Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Snadné dosažení shody s předpisy

Přesný monitoring obsahu fosfátů ve výrobě zmražené zeleniny pomocí Liquiline System CA80PH

Legislativa stanovující koncentraci fosfátů v odtoku průmyslových ČOV je velmi přísná. Společnost Pasfrost měla jasno: Aby se přísné legislativě vyhovělo, bylo zapotřebí automatizované, snadno použitelné řešení. Liquiline System CA80PH je schopen měřit přesně velmi nízké koncentrace fosfátů – a po své instalaci vyžaduje pouze velmi malý rozsah údržby.

Průmyslová ČOV u společnosti Pasfrost ©Endress+Hauser

Čistírna odpadních vod v provozu společnosti Pasfrost v Passendale, Belgie

Přehled výhod

  • Přesná a spolehlivá měření fosfátů zaručují dodržování zákonných požadavků.

  • Dva nainstalované analyzátory Liquiline System CA80PH mají nízké nároky na údržbu a jsou snadno použitelné.

  • Úspory nákladů díky účinnější eliminaci fosfátů, jelikož dávkování srážecího činidla lze přizpůsobovat podle výsledků měření.

Logo Pasfrost

„V naší nové průmyslové čistírně odpadních vod profitujeme z bezpečné platnosti automatizovaných, porovnatelných měřených hodnot.“

Alexander Wallays
Pasfrost NV.

Výzva

Společnost Pasfrost zpracovává čerstvou zeleninu na zmraženou zeleninu. Proto je nezbytné množství procesních kroků, kde se spotřebovává voda. Její nová čistírna odpadních vod je konstruovaná tak, aby vyčistila 250 m3 vody za 1 hodinu. Společnost Pasfrost disponuje dále úpravnou vody, kde čistí velkou část vznikající odpadní vody na pitnou vodu, která se poté znovu využívá. Další vysoce koncentrovaná odpadní voda z tohoto provozu na čištění pitné vody klade před tohoto zákazníka velkou výzvu z hlediska dodržení legislativních předpisů.

Naše řešení

Společnost Pasfrost nainstalovala dva analyzátory Liquiline System CA80PH: První měří fosfáty v toku vody za anaerobní úpravou. Druhý analyzátor provádí měření za fází denitrifikace. Firma Pasfrost zvolila CA80PH, protože využívá modrou molybdenovou metodu, kde dochází k mnohem přesnějším výsledkům měření v porovnání se žlutou metodou používanou u konkurenčních výrobků. Zákon v Belgii stanoví, že průměrná koncentrace fosfátů musí být pod hodnotou 3 mg/l na odtoku čistírny odpadních vod.

Koncentrace odpadní vody z provozu na čištění pitné vody zvyšuje výslednou koncentraci v odpadní vodě na čtyřnásobek a ve skutečnosti vyžaduje, aby byla koncentrace fosfátů nižší než 0,75 mg/l. V případě takto nízkých koncentrací fosfátů je žlutá metoda náchylná k chybovosti při nažloutlé vodě, což je přesně případ odpadní vody. Analyzátor CA80PH využívající modrou metodu oproti tomu poskytuje platné měřené hodnoty a zaručuje soulad s legislativou upravující parametry vypouštěných vod.