Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Průmyslové plyny – i malé netěsnosti znamenají velké peníze

Průmyslové plyny – i malé netěsnosti znamenají velké peníze

Měření ve všech větvích může ukázat malé netěsnosti, ale je důležité i pro přesné vyúčtování nákladů.

Podniky ve zpracovatelském průmyslu používají obrovské množství dusíku (N2), oxidu uhličitého (CO2), kyslíku (O2), argonu (Ar) a mnoha dalších průmyslových plynů jako svařovací plyny, ochranné plyny (pájení) nebo pro balení v modifikované atmosféře (MAP) v potravinářském průmyslu. Je stejně důležité se zde vyvarovat ztrátám energie a netěsnostem, jako je tomu v oblasti výroby, vytápění, větrání a klimatizace, a zajistit podrobné a správné účtování nákladů, pokud se jedná o více spotřebitelů.

Výhody

  • Rychlý přehled všech průtoků plynu v různých jednotkách (budova, podlaží, proces atd.)

  • Správné a důsledné účtování nákladů pro všechny spotřebitele

  • Spolehlivá identifikace netěsností, parazitních odběrů a oblastí s neobvykle vysokou spotřebou

To však vyžaduje více než jen měření celkové spotřeby průmyslového plynu. Pro efektivní monitorování plynů je klíčové měření průtoku v rozvodech nebo přímo u zákazníka. Termické průtokoměry se osvědčily jako zvláště účinné podružné měřiče, které umožňují podrobné rozdělení nákladů na jednotlivé budovy, podlaží, oddělení, výrobní procesy nebo jiné jednotky.

Použití podružných měřičů je nedílnou součástí komplexního systému energetického managementu podle ISO 50001 a vyplatí se několika způsoby:

Uspořit lze snadno:

  • Minimalizujte netěsnosti

  • Monitorujte filtry

  • Vyvarujte se přenosu zkapalněného plynu do hlavních potrubí

Vždy mějte na paměti, že:

  • při nákupu nebo plnění cisteren kryogenními zkapalněnými plyny odpovídá rozdíl v přesnosti mezi mechanickými měřiči a moderními Coriolisovými průtokoměry objemu zkapalněného plynu, což vám ušetří značné množství peněz.

  • podružné měřiče jsou užitečnou investicí z několika důvodů - nejen k identifikaci netěsností, ale také k zajištění správného účtování nákladů pro spotřebitele.

  • při měření kyslíku v ocelových potrubích je důležité zajistit, aby potrubí - stejně jako měřicí přístroje - bylo odmaštěno pomocí speciálních čisticích opatření a aby nebyly překročeny maximální rychlosti proudění.

Měření kryogenních kapalin (průtok + teplota)

Coriolisův průtokoměr Promass F 500 – včetně možnosti fakturačního měření dle MID

Měření suchých plynů v hlavním potrubí (průtok + teplota)

Termický průtokoměr t-mass 300/500 – minimální tlaková ztráta, jednoduchá instalace

Trendová měření v podružných větvích (průtok + teplota)

Termický průtokoměr t-mass A 150/B 150 – cenově výhodné měření

Měření mokrých plynů (průtok + teplota)

Vírový průtokoměr Prowirl F 200 – integrované měření teploty a tlaku (volitelně)

Měření tlaku

Cerabar PMP51B – nová generace oblíbených tlakoměrů

Měření teploty

iTemp ModuLine TM101 – univerzální teploměr v libovolné konfiguraci

Záznam/vyhodnocení měřených dat

Memograph M RSG45 – ukládá, zobrazuje, analyzuje a komunikuje

Měření ve všech větvích může ukázat malé netěsnosti, ale je důležité i pro přesné vyúčtování nákladů. ©Endress+Hauser

Měření ve všech větvích může ukázat malé netěsnosti, ale je důležité i pro
přesné vyúčtování nákladů.

Klíčové měření průtoku v rozvodech nebo přímo u zákazníka ©Endress+Hauser

Klíčové měření průtoku v rozvodech nebo přímo u zákazníka