky optimalizovanému řízení hladiny

 • Spolehněte se na autoověření prostřednictvím technologie Heartbeat k získání jistoty, že je přístroj v dobrém provozním stavu

Dálkové vytápění a chlazení

Ať se jedná o sítě dálkového chlazení, průmyslová technologická zařízení, nebo velké komplexy budov – kotle, nádrže a potrubní systému se ohřívají či chladí všude. Systémy chlazení a ohřevu, které jsou pro tyto účely zapotřebí, pracují často nepřetržitě a spotřebovávají obrovská množství energie.

Dálkové vytápění a chlazení
Naše expertíza v předmětném oboru

Nabízíme energetický balíček, který zákazníkům poskytuje úplný přehled o tom, kolik energie se v systému a na kterých konkrétních místech spotřebovává.

Zvyšte efektivitu parovodního okruhu

Procesní mapa parovodního okruhu ©Endress+Hauser

Proces parovodního okruhu se zaměřením na řídicí prvky hladiny

Výhody

Na základě více než 60 let zkušeností s aplikačním know-how v oblasti parovodních okruhů pomáháme našim zákazníkům optimalizovat jejich náklady na životní cyklus a snížit dobu návrhu a nákupu. Naším cílem je poskytovat technická řešení, jež jsou jednodušší, bezpečnější a přesnější a přinášejí trvalé výhody pro váš provozní proces.

 • 25%

  úspora nákladů díky vysoce kvalitnímu měření hladiny pomocí radaru s vedenou vlnou (GWR) v obtokové komoře nádrže

 • Jedna zastávka

  nutná pro nákup kompletní sestavy

 • 100 000

  řešení s obtokovou komorou Levelflex nainstalovaných po celém světě

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory