Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zvýšení úrovně bezpečnosti

Instalace systému prevence proti přeplnění nádrží na Blízkém východě

Naše řešení prevence přeplnění nádrží pomocí nezávislého alarmu horní hladiny minimalizuje rizika závažných nebezpečí. Náš zákazník – mezinárodní koncern energetických a petrochemických společností – se rozhodl instalovat naše řešení ve svých závodech na Středním východě.

Zvýšení bezpečnostních úrovní ve skladovacích nádržích na Blízkém východě ©Corbis RF/Strandperle

Výhody na první pohled

 • Bezpečnější provoz skladu

 • Snížené náklady na údržbu a postup automatického preventivního testování

 • Zvýšená provozní účinnost a vyšší využití nádrží

 • Standardizace přístrojového vybavení (nižší počet náhradních dílů)

 • Řešení na klíč a přenositelná pro další sklady po celém světě

Výzva

Přestože nádrže byly vybaveny systémem automatického měření, normy našeho zákazníka v souladu s nejnovějšími doporučeními API (API 2350, 4. vydání) vyžadovaly nezávislý alarm horní hladiny k prevenci přeplnění, který by byl nezávislý na jakémkoliv zařízení a metodě použité pro automatizovaný měřicí systém.

Specifikace vyžadovaly bezpečnostní spínače úrovně SIL 3 v souladu s normami IEC 61508, IEC 61511-1/ a certifikaci od zkušebního ústavu TŰV, založenou na principu vibrační vidličky s nepřetržitým automatickým monitorováním.

Naše řešení

Dodali jsme standardní systém prevence proti přeplnění a související služby splňující požadavky zákazníka zahrnující:

 • testování a uvedení do provozu hladinových spínačů SIL 3 a systémového rozvaděče

 • instalace kabelů, rozvodných potrubí, rozvodných krabic, UPS, zvukové a světelné signalizace

 • uvedení do provozu, testování, spuštění zařízení a školení

 • poprodejní podporu

 • horkou linku 24 hodin denně 7 dnů v týdnu

 • shodu a realizaci projektu podle standardů zákazníka – Zero LTI

Rozsah projektu

Poskytli jsme řešení na klíč včetně:

 • pořízení veškerého materiálu a přístrojů

 • detailního zpracování konstrukčního návrhu projektu a inženýring

 • kabeláže

 • montáže

 • testování

 • uvedení do provozu

 • spuštění a předávky

 • zaškolení obsluhy

 • poprodejní podpory

Detaily aplikace

Systém prevence proti přeplnění v souladu s nejnovějšími standardy API 2350 je modulární SIL 3 řešení pro monitorování výšky hladiny a poplašnou signalizaci v případě zjištěného rizika přeplnění. V případě chyby nebo alarmu jsou aktivována vizuální a akustická upozornění a související hlášení se zobrazují na displeji a na řídicím panelu s možností získání více podrobností o poruchách.

Detailní zpracování projektu a tovární přejímací zkoušky

 • Detailní projektování proběhlo v červenci 2012: jakmile byla objednávka přijata, podrobný návrh byl doplněn tak, aby obsahoval přístrojové vybavení, rozvaděč, kabeláž, výkopovou a projektovou dokumentaci.

 • Tovární přejímací zkoušky: Klíčové součásti projektu včetně přístrojového vybavení a rozvaděče byly před instalací podrobeny továrním přejímacím zkouškám k potvrzení souladu se specifikacemi. V polovině listopadu 2012 byly dodávány všechny komponenty a byly zahájeny instalační práce.

Instalace a přejímací zkouška na místě

 • Místo montáže: Všechen zúčastněný personál prošel bezpečnostním školením zákazníka. Prohlášení o pracovních postupech, posouzení rizik a pracovní povolení byla vydána před všemi jednotlivými pracemi, které se měly na místě provádět. Instalace v místě byla provedena včas a v souladu se všemi bezpečnostními postupy zákazníka.

 • Přejímací zkouška na místě: V prosinci 2012 byly dokončeny všechny práce v místě montáže. Systém byl zkontrolován a certifikován na základě standardní provozní zkoušky zákazníka. Následovalo školení personálu a předání.

Hlavní součásti řešení

 • Bezpečnostní úrovňové spínače Endress+Hauser Liquiphant S s certifikací podle SIL 3.

 • Ovládací rozvaděč vybavený pro úroveň SIL 3, řídicí systém (PLC) Allen Bradley a I/O obvody, grafické a textové displeje, SIL zvuková signalizace a světelné majáky.

 • Automatický postup zkušebního testování.