Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Převodník rozpuštěného kyslíku
Liquisys COM223

Kompaktní panelový přístroj pro vodohospodářství, pro hospodářství odpadních vod, pro oblast komunálních služeb a pro chov ryb

 • ©Endress+Hauser

Liquisys COM223 je standardní převodník pro snímače kyslíku COS41 a COS61. Zvyšuje spolehlivost provozu díky kontinuálnímu ověřování měřicí smyčky vč. senzoru. Na výběr je mnoho hardwarových a softwarových modulů, jako jsou relé nebo sběrnicová komunikace pro flexibilní přizpůsobení aplikaci. Tato modularita umožňuje kdykoli převodník upgradovat. Jednoduché menu a snadná kalibrace zrychlují a usnadňují konfiguraci a obsluhu.

Výhody

 • Vysoká provozní bezpečnost: kontinuálně ověřuje měřicí smyčku, zákaznické nastavení alarmu a kontroluje správnost kalibrace.

 • Spolehlivé řízení: proudový vstup pro průtok, s vypínáním regulátoru, nebo dopředné regulace.

 • Jednoduchá obsluha a údržba: jednoduchá jednobodová kalibrace na vzduchu, ve vzduchem nasycené vodě nebo v médiu, přímý přístup pro provedení manuální justace.

 • Nízké nároky na údržbu: funkce automatického čištění (zařízení Chemoclean), které se spustí při alarmu nebo při signálu od limitního spínače.

 • Vhodné pro každou aplikaci: množství různých modulů atd. Regulátor P(ID), časovač atd. umožňují flexibilní připojení do všech procesů.

Oblast použití

Převodník Liquisys COM223 pracuje se senzory rozpuštěného kyslíku Oxymax COS41 a Oxymax COS61 v environmentálních aplikacích, jako jsou:

 • kontrola O2 v provzdušňovací nádrži

 • kontrola O2 a monitorování pitné vody

 • monitorování povrchové vody

 • úprava a monitorování procesní vody

 • kontrola O2 v rybích farmách, aby se zajistily optimální podmínky pro růst

Liquisys COM223 komunikuje prostřednictvím následujících protokolů a rozhraní:

 • 0/4–20 mA

 • HART

 • PROFIBUS DP

 • PROFIBUS PA

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: COM120, COM121, COM220, COM221

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky