Přenosný turbidimetr
Turbimax CUE26

©Endress+Hauser

Ruční měřidlo pro řízení kvality na místě v oblasti aplikací s pitnou a procesní vodou

Přenosný turbidimetr Turbimax CUE26 měří zákal vody v souladu se standardy US EPA 180.1. Umožňuje ověřit on-line měření zákalu a řídit dané procesy přímo na místě. Ovládání je jednoduché: naplňte kyvetu, vložte ji do měřicí komory a získáte okamžitou hodnotu. Turbimax CUE26 se kalibruje s naváděním podle předem stanovených standardů, čímž pomáhá zefektivnit údržbu.

 • Výhody

  • Snadná verifikace procesních hodnot na místě

  • Snadné ověření on-line měřicí smyčky

  • Naváděná kalibrace podle předem daných standardů

  • ...
 • Oblast použití

  Turbimax CUE26 je přenosný zákaloměr pro:

  • pitné a užitkové vody

   Ověřování na místě

   On-site ověřování on-line měřicí smyčky

   On-site monitoring kvality...

Technické informace

Zpět

Details

 • Měřicí princip

  Jednopaprskové rozptýlené světlo

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification