Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizujte oddělování velmi těžké / těžké surové ropy

Získejte lepší kontrolu nad procesem

Při oddělování velmi těžké / těžké surové ropy (< API 15, hustota > 960 kg/m3) a ropných písků se proces čištění provádí v separátorech, systémech FWKO, BOT a odsolovačích. K zajištění časově a nákladově efektivního provozu je důležité znát hustotu v celé hladině. Tradiční technologie měření poskytují jen omezené informace o procesu. Profile Vision vám poskytne jasný přehled o průběhu celého procesu.

Separátory velmi těžké / těžké surové ropy ©shutterstock/Strandperle

Výhody na první pohled

 • Přesný trojrozměrný profil hustoty celého separátoru – od vstupu až po výstup

 • Instalace probíhá zcela mimo nádrž

 • Oddělování není přerušeno z důvodů souvisejících s hustotou

 • Již žádné další nedostatečné dávkování / předávkování drahých chemických prostředků v procesu

Výzva: získaní uceleného pohledu na váš proces

Tradiční technologie nejsou schopny poskytnout jasný pohled na celkovou hladinu a emulzní vrstvu. Poloha a tloušťka emulzní vrstvy jsou důležitými informacemi pro určení množství chemických emulzních přerušovačů, které musí být přidány. Uvnitř separátoru jen nutno instalovat tradiční technologie měření a ty jsou často náchylné ke kontaminaci. Takže měřicí zařízení se musí pro čištění v pravidelných intervalech demontovat – což je zbytečné plýtvání časem.

Naše řešení: systém profilování hustoty

Separátor je rozdělen do tří detekčních oblastí hustoty:

 • Měření přítomnosti písku na dně k zajištění toho, aby byl k dispozici celý objem separátoru

 • Změřte emulzní vrstvu a tloušťku k optimalizaci vašeho separačního procesu a ušetřete náklady spojené s nedostatečným dávkováním / předávkováním chemických prostředků

 • Je monitorována čistá ropa v horní části nádrže. Integrovaný řídicí systém (PLC) sbírá a třídí všechna naměřená data. Je možná vizualizace až 5 různých úrovní rozhraní (písek, voda, emulze, olej a pěna).

Detaily řešení: Profile Vision

 • Přehled jednotlivých nádrží s profily nebo sloupcovými grafy, poplašnou signalizací, historií a protokolem událostí

 • Sběr a škálování měřených dat

 • Výpočet a vizualizace až pěti různých úrovní rozhraní

 • Grafická vizualizace profilu hustoty (hustota označena barvami) a graf (sloupcový nebo čárový graf)

 • Monitorování mezní hodnoty a stavu

 • Poplašná signalizace a sledování trendů

Gammapilot M FMG60

 • Kompaktní převodník: jeden přístroj pro všechny měřicí úkoly

 • Vysoká využitelnost, spolehlivost a bezpečnost, a to i pro extrémní procesní a okolní podmínky

 • Nejvyšší citlivost a přesnost při nejnižších dávkách

 • Optimální přizpůsobení příslušné aplikaci pomocí různých detektorů

 • SIL2/3 schválení v souladu s IEC 61508 pro detekci max. limitní hladiny

 • Teplotní kompenzace pro měření hustoty

Zdrojový kontejner zdroje záření FQG63

Zdrojové kontejnery s prodlužovacím prvkem. Vaše výhody

 • Lehké zařízení poskytující nejlepší možné odstínění

 • Nejvyšší bezpečnostní klasifikace

 • Flexibilní montážní délka až 30 m

 • Manuální ovládaní

 • Visací zámek nebo zajišťovací šroub pro zafixování pracovní polohy

 • Snadno identifikovatelný stav spínače

 • Kompaktní zařízení, které lze snadno namontovat