Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Měření pomocí 80GHz bezkontaktního radaru

Nová technologie pro vyšší spolehlivost a bezpečnost vašich procesů

Vysoce přesné zařízení Micropilot NMR81 je prvním radarovým přístrojem na světě určeným pro měření hladin kapalin, který používá přenosovou frekvenci 80 GHz. Tento přístroj byl vyvinut pro účely velmi přesného měření hladin pro celní a obchodní účely a je pro toto použití certifikován nezávislými orgány. 79GHz technologie se vyznačuje řadou výhod.

Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Výhody

  • Micropilot NMR81 využívá úzký paprsek s vyzařovacím úhlem 3°. 10GHz radar s anténou stejné velikosti používá paprsek s úhlem 21°. Měření je vysoce spolehlivé, neboť radarový paprsek se vyhýbá objektům, jako např. potrubním vedením nebo žebrům na stěnách nádrží.

  • Oproti jiným technologiím jsou obecně možné větší měřicí rozsahy při zachování stejné přesnosti měření. Náš expert pro přesné měření hladiny Micropilot NMR81 dosahuje maximální přesnosti ±0,5 mm při měřicích rozsazích až do 30 m.

Tato technologie díky jednoduššímu nasazení 80 GHz radaru pomáhá snižovat projekční nároky bez nutnosti brát ohled na objekty nacházející se uvnitř nádrže. Spolehlivé výsledky měření se odrážejí rovněž ve vyšší kapacitě a produktivitě zařízení.