Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Monitorování páry se splatí do dvou let

Firma ArcelorMittal v Zenici snižuje náklady na energii systematicky

Od manuálních výpočtů až po automatizované systémy měření: díky komplexnímu systému měření páry je možno systematicky snižovat náklady na energii.

Jedním z hlavních úkolů oddělení energetiky závodu je identifikace ztrát vznikajících během transportu. ©ArcelorMittal Zenica

Jedním z hlavních úkolů oddělení energetiky závodu, které je zodpovědné za generaci páry používané pro interní provoz podniku a pro účely vytápění, je identifikace ztrát vznikajících během transportu.

Výsledky

 • Přesné a spolehlivé údaje o výrobě, transportu a spotřebě páry

 • Spotřeba páry kontrolovaná prostřednictvím přesného měření na každém spotřebiči

 • Měření účinnosti transportu a určení míst úniků v parovodní síti

 • Reporty o rozsahu podle přání zákazníka za účelem přehledů pro vedení podniku

Vedení firmy ArcelorMittal v Zenici je připraveno učinit rozhodnutí ohledně možného snížení nákladů na energii.

Na základě nabídky zařízení a služeb je vedení firmy ArcelorMittal v Zenici připraveno učinit rozhodnutí ohledně možného snížení nákladů na energii.

Emir Krgo, Head of production sector
Energy Plant Department, ArcelorMittal Zenica, Bosnia and Herzegovina

Výzva

Přestože spotřeba páry má velký vliv na ziskovost podniku, spotřeba různých interních zákazníků se dříve počítala pouze podle empirických vzorců. Jako opatření pro zvýšení hospodárnosti bylo nutno, aby oddělení energetiky závodu:

 • Monitorovalo výrobu i spotřebu páry v reálném čase

 • Mělo důležitá data centrálně k dispozici

Naše řešení

Do stávajícího systému monitorování energie, kterým firma disponuje, jsme integrovali komplexní systém monitorování parního okruhu. Tento systém zahrnuje:

 • Instrumentaci a přístroje pro správu energie

 • Sběr dat a vizualizaci

 • Montáž

Kromě toho jsme provedli všechny související potřebné servisní práce.

Hlavní komponenty systému

 • Instrumentace: 39 přístrojů na měření páry (vírový průtokoměr Prowirl 72F + teplotní čidlo TR15 + Cerabar PMP51 snímač tlaku se sifónem a uzavíracím ventilem)

 • Správa energie:EngyCal RS33 včetně rozvodných skříní, kabelů a potřebných systémových komponentů

 • Sběr dat a vizualizace: software P View, server OPC a pracovní stanice PC Montáž: příruby a redukční prvky potrubí, izolace