Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Fieldgate SFG500
Inteligentní brána Ethernet/PROFIBUS

Paralelní přístup do sítí PROFIBUS, monitorování stavu přístrojů s PROFIBUS a HART technologií

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500 – brána Ethernet s integrovaným webovým serverem, která zajišťuje nezávislou přístupovou cestu do sítě PROFIBUS. Přístupový bod závodu (Access Point) pro přístroje s technologií PROFIBUS.

 • © Endress+Hauser

  Jeden hardware, mnoho možností: bránu SFG500 je možno využít pro nejrůznější aplikace. Vlastní provozní mód SFG500 je určen volitelnou kartou Fielgate Module SFM500

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500 – rozšířený mód „Asset Monitor“: seznam Asset Status List – s vyznačením statusu NE 107

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500 – rozšířený mód „Asset Monitor“: seznam e-mailů odeslaných k jednotlivým událostem za konkrétní časové období

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500 – rozšířená funkce „Asset Monitor“: záznam událostí pro odesílání zpráv o diagnostice přístrojů a o jiných změnách versus definovaná základna

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500 – základní mód „Access Point“: Live List PROFIBUS s vyznačením statusu komunikace

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500 – základní mód „Access Point“: PROFIBUS Monitor počítá rekonfigurace a diagnostické události

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500 – základní mód „Access Point“: PROFIBUS Settings (nastavení) může být autodetekováno nebo může být nastaveno uživatelem

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500 – rozšířená funkce„Asset Monitor“: zobrazuje detaily o připojeném přístroji (slave) a jeho status a také informaci o příčně-nápravném opatření

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500: integrace s programem FieldCare – což je softwarový nástroj pro konfigurování polních přístrojů, týká se jak základního, tak i rozšířeného módu

 • © Endress+Hauser

  Fieldgate SFG500: integrace s programem FieldCare – což je softwarový nástroj pro konfigurování polních přístrojů, týká se jak základního, tak i rozšířeného módu

 • © Endress+Hauser

  Získejte co možná nejvíce informací o svém polním přístroji prostřednictvím programu FieldCare, což je škálovatelný softwarový nástroj pro konfigurování přístrojů a pro řešení integrované správy provozních zdrojů.

 • Podívejte se, jak Fieldgate SFG500 a paměťové karty Fieldgate Module SFM500 spolupracují pro poskytnutí podrobného monitorování stavu inteligentních zařízení v síti PROFIBUS.

Brána SFG500 je systémový komponent, který zajišťuje nezávislou přístupovou cestu do sítě PROFIBUS. Může se použít pro různé aplikace, které podporují příslušné provozní módy.
Fieldgate SFG500 je možno použít pro všechny aplikace, které podporují příslušné provozní módy. Provozní módy mohou být aktivovány po zasunutí volitelné paměťové karty (Fieldgate Module SFM500).

Výhody

 • PROFIBUS listener (posluchač) a Master Class 2: automaticky se integruje do sítě PROFIBUS a najde v ní všechny připojené přístroje

 • Podpora HART přes PROFIBUS: Podpora zařízení HART a diagnostiky zařízení

 • PROFIBUS observer (pozorovatel): monitoruje síťový provoz a zařízení diagnostika

 • Webový server: poskytuje přehled o síti a informace o diagnostice, a to buď prostřednictvím webového prohlížeče, nebo prostřednictvím rámcové aplikace FDT/DTM

 • SFGNetwork DTM: nalezne všechny brány SFG500, které jsou přítomné na doméně Ethernetu, a zobrazí jejich připojení do sítě PROFIBUS

 • Fieldgate Module SFM500: aktivuje přídavné provozní módy a příslušné výstupy (rozhraní Modbus RS-485 a reléový výstup)

Oblast použití

Provozní módy mohou být aktivovány po zasunutí volitelné paměťové karty (Fieldgate Module SFM500). Pokud se paměťová karta nevloží, pak Fieldgate SFG500 funguje jako přístupový bod závodu (Access Point). V tomto případě tato brána působí jako brána Ethernetu s funkcí adaptivního PROFIBUS Master Class 2, který podporuje hostitelské aplikace správy prostředků podniku (Plan Asset Management) na bázi FDT, jako např. FieldCare.

S vložením paměťové karty, diagnostické údaje zařízení jako je NAMUR NE 107 hlásící důvody poruchy a opravné prostředky, jakož i procesní hodnoty PROFIBUS a HART zařízení jsou zobrazeny v integrovaném webovém prohlížeči.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Následník: Promag 55S

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com