Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Plán údržby se zaplatí během šesti měsíců

Závod na výrobu bionafty Louis Dreyfus snižuje náklady na údržbu

Provedením analýzy instrumentace a údržby se dosáhne snížení výdajů za údržbu a rychlého návratu investic.

Závod na výrobu bionafty Louis Dreyfus Commodities v Claypoolu ve státě Indiana v USA Louis Dreyfus Commodities

Výsledky

  • Roční výdaje za údržbu výrazně poklesly

  • Vyšší hospodárnost závodu díky změně reaktivních údržbářských činností na proaktivní

  • Vypracování plánu preventivní údržby

  • Založení skladu náhradních dílů pro kriticky důležité přístroje

Výzva

Ředitel závodu si chtěl udělat přehled o činnosti údržby, aby mohl vypracovat rozpočet:

  • Nebyly k dispozici údaje ani o výdajích, ani o odpracovaných časech, na základě kterých by se mohl efektivní plán údržby vypracovat

  • Pokud se nějaký přístroj musel odvézt na opravu, hospodárnost procesu se zhoršila

Naše řešení

Pracovníci společnosti Endress+Hauser provedli analýzu instalované základny, při kterém prohlédli závod, zanalyzovali situaci a vydali svá doporučení.

Pracovníci společnosti Endress+Hauser pak vypracovali plán údržby, instalovali síťový bilanční informační systém, vyškolili zaměstnance zákazníka a spočítali, kolik bude realizace plánu stát.

Nejdůležitější fáze projektu

  • Byla shromážděna data v provozu.

  • Byly sestaveny informace a definovány kritické přístroje.

  • Byl vypracován plán údržby.

  • Bylo provedeno školení.

Proces neustálého zlepšování a získávání finančních výhod

Každoroční výdaje za údržbu od zavedení programu výrazně poklesly. Ředitel závodu si chtěl udělat přehled o činnosti údržby, aby mohl vypracovat rozpočet. Ale v závodě nebyly k dispozici údaje ani o výdajích, ani o odpracovaných časech, takže nebylo na základě čeho efektivní plán údržby vypracovat. Ale společnost Endress+Hauser věděla, jak na to. Pracovníci oddělení údržby neznali všechny informace o zařízeních, na kterých se údržba prováděla, ale při analýze bylo identifikováno 507 přístrojů, u kterých bylo nutno příslušné informace vzít v úvahu.

Ziskovost procesu, zkrácení doby prostojů na minimum

Dříve, když se nějaký přístroj musel odvézt na údržbu nebo opravu, se doba provozuschopnosti zařízení snížila. Plán údržby, který byl vypracován po provedení auditu, pomohl zákazníkovi, aby dovedl předvídat potřebu údržby a více se zaměřil na přístroje, které jsou důležité. Činnosti údržby pak byly prováděny podle tohoto plánu a lépe se mohly plánovat výdaje. Od té doby, co byly stanoveny stupně kritičnosti, zákazník věděl, kterými komponenty se má předzásobit, aby v závodě nevznikaly prostoje.