Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Řízeno systémem Liquiline Control

Automatizované odstraňování fosfátů v čistírně odpadních vod v Stadtlohnu

ČOV v Stadtlohnu reguluje odstraňování fosfátů pomocí systému Liquiline Control. Tento řídicí systém dávkuje srážedlo do čisticích nádrží v závislosti na aktuální koncentraci fosfátů v odpadní vodě.

ČOV ve městě Stadtlohn, Severní Porýní-Vestfálsko ©Endress+Hauser

ČOV ve městě Stadtlohn, Severní Porýní-Vestfálsko.

Nádrž se srážedlem v ČOV v Stadtlohnu ©Endress+Hauser

Nádrž se srážedlem v ČOV v Stadtlohnu: V letním období se jako srážedlo používá chlorid železitý (FeCl₃), zatímco v zimních měsících se používá kombinovaný produkt ze sloučenin železa a hliníku.

Výsledky

 • Jednotná koncentrace fosfátů na odtoku na úrovni pouhých 0,5–0,6 mg/l.

 • Optimalizovaná spotřeba srážedel.

 • Vysoká úroveň transparentnosti procesu v kombinaci se snadným ovládáním.

 • Přepnutí nádrží z paralelního na kaskádový provoz během rozšíření závodu nepředstavovalo pro řídicí systém žádný problém.

Ewald Rathmer

Na řídicí systém Liquiline Control se můžeme vždy spolehnout. Pracuje podle specifikací i za náročných podmínek na přítoku, a tak zaručuje, že jsou soustavně dodržovány příslušné parametry na odtoku.

Ewald Rathmer, provozní manažer
ČOV Stadtlohn (Německo)

Výzva

Zákazník požadoval řídicí systém, který by automatizoval srážecí reakci fosfátů a současně rovněž zaručoval dodržování limitní hodnoty fosfátů v jeho provozu (1 mg/l), která je stanovena příslušnými předpisy. Koncentrace fosfátů na odtoku musela být pokud možno konstantní během období špičkového i nízkého zatížení. Řídicí systém musel být rovněž schopen zajistit mnohem nižší limitní hodnoty, neboť v průběhu několika následujících let se očekává zpřísnění limitní hodnoty na úroveň 0,3 mg/l.

Doplňkovým požadavkem byla schopnost řídicího systému fungovat po přepnutí čisticích nádrží z paralelního na sekvenční provoz. Dané řešení muselo navíc nabízet snadné ovládání, které by zaručovalo, že personál bude schopen veškerá nastavení provádět rychle a snadno i během pohotovostní služby v nočních hodinách a o víkendech

Naše řešení

Provozovatel ČOV se rozhodl pro možnost kompletního řešení složeného z několika různých součástí:

 • Nejvýše moderní analyzátor fosfátů s nízkými nároky na údržbu.

 • Programovatelný řídicí kontrolér (PLC) se softwarem Liquiline Control.

 • Dotykový displej používaný k ovládání systému z velínu.

 • Různé služby, jako například konzultace, konstrukce a nastavení kontroléru, integrace do provozu, školení o systému.

Dávkování srážedla v Stadtlohnu v závislosti na zatížení

Zákazník si přál provádět měření fosfátů na třech místech měření. Analyzátor fosfátů byl proto nainstalován do centrálně umístěného měřicího kontejneru. Tento analyzátor automaticky analyzuje vzorky z míst měření vždy jednou za 10 minut. Software Liquiline Control používá měřenou hodnotu na přítoku biologického stupně k přizpůsobení systému na vstupní zatížení, čímž vyvažuje období špičkového a nízkého zatížení.

V závislosti na měřené hodnotě na odtoku biologického stupně systém Liquiline Control reguluje dávkování srážedla v takové míře, aby bylo dosaženo požadované zbytkové koncentrace na odtoku na úrovni 0,5–0,6 mg/l. Tím se optimalizuje spotřeba srážedla.

Místa měření fosfátů v ČOV v Stadtlohnu

 • Přítok biologického stupně: Měření vstupního zatížení.

 • Odtok biologického stupně: Zde se testuje účinnost srážecí reakce fosfátů.

 • Odtok ČOV: Finální kontrola ověřující dodržení limitní hodnoty.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu