Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Řízeno systémem Liquiline Control

Automatizované odstraňování dusíku na čistírně odpadních vod Stadtlohn

ČOV Stadtlohn řídí eliminaci dusíku pomocí systému Liquiline Control. Řídicí systém reguluje přívod vzduchu do provzdušňovacích nádrží v závislosti na aktuální koncentraci nutrientů v odpadní vodě.

Liquiline Control řídí fáze nitrifikace a denitrifikace na ČOV Stadtlohn. ©Endress+Hauser

Jedna z provzdušňovacích nádrží na ČOV Stadtlohn. Systém Liquiline Control monitoruje on-line koncentrace kyslíku a amoniakálního dusíku za účelem řízení fází nitrifikace a denitrifikace.

Senzor ISEmax CAS40D měří koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku na čistírně odpadních vod Stadtlohn. ©Endress+Hauser

Senzor ISEmax CAS40D měří koncentraci amoniakálního a dusičnanového dusíku. V ČOV v Stadtlohnu byl na odtok každé nádrže nainstalován jeden senzor.

Výsledky

 • Spolehlivé dodržování limitních hodnot.

 • Stabilní provoz.

 • Optimalizovaná spotřeba energie.

 • Vysoká úroveň transparentnosti procesu v kombinaci se snadným ovládáním.

 • Přepnutí nádrží z paralelního na kaskádový provoz během rozšíření závodu nepředstavovalo pro řídicí systém žádný problém.

Ewald Rathmer

Pomocí Liquiline Control jsme schopni spolehlivě dodržovat limitní hodnoty na odtoku naší čistírny odpadních vod, aniž bychom zbytečně spotřebovávali energii nadměrnou mírou provzdušňování.

Ewald Rathmer, provozní manažer
ČOV Stadtlohn (Německo)
Markus Pries

Klíčovými výhodami systému Liquiline Control jsou jeho snadné ovládání a transparentnost. K jeho ovládání dostačuje pouze několik velmi konkrétních parametrů. To nám naši práci velmi usnadňuje.

Markus Pries, elektrikář
čistírna odpadních vod Stadtlohn, Německo

Výzva

Zákazník požadoval řídicí systém, který by automatizoval odstraňování dusíku a současně rovněž zaručoval dodržování přípustné hodnoty dusíku na odtoku z ČOV (TN ≤ 8 nebo 12 mg/l v závislosti na ročním období. Bylo rovněž důležité, aby byl řídicí systém schopen fungovat po přepnutí aerace z paralelního na kaskádní režim. První nádrž blíže k přítoku se nyní používá v rámci stupně pro špičkové zatížení, zatímco druhá nádrž se následně používá v rámci stupně pro nízké zatížení.

Koncentrace dusíku na odtoku musela být pokud možno konstantní během období špičkového i nízkého zatížení. Dané řešení muselo navíc nabízet snadné ovládání, které by zaručovalo, že personál bude schopen veškerá nastavení provádět rychle a snadno i během pohotovostní služby v nočních hodinách a o víkendech.

Naše řešení

Provozovatel ČOV se rozhodl pro možnost kompletního řešení složeného z několika různých součástí:

 • Jeden senzor kyslíku v každé nádrži a dále iontově selektivní senzor pro amoniakální dusík a dusičnany.

 • Programovatelný řídicí kontrolér (PLC) se softwarem Liquiline Control, který řídí samostatně obě nádrže.

 • Dotykový displej používaný k ovládání systému z velínu.

 • Různé služby, jako například konzultace, konstrukce a nastavení kontroléru, integrace do provozu, školení o systému.

Řízení aerace podle zatížení na ČOV Stadtlohn

Zákazník si přál mít možnost samostatného řízení aerace v obou provzdušňovacích nádržích. Senzory v obou nádržích měří koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku a kyslík. Na základě měřených hodnot řídicí systém Liquiline Control nastavuje dynamicky požadovanou hodnotu pro kyslík: v závislosti na koncentraci amoniakálního dusíku je vháněno přesné množství vzduchu, které dostačuje k úplnému odstranění amoniakálního dusíku (NH4-N). Výsledkem je stabilita procesu a současně optimalizované využití energie spotřebovávané vzduchovými dmychadly.

Kontrolér navíc dynamicky nastavuje doby trvání fází nitrifikace a denitrifikace. Tím se dále zlepšuje snižování obsahu celkového dusíku (TN) a zaručuje se tím, že na odtoku z provozu jeho množství zůstává na konstantní úrovni.

Vzdálený přístup k řídicímu systému Liquiline Control

Kontrolér pro ČOV v Stadtlohnu byl vybaven jednotkou dálkového ovládání. To znamená, že pohotovostní personál je schopen sledovat proces a v případě nutnosti do něj zasáhnout z pohodlí vlastních domovů.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu