Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Monitoring kvality vody pomocí systému SWAS, výkonný a spolehlivý

Ochraňte svůj parovodní okruh snížením rizika výskytu nánosů a koroze

Monitorování kvality vody v elektrárnách představuje zásadní činnosti jak pro udržování provozní efektivity, tak i pro minimalizaci prostojů způsobených korozí nebo netěsnostmi. Neustálý kontakt s vodou a párou zvyšuje riziko vzniku koroze a nánosů na kovových površích. Pomocí správné instrumentace na měření a analýzu kvality vody lze tato rizika kompenzovat a vyhnout se nákladným opravám.

Jak můžeme pomoci

Analytický systém pro páru a vodu (SWAS) od společnosti Endress+Hauser poskytuje nezbytné měřicí signály pro procesní řízení a nabízí standardizované řešení pro pohodlné vzorkování a analýzu vody v elektrárnách, čímž přispívá k snížení objemu odstávek a zvýšení provozní efektivity. Systém SWAS je modulární, variabilní a umožňuje snadnou dodatečnou instalaci, navíc je vhodný k použití s digitální technologií Memosens, např. pro snadnou kalibraci, a proto poskytuje spolehlivé měření, uživatelsky nenáročnou údržbu a minimalizaci odstávek.

 • K dispozici jsou dvě řešení k instalaci do panelu: analytický systém SWAS Customized (zakázková výroba) a SWAS Compact (přednastavená sestava)

 • Jeden převodník pro všechny parametry se systémem SWAS Compact a vícekanálovými kontroléry Liquiline

 • Preventivní údržba s výpočtem zbytkové katexové kapacity

 • Snadná manipulace i s omezenými technickými zkušenostmi

Aplikace

Předcházejte korozi systému díky sledování hodnoty pH

Hodnota pH napájecí vody má přímý dopad na míru koroze v parovodním okruhu, přičemž hodnoty pH mohou kolísat v závislosti na umístění samotného okruhu. Aby se předešlo korozi, musí obsluha provozů pečlivě monitorovat hodnotu pH a provádět její úpravu podle jednoho ze dvou režimů v závislosti na nainstalovaném vybavení, a to buď podle univerzálního režimu, nebo běžnějšího mírně alkalického.

Předcházejte korozi systému díky sledování hodnoty pH
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí jedinečné senzory a převodníky pro vysoce kvalitní měření pH na více místech v rámci parovodního okruhu.

 • Monitorujte úrovně pH spolehlivě i ve vysoce alkalických médiích nebo prostředích s nebezpečím výbuchu pomocí naší skleněné elektrody Orbisint CPS11D vycházejí z technologie Memosens

 • Volitelný solný kruh pro aplikace s nízkou vodivostí v deionizované vodě, například v napájecí a kotelní vodě

Chraňte turbíny přesným sledováním obsahu křemičitanů

Křemičitany se mohou usazovat na kterémkoli povrchu, který přichází do styku s párou, a vytvářet tak vrstvu pevných látek na lopatkách turbíny, která způsobuje abrazi a blokování průtoku. Odstranění těchto křemičitanových nánosů chemickou cestou nebo mechanicky vás stojí drahocenný čas a zdroje.

Chraňte turbíny přesným sledováním obsahu křemičitanů
Naše expertíza v předmětném oboru

Analyzátory Endress+Hauser nabízejí průběžný monitoring křemičitanů na několika místech parovodního okruhu zároveň.

 • Ušetřete čas a náklady pomocí našeho analyzátoru křemičitanů Liquiline System CA80SI

 • Monitorujte páru před turbínu pod vysokým a nízkým tlakem, parní buben, čerpadla na odčerpávání kondenzátu (CEP), upravenou vodu / napájecí a kotelní vodu a vysokotlaké ohřívače/ekonomizéry

 • Vyhněte se nákladným prodlevám při najíždění a eliminujte manuální odběry zkušebních vzorků

Předcházejte korozi pomocí monitoringu koncentrace rozpuštěného kyslíku (DO)

Kyslík může způsobit korozi komponent parovodního okruhu, a musí být proto přítomen pouze ve stopových koncentracích (ppb). Při alkalickém režimu se používají k odstranění rozpuštěného kyslíku a za účelem prevence vzniku koroze termické odplyňovače a chemické lapače kyslíku.

Předcházejte korozi pomocí monitoringu koncentrace rozpuštěného kyslíku (DO)
Naše expertíza v předmětném oboru

Technologie Memosens od společnosti Endress+Hauser pro senzory kyslíku v kombinaci s naším převodníkem Liquiline umožňuje spolehlivou kalibraci v laboratoři, jednoduchou údržbu a minimální prostoje v místě měření.

 • Zvyšte procesní bezpečnost a využitelnost místa měření

 • Minimalizujte odstávky provozu během výměny senzoru díky automatickému rozpoznávání senzoru

Předcházejte nánosům pomocí detekce změn vodivosti

Rozpuštěné pevné látky v parovodním okruhu mohou způsobovat vznik nánosů na vybavení, a v důsledku toho technické závady. Vodivost čisté vody je téměř nulová, přičemž i malé množství soli může dramaticky zvýšit riziko koroze. Proto je parametr vodivosti užitečným ukazatelem obsahu rozpuštěných pevných látek a kontaminantů, např. v důsledku netěsností chladicí vody a vzduchu, a indikátorem pravděpodobnosti vzniku nánosů.

Předcházejte nánosům pomocí detekce změn vodivosti
Naše expertíza v předmětném oboru

Řada převodníků Liquiline od společnosti Endress+Hauser na měření více parametrů zároveň se dodává v kompaktním provedení nebo ve verzi pro montáž do panelu pro snadnou instalaci a využívá digitální technologii Memosens k detekci rozpuštěných pevných látek na více různých místech v okruhu.

 • Uveďte systém do provozu a rozšiřujte ho rychle a snadno

 • Získejte výhody plynoucí ze standardizovaného a intuitivního ovládání

Chytrá analytická řešení proti korozi a nánosům

Procesní mapa parovodního okruhu ©Endress+Hauser

Parametry kvality vody (pH, křemičitany, rozpuštěný kyslík a vodivost) v parovodním okruhu.

Výhody

Věříme v inteligentní instrumentaci chránící energetické systémy před nákladnými opravami a zbytečnými odstávkami provozu. Panely SWAS jsou navrženy s tou nejlepší instrumentací ve své třídě pro záruku trvalého provozu parovodního okruhu. Všechny panely se snadno instalují a uvádějí do provozu a také jejich obsluha je snadná. Díky modulární konstrukci je lze kombinovat podle individuálních požadavků.

 • 50%

  prodloužení doby v provozu díky digitálním přístrojům Memosens nainstalovaným na panelech

 • 3 250 USD

  částka ušetřená navíc každých 26 minut v typické 500MW elektrárně s kombinovaným cyklem při měření odplyněné vodivosti

 • 50%

  časová úspora v případě, že integrujete panel SWAS do systému PLC prostřednictvím převodníků Liquiline

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory