Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Správné měření na vhodných místech může ukázat na systémové ztráty.

Správné měření na vhodných místech může ukázat na systémové ztráty.

Účinnost kotle i celého rozvodu šetří peníze, ale je třeba vytvořit „okénko do procesu“.

Pro vytápění nebo pro výrobu energie v turbínách, pro sterilizaci nebo čisticí účely - pára se používá ve velkém měřítku v mnoha průmyslových odvětvích. Není proto divu, že v průmyslu se na výrobu páry v kotlích používá 40% fosilních paliv. Efektivní používání paliv, jako je například ropa nebo zemní plyn, je jen jedním z cílů v energetickém managementu.

Výhody

 • V současné době představuje řízení výroby a distribuce páry mnohem více než jen kontrolu výšky hladiny vody, vodivosti, hodnoty pH, teploty a tlaku v kotli. Parovodní systémy nabízejí četné možnosti pro úsporu, opětovné použití a regeneraci energie, ať už při výrobě, distribuci, fakturaci nebo v účinnosti kotle.

Spolehlivé procesní měření

Společnost Endress+Hauser poskytuje všechny měřicí přístroje potřebné k optimálnímu provozu, včetně přístrojů pro komplexní analýzu vody:

 • Sledujte měrnou spotřebu energie a účinnost kotle

 • Rozdělte náklady na výrobu mezi více nákladových středisek

 • Identifikujte a sledujte cílové hodnoty na základě historických dat

 • Odhalte netěsnosti na tělech ventilů, připojeních, regulátorech tlaku, trubkových přípojkách a vadných odlučovačích páry

 • Měřte kvalitu páry přímo v potrubí (vlhká pára, nasycená pára, přehřátá pára)

 • Vypočítejte zisky z optimalizace energie

Uspořit lze snadno:

 • Minimalizujte netěsnosti

 • Dostatečně izolujte parní potrubí

 • Vyřaďte nepoužívané části vedení z provozu

 • Snižte ztrátu kondenzátu

 • Provádějte pravidelnou údržbu kotlů (např. odstraňujte nahromaděné usazeniny)

 • Kontrolujte ukazatele energetické náročnosti (např. účinnost kotle)

Měření spotřeby paliva (průtok):

Výroba a distribuce páry:

Měření vody a kondenzátu

Záznam a vyhodnocení dat

Parovodní systém ©Endress+Hauser

Parovodní systém je poměrně komplexní systém, ale kde tedy měřit, aby to mělo smysl?