Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Testování způsobilosti

Testy způsobilosti prokazují míru kompetence dodavatelů kalibračních služeb

Technik společnosti Endress+Hauser provádějící kalibraci instrumentace průtoku ©Endress+Hauser

Kalibrace přístroje je standardním prvkem systémů jakosti ISO 9001 pro průmyslové výrobní závody. Provádění pravidelně se opakujících kalibrací však nezaručuje přesná měření, pokud není proces kalibrace externě ověřen. Špatná kalibrace vede k nepřesným měřidlům, které se pak odráží na kvalitě výrobku, energetické účinnosti, výnosech a finančních ztrátách.

Testy způsobilosti jsou celosvětově uznávaným osvědčeným postupem pro testování kompetencí dodavatelů kalibračních služeb. Jsou primárním požadavkem na udělení akreditace podle ISO 17025. Společnost Endress+Hauser provozuje program zkoušek způsobilosti napříč všemi našimi kalibračními servisními středisky po celém světě. Zkoumá způsobilost našich servisních středisek a identifikuje nedostatky v nápravných opatřeních. Výsledkem je vysoká míra důvěry v kalibrace.

V tomto odborném pojednání se dozvíte více o...

  • důležitosti kalibrace a následcích špatné kalibrace,

  • přímém dopadu nepřesných přístrojů na finanční hospodaření,

  • levných kalibracích negujících přínos investic do instrumentace vysoké kvality a poškozujících jméno značky,

  • globálním programu Endress+Hauser na testování způsobilosti a jeho benefitech.