Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Přenosný turbidimetr
Turbimax CUE26

Ruční měřidlo pro řízení kvality na místě v oblasti aplikací s pitnou a procesní vodou

 • ©Endress+Hauser

Přenosný turbidimetr Turbimax CUE26 měří zákal vody v souladu se standardy US EPA 180.1. Umožňuje ověřit on-line měření zákalu a řídit dané procesy přímo na místě. Ovládání je jednoduché: naplňte kyvetu, vložte ji do měřicí komory a získáte okamžitou hodnotu. Turbimax CUE26 se kalibruje s naváděním podle předem stanovených standardů, čímž pomáhá zefektivnit údržbu.

Výhody

 • Snadná verifikace procesních hodnot na místě

 • Snadné ověření on-line měřicí smyčky

 • Naváděná kalibrace podle předem daných standardů

 • Voděodolný přístroj pro použití ve vlhkém prostředí

 • Robustní pouzdro obsahující vše potřebné

Oblast použití

Turbimax CUE26 je přenosný zákaloměr pro:

 • pitné a užitkové vody

  Ověřování na místě

  On-site ověřování on-line měřicí smyčky

  On-site monitoring kvality vody v distribuční síti

 • Úpravnách ve všech průmyslových odvětvích

  Ověřování na místě

  On-site ověřování on-line měřicí smyčky

Turbimax CUE26 měří v souladu s US EPA 180

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky