Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Úspěšné zdvojnásobení výrobní kapacity

Expertíza a úzká spolupráce vedly k vysoce automatizovanému procesu u společnosti Remat Chemie

Společnosti Endress+Hauser a Remat Chemie vybudovaly v roce 2008 ve vzájemné úzké spolupráci výrobní provoz na separaci složek z kapalných chemikálií. Vzhledem k úspěšnému růstu bylo opět nutné další rozšíření, a proto byl vybudován nový provoz s 18 m vysokou frakční kolonou. Společnost Endress+Hauser realizovala v tomto projektu oblast instrumentace a procesního řízení. Nový provoz, který zahrnuje pokročilou instrumentaci a komunikační technologii, více než zdvojnásobil původní výrobní kapacitu společnosti Remat Chemie.

Zaměstnanec společnosti Endress+Hauser se zákazníkem v agrochemickém provozu při práci na zařízení field xpert ©Endress+Hauser

Recyklace a regenerace: 85 procent odpadních materiálů
lze opětovně využít.

Přehled výhod

  • Úzká spolupráce během projekční fáze vedla k optimalizaci systému a k úsporám času a peněžních prostředků.

  • Individuálně upravený řídicí software a vizualizace procesu dokonale vyhovují požadavkům společnosti Remat.

  • Řešení FieldCare poskytuje nonstop přesné informace ze systému prostřednictvím počítačů.

  • Oblast instrumentace lze monitorovat vzdáleně přes zabezpečené internetové připojení.

Mike Giunti, provozní ředitel, Remat Chemie B.V.

Společnost Endress+Hauser byla ideálním partnerem pro oblast instrumentace, konstrukční činnosti a uvedení do provozu.

Mike Giunti, provozní ředitel
Remat Chemie B.V.

Problematické úkoly

Personál pracuje ve třech směnách, během nichž jsou průběžně vyžadována rozdílná nastavení, aby vyhovovala různým typům výroby. Zásadní úlohu zde hrají řídicí systémy v kombinaci s rozsáhlou oblastí instrumentace. Proto by k úspěšnému dosažení cílů tohoto projektu velkou měrou napomohla úzká spolupráce mezi společností Remat Chemie a jejími partnery.
Aby bylo možné získat co nejvíce procesních informací vzdáleně, je instrumentace připojena k rozvaděčům přes síť PROFIBUS.

Náš přínos

Remat Chemie pověřila společnost Endress+Hauser, aby nové zařízení vybavila prvky instrumentace a procesního řízení.

  • Společnost Endress+Hauser se podílela na projekční fázi již od počátku návrhu procesních blokových schémat potrubních vedení a přístrojového vybavení.

  • Endress+Hauser vyvinula, nainstalovala a uvedla do provozu veškerou instrumentaci a řídicí prvky.

  • Řídicí software a vizualizace procesu byly přizpůsobeny podle potřeb společnosti Remat Chemie: frakcionace a správa skladových zásob se nyní bezpečně sledují na obrazovce.

Úzká spolupráce od samého začátku

Vzhledem k prostředí vyžadujícímu zajištění ochrany proti výbuchu a zamezení chybám v plánování byla společnost Endress+Hauser k projektu přizvána již v brzké fázi během návrhu procesních blokových schémat potrubních vedení a přístrojového vybavení.
Byl vytvořen inteligentní systém zón. Umístěním co největšího podílu řídicích komponent do prostředí zóny 2 byly minimalizovány výdaje za další zařízení splňující požadavky směrnic ATEX. V konečném výsledku společnost Endress+Hauser rozdělila řídicí systémy do čtyř rozvaděčů, což vedlo k lepšímu odvodu tepla a z toho plynoucím úsporám při instalaci kabeláže.

Individuálně přizpůsobený řídicí software

Řídicí program byl napsán speciálně pro novou frakční kolonu. Společnost Endress+Hauser vyrobila rovněž obslužná rozhraní pro panel PLC a dvě obrazovky do provozu pro obsluhu v zónách ATEX. Měřiče hladiny ve skladovacích nádržích stanovují plnicí poměr prostřednictvím systému správy skladových zásob. Dále jsou mimo jiné vizualizovány hodnoty průtoků, tlaků, teplot, poloh ventilů a provozu čerpadel a pracovníci obsluhy tak mohou jediným pohledem posoudit, zda procesy probíhají správně.

Instalace a uvedení do provozu

Veškeré přístroje byly zapojeny pomocí sběrnice Profibus a propojeny prostřednictvím systému Fieldcare, aby se usnadnil vzdálený přístup k informacím z jednotlivých zařízení. „Přes zabezpečené internetové připojení nám společnost Endress+Hauser mohla, obrazně řečeno, nahlížet přes rameno, což bylo zvlášť užitečné v počáteční fázi,“ vysvětluje Mark van Aerle, manažer provozu.