Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Digitální pH senzor
Memosens CPS171D

Skleněná elektroda Memosens pro bioreaktory a fermentory v biotechnologickém průmyslu

 • Memosens CPS171D: vysoce výkonný pH senzor pro spolehlivá měření v biotechnologických procesech. ©Endress+Hauser

  Memosens CPS171D: vysoce výkonný pH senzor pro spolehlivá měření v biotechnologických procesech.

 • Memosens Biokompatibilita CPS171D je certifikovaná podle USP pro třídu VI. ©Endress+Hauser

  Biokompatibilita senzoru má certifikaci podle USP class VI a šarže je s ohledem na cytotoxicitu a bioreaktivitu zabezpečena na nejvyšší úrovni.

 • pH senzor Memosens CPS171D si uchovává přesnost a stabilitu i po několika šaržích. ©Endress+Hauser

  Díky speciální skleněné membráně a přetlakovému referenčnímu systému s funkcí iontové pasti si senzor zachová přesnost a stabilitu i po několika šaržích.

 • Memosens Nezbytná procesní a senzorová data ukládá CPS171D konektorové hlavice Memosens. ©Endress+Hauser

  Senzor ukládá do své hlavice Memosens veškerá nezbytná procesní a senzorová data, jako například dobu provozu, historii kalibrací, počet SIP a cyklů autoklávování.

 • Provádějte údržbu a kalibraci senzoru CPS171D pohodlně v laboratoři pomocí Memobase Plus CYZ71D. ©Endress+Hauser

  Se softwarem Memobase Plus provádějte údržbu a kalibraci senzoru Memosens CPS171D za kontrolovaných podmínek přímo v laboratoři.

 • Předkalibrovaný senzor je po instalaci do fermentoru okamžitě připraven na další šarži. ©Endress+Hauser

  Jakmile předkalibrovaný senzor Memosens CPS171D nainstalujete do fermentoru, vše je okamžitě připraveno na měření nové šarže.

 • Výměnu senzoru v bioreaktoru/fermentoru lze provést během několika málo sekund. ©Endress+Hauser

  Díky uzamykatelnému bajonetovému konektoru a automatické identifikaci senzoru lze výměnu senzoru ve vašem bioreaktoru/fermentoru provést během několika málo sekund.

 • Hodnotu pH kapaliny lze vypočítat pomocí potenciometrického měřicího principu. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

 • Memosens mění naměřenou hodnotu na digitální signál a pomocí bezkontaktního spojení jej přenáší do převodníku. Toto video ukazuje, jak lze pomocí technologie Memosens optimalizovat řízení procesů a údržby.

Udržujte hodnotu pH šarže v optimálním rozmezí a pomocí Memosens CPS171D maximalizujte výtěžnost svého produktu. Díky robustnímu provedení a dlouhodobé stabilitě jsou naměřené hodnoty velice přesné, reprodukovatelné a spolehlivé, a to i CIP/SIP a autoklávování. Digitální technologie Memosens a snadná obsluha CPS171D slučují v maximální míře integritu procesu a dat. Odolává korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a usnadňuje provádění preventivní údržby.

Výhody

 • Výjimečné vlastnosti, jako je přesnost senzoru a s ní spojená reprodukovatelnost a spolehlivost naměřených hodnot, vám pomohou udržovat hodnotu pH v optimálním rozmezí tak, aby byla zajištěna maximální výtěžnost produktu.

 • Díky speciální skleněné membráně a referenčnímu systému je senzor odolný vůči CIP/SIP a autoklávování (až do 140 °C) a nabízí dlouhodobě stabilní hodnoty.

 • S technologií Memosens nedochází k poruchám signálu vlivem vlhkosti a koroze: díky maximální míře použitelnosti měření je šarže provozně zabezpečena.

 • pH senzor má certifikovanou biokompatibilitu podle USP (class VI), komponenty v kontaktu s médiem jsou v souladu s FDA, bez cytotoxicity, bioreaktivity nebo materiálů pocházejících ze zvířat.

 • pH senzor poskytuje procesní a senzorová data, která pomáhají rozhodnout, zda je senzor připraven na další šarži, nebo je nutná výměna –- což je z hlediska bezpečnosti výrobku podstatné vylepšení.

 • Software Memobase Plus automaticky ukládá a dokumentuje všechna relevantní senzorová a procesní data, což zefektivňuje údržbu CPS171D.

 • Schválen pro použití v prostředí s ​​nebezpečím výbuchu.

Oblast použití

Memosens CPS171D měří hodnotu pH:

 • v biotechnologickém a farmaceutickém průmyslu
  – v bioreaktorech/fermentorech: řízení procesů ve výrobě enzymů
  – v bioreaktorech/fermentorech: řízení růstu kultury

 • v potravinářském a nápojovém průmyslu
  – aplikace CIP/SIP

S příslušnou certifikací, jako ATEX a IECEx, je tento digitální senzor vhodný do prostor s nebezpečím výbuchu.

K dispozici je osvědčení Pharma o shodě se specifikovaným sériovým číslem senzoru.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com