Zpráva o trvalé udržitelnosti společnosti Endress+Hauser

Odpovědnost ve společnosti Endress+Hauser

Ekonomická odpovědnost ve společnosti Endress+Hauser je neoddělitelně spjata s odpovědností za životní prostředí a společnost. To pramení z našeho přesvědčení, že pokud si přejeme být úspěšní nejen dnes, ale i v budoucnu, musíme usilovat o trvalou udržitelnost.
Udržitelnost je hluboce zakořeněná v našich hodnotách jako rodinného podniku,. Aby bylo možné lépe plnit své povinnosti v budoucnosti, publikujeme naši souhrnnou zprávu o udržitelnosti.

Odpovědnost ve společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Zpráva o trvalé udržitelnosti

Ze zkušeností v polním procesním inženýrství víme, že kontrolovat lze pouze měřitelné parametry. To je jeden z důvodů, proč předkládáme zprávu o trvalé udržitelnosti skupiny. Abychom mohli splnit svou odpovědnost jako společnost, musíme znát svou současnou pozici.

V roce 2015 jsme položili základy pro komplexní reporting udržitelného rozvoje na úrovni celé skupiny. Na základě výsledků založené diplomové práce jsme definovali ty otázky, které jsou nejdůležitější pro nás, analyzovali jejich význam pro společnost a různé zainteresované strany a zjistili, do jaké míry těmito problémy mohou být ovlivněny. Významná matice, která vyšla z tohoto úsilí, nám pomohla vyvinout klíčové ukazatele, opatření a cíle týkající se naší udržitelnosti.

Do této doby jsme vytvořili odpovídající vnitřní struktury a procesy zachycující definované klíčové ukazatele týkající se celé skupiny. Výsledky a závěry také našly cestu do naší nové strategie 2020+, která zahrnuje různé cíle úzce spojené s problematikou udržitelnosti.

Kombinací těchto údajů s ekonomickými ukazateli, jako je růst tržeb, rentabilita tržeb a podíl vlastního kapitálu, získáme ucelený obraz o vývoji společnosti.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.