Analyzátor hliníku
Liquiline System CA80AL

Liquiline System CA80AL – vysoce přesný procesní analyzátor pro měření hliníku ©Endress+Hauser
Analyzátor hliníku Liquiline System CA80AL – pohled na otevřený přístroj ©Endress+Hauser
Vzorkovací nádobka s detekcí hladiny pro průtoku vzorku ©Endress+Hauser

Koncentrace hliníku v kapalině se stanovuje na principu kolorimetrického měření. Tato videoukázka vás s tímto principem měření seznámí a ukáže způsob jeho fungování.

Kolorimetrický analyzátor pro monitorování pitné a odpadní vody a pro optimalizaci řízení provozu

Liquiline System CA80AL umožňuje přesné on-line měření hliníku v pitné a odpadní vodě v souladu s legislativními požadavky. Analyzátor pomáhá optimalizovat dávkování hlinitých solí ve flokulačních procesech a při odstraňování fosforu. Umožňuje připojení až čtyř senzorů Memosens typu plug & play, což minimalizuje požadavky na instalaci. Automatická kalibrace a čištění včetně nízké spotřeby činidla snižují provozní náklady, zatímco moderní diagnostika a vzdálený přístup zajišťují provozní bezpečnost.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
 • Výhody

  • Analyzátor hliníku pracuje na principu metody pyrokatecholové violeti podle normy DIN ISO 10566, čímž zaručuje přímou porovnatelnost s laboratorními výsledky

  • Moderní diagnostický systém podporuje provádění plánované údržby

  • Snižuje provozní náklady díky...

 • Oblast použití

  Aplikace pro analyzátor hliníku Liquiline System CA80AL:

  • Monitorování limitních hodnot v pitné vodě

  • Optimalizace koagulačních procesů na bázi hlinitých solí

  • Eliminace fosforu na čistírnách odpadních vod

Technické informace

Zpět

Details

 • Měřicí princip

  Kolorimetrický

 • Charakteristika

  Procesní analyzátor hliníku ve vodách

  Soulad se standardním principem kolorimetrického měření – metoda s pyrokatecholovou violetí

 • Velikost

  Skříň
  793 × 530 × 417 mm
  31.22 × 20.87 × 16.42 in
  Skříň s podstavcem
  1693

 • Provedení

  Otevřené provedení, skříň i skříň s podstavcem
  Vysoce výkonný plast ASA-PC, náhradní podstavec s krytem z ocele

 • Procesní teplota

  4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)

 • Okolní teplota

  5 ... 40C ( 41 ... 104F)

 • Procesní tlak

  při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar

 • Frekvence sondy

  min. 5 ml/min (0,17 fl.oz/min)

 • Konzistence sondy

  nízký obsah nerozpuštěných látek (< 50 NTU), vodný, homogenizovaný

 • Aplikace

  Monitoring obsahu hliníku v pitné vodě, minerální vodě a průmyslových odpadních vodách

 • Napájení

  100 ... 120 VAC / 200 ... 240 VAC ± 10%
  24 VDC ± 10%
  50 ± 1 nebo 60 ± 1,2 Hz

 • Výstup

  2× 0/4–20 mA
  Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP

 • Vstup

  1 nebo 2 měřicí kanály

  1–4 digitální vstupy pro senzory s protokolem Memosens (volitelná možnost)

 • Rozsah měření

  15–1 000 µg/l

 • Spotřební materiály

  Pro provoz jsou potřeba reagencie a standardní roztoky CY80AL i čistidlo CY800. K pravidelné údržbě použijte díly ze sady na údržbu CAV800.

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification