Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zpráva o trvalé udržitelnosti společnosti Endress+Hauser

Odpovědnost ve společnosti Endress+Hauser

Myšlenka udržitelnosti je hluboce zakořeněna v kultuře našeho rodinného podniku. Naším cílem je proto spojit ekonomický úspěch s ekologickou a sociální odpovědností. Cílem zprávy o udržitelnosti je pomoci nám dosáhnout dalšího pokroku na této cestě.

Odpovědnost ve společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Zpráva o trvalé udržitelnosti

Udržitelnost vnímáme jako celostní koncept zahrnující ekonomický, sociální a ekologický rozměr. Všechny tři rozměry jsou navzájem úzce spojené a závislé. Pouze tehdy, když jsme schopni plnit naše sociální a ekologické povinnosti, můžeme dosáhnout dlouhodobého ekonomického úspěchu. Na druhou stranu, pouze ekonomicky úspěšné společnosti mohou vykonávat svou odpovědnost v oblasti životního prostředí a společnosti.

V roce 2014 jsme položili základy pro komplexní reporting o udržitelnosti celé skupiny. Mezitím jsme vytvořili odpovídající vnitřní struktury a procesy pro zachycení definovaných klíčových ukazatelů na úrovni celé skupiny. Výsledky a zjištění se také dostaly do naší nové strategie 2020+, která zahrnuje různé cíle úzce spojené s otázkou udržitelnosti.

Novinka: Kromě toho měříme náš úspěch na základě výsledků auditu EcoVadis, jako je růst tržeb, rentabilita tržeb a podíl vlastního kapitálu, získáme ucelený obraz o vývoji společnosti.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Kontakt