Kontinuální monitoring kvality vody

Překonání problémů souvisejících s korozí a nánosy při zaručení integrity vašeho parovodního okruhu

Monitorování kvality vody v elektrárnách udržuje provozní efektivitu a minimalizuje prostoje způsobené korozí nebo netěsnostmi. Také umožňuje zachování platnosti záruky od dodavatele turbíny. Jednotlivé kontaminanty a chemikálie přítomné ve vodě nebo páře vstupují v kontakt s kovem a podle složení dochází ke korozi nebo tvorbě nánosů. Chytré analyzátory umožňují předcházet odstávkám a nákladným opravám.

SWAS – standardizované řešení pro analýzy vzorků

Modulární analytické systémy pro páru a vodu (SWAS) poskytují všechny potřebné měřicí signály pro provozní měření. Nejprve se vzorek odebere z parovodního okruhu a poté se na panelu upraví jeho parametry (zchladí se a sníží se tlak). Upravený kapalný vzorek se analyzuje podle předepsaných parametrů, jako je pH, specifická, katexovaná a rozdílová vodivost, rozpuštěný kyslík, křemičitan (SiO₂), sodík. Panely jsou modulární a variabilní s možností dodatečné montáže, což umožňuje zvýšit efektivitu provozu.

 • Panely jsou odladěny pro použití s digitální technologií Memosens pro snadnou kalibraci, vysokou spolehlivost měření a uživatelsky nenáročnou údržbu

 • Možnost úspory díky vícekanálovému kontroléru Liquiline pro všechny ukazatele

 • Integrované logování dat pro analýzy kapalin

 • Preventivní údržba s výpočtem zbytkové katexové kapacity

 • Výpočet pH prostřednictvím diferenční katexové vodivosti v souladu s normou VGB

Procesní mapa parovodního okruhu ©Endress+Hauser

Parametry kvality vody (pH, křemičitany, rozpuštěný kyslík a vodivost) v parovodním okruhu.

Aplikace

Měření pH v parovodním okruhu

Monitorování hodnoty pH v kotli k eliminaci koroze

Hodnota pH se mění v závislosti na umístění v parovodním okruhu. V zásadě jsou dva režimy pH podle použitých materiálů ve vašem zařízení: neutrální nebo alkalický režim. Nicméně obvykle se udržuje pH napájecí vody v mírně alkalické oblasti. Pro každý chemický režim poskytneme jedinečné pH elektrody pro ultračistou vodu se solnými kruhy pro spolehlivé měření.

Měření křemičitanů v parovodním okruhu

Přesná on-line analýza křemičitanů chrání turbínu

Nepřiměřená úroveň křemičitanů vede k vytvoření vrstvy nerozpuštěných látek na lopatkách turbíny a způsobuje otěr a blokování pohybu turbíny. Odstranění těchto křemičitanových nánosů chemickou cestou nebo mechanicky stojí drahocenný čas a zdroje. Naše on-line analyzátory instalované na SWAS panelech na různých místech parovodního okruhu (např. vysokotlaká a nízkotlaká pára před turbínou, kotel, kondenzát, upravená voda) zamezují nákladným prodlevám při najíždění a eliminují zdlouhavé manuální odběry a laboratorní analýzy.

Měření kyslíku v parovodním okruhu

Monitorování rozpuštěného kyslíku proti korozi

Kyslík by se měl udržovat ve stopových koncentracích (ppb), jinak může vést k poškození součástí parního okruhu v důsledku koroze. Aby se minimalizovala koroze při alkalickém režimu, používají se k odstranění rozpuštěného kyslíku termické odplyňovače a chemické lapače kyslíku. Naše technologie Memosens pro senzory kyslíku v kombinaci s naším převodníkem Liquiline nebo Memobase Plus umožňuje spolehlivou kalibraci v laboratoři, jednoduchou údržbu a minimální prostoje v místě měření.

Měření vodivosti v parovodním okruhu

Detekce změn vodivosti omezuje riziko tvorby nánosů

Měření vodivosti indikuje koncentraci rozpuštěných látek a míru pravděpodobnosti, že budou vytvářet nánosy. Vodivost čisté vody je téměř nulová, a dokonce i malý přídavek iontů může výrazně zvýšit riziko koroze. Proto využívejte parametr vodivosti k detekci nečistot způsobených chladicí vodou a vzduchovými netěsnostmi. Nabízíme široký sortiment víceparametrových převodníků tak, aby vyhovovaly vašim potřebám. Tyto převodníky patří do produktové řady Liquiline:

 • Vyznačují se rychlostí zprovoznění a snadnou rozšiřitelností

 • Základem je digitální technologie senzorů Memosens a standardizované a intuitivní ovládání

 • Polní nebo panelové provedení

Prohlédněte si naše portfolio!

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Věříme v chytrou instrumentaci chránící energetické systémy před nákladnými opravami a zbytečnými odstávkami zařízení. Panely SWAS jsou navrženy s tou nejlepší instrumentací ve své třídě pro trvalý provoz parovodního okruhu. Všechny SWAS panely se snadno instalují a uvádějí do provozu a také jejich obsluha je snadná. Díky modularitě je lze kombinovat podle individuálních požadavků.

 • 50 %

  je hodnota prodloužení doby v provozu díky digitálním přístrojům Memosens nainstalovaným na panelech

 • 3 250 USD

  je částka ušetřená navíc každých 26 minut v typické 500MW elektrárně s kombinovaným cyklem při měření odplyněné vodivosti

 • 50 %

  je čas ušetřený v případě, že integrujete panel do systému PLC prostřednictvím převodníků Liquiline