Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Vyšší bezpečnost v ropném terminálu ve Fujairah (UAE)

Provozovateli terminálu IL&FS byl udělen certifikát „Safe and Secure Port/Terminal of The Year 2017“

Emirát Fujairah je jedním z největších tankovišť na Středním východě a provozuje v současnosti 328 nádrží. Na tomto místě se manipuluje se širokým spektrem ropných produktů a jeho kapacita činí přes 333 000 m3. Vybudoval ho koncern IL&FS a byl otevřen v roce 2014. Koncern IL&FS aplikoval od samého počátku výstavby přísné bezpečnostní standardy, aby předcházel jakýmkoli nehodám v důsledku přetečení nádrží, které trápí obecně celé toto odvětví a v jejichž důsledku došlo ke ztrátám na životech, ztrátám reputace společností i k ztrátám miliard dolarů kvůli způsobeným škodám.

Přehled výhod pro zákazníka

  • Vyšší bezpečnost provozu na základě použití nezávislého a samostatného systému na ochranu před ohrožením životů, životního prostředí a hmotných aktiv

  • Nejvyšší bezpečnostní standardy díky použití nejmodernějšího a certifikovaného bezpečnostního systému

  • Vyšší efektivita a snížení náročnosti díky dálkovému provádění automatizovaných ověřovacích zkoušek

  • Snížení nákladů na pojištění a rovněž zvýšení výkonnosti a produktivity provozu

  • Zvýšení objemu obchodů díky pozvednutí reputace

Náročný úkol vytyčený zákazníkem

Ačkoli byly od počátku používány limitní hladinové spínače Liquiphant, byly podrobovány pravidelným manuálním ověřovacím zkouškám. Ty vyžadovaly, aby personál vyšplhal na nádrž, demontoval převodník a nasimuloval alarm ponořením senzoru do vědra s ropou. Tento postup obvykle trval čtyři hodiny na jednu zkoušku a nádrž během toho byla mimo provoz. Vedle časových nároků byl složitým aspektem také omezený prostor ve velínu a integrace se stávajícím systémem SCADA.

Řešení společnosti Endress+Hauser

Od uvedení systému AOPS do provozu jsou takovéto časově náročné zkoušky již minulostí. Toto řešení splňující požadavky SIL podle IEC 61511 detekuje, indikuje a předchází přeplnění zásobních nádrží podle API 2350. Bylo certifikováno na úroveň SIL2/SIL3 nezávislými externími bezpečnostními inspektory a je vybaveno automatizovanou funkcí ověřovací zkoušky, která pokrývá senzor, logický kontrolér a poplachová zařízení. Výsledky ověřovací zkoušky jsou ukládány a lze je vytisknout v podobě protokolu: ověřovací zkouška 16 nádrží za méně než 5 minut!