Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Kapacitní limitní
hladinový spínač
Nivotester FTC325

Limitní hladinový spínač s jiskrově bezpečným signálovým obvodem pro připojení ke kapacitnímu senzoru

  • Nivotester FTC325 ©Endress+Hauser

Nivotester FTC325 je limitní hladinový spínač s jiskrově bezpečným signálovým obvodem pro připojení ke kapacitnímu senzoru. Má kompaktní pouzdro pro snadnou sériovou montáž na standardní DIN lištu ve skříni.

Výhody

  • Nejvyšší bezpečnost díky jiskrově bezpečnému signálovému obvodu EEx ia IIC

  • Kalibrace pomocí ovládacích tlačítek

  • Vysoká funkční bezpečnost zajištěna: FailSafe pulzní frekvenční modulací (PFM) nebo třívodičovou technologií, kontrolovatelnou funkcí relé

  • Kompaktní pouzdro pro snadnou sériovou montáž na standardní DIN lištu ve skříni

  • Zásuvné svorkovnice usnadňují zapojení

  • Relé limitní hladiny a alarmové relé

Oblast použití

Pro detekci limitní hladiny v nádržích, které obsahují kapaliny, a pro sila s obsahem sypkých materiálů. Také pro kapacitní limitní hladinové sondy, které mohou být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu kategorie ATEX II (1) GD. Prevence přeplnění pro nádrže obsahující hořlavé nebo nehořlavé kapaliny ohrožující vodu a pro ochranu chodu čerpadel naprázdno.

  • Dvoubodové řízení (Δs s třívodičovým rozhraním)

  • Okolní teplota: −20 až +50 °C

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence přeplnění WHG

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Transmitter FTC420N, Transmitter FTC421, Transmitter FTC422, Transmitter FTC520Z, Transmitter FTC521Z

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky