Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Řízení úpraven důlních vod

Pokročilá úprava důlních vod, ekologická a cenově příznivá

Zvyšte výkonnost a bezpečnost procesů týkajících se důlních vod od nákupu až po jejich úpravu a vypuštění

Úprava důlních vod hraje v těžebních provozech zásadní úlohu, ať již se jedná o dostupnost přívodu čerstvé vody pro pracovní síly, nebo o podporu nezbytně důležitých procesů, jako například separace. Získávání a úpravy potřebného objemu vody však nejsou jediné výzvy, kterým provozovatelé čelí. Stejně složitá je i úprava odpadních vod pro účely jejich bezpečného vypuštění z provozu. Všechny tyto výzvy tvoří zvlášť náročnou kombinaci v případě provozů v odlehlých místech. Portfolio společnosti Endress+Hauser nabízí pro úpravu důlních vod několik různých řešení.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser nabízí širokou paletu senzorové instrumentace na podporu optimálních procesů týkajících se důlních vod od monitoringu odsolování čerpané vody přes přípravu průmyslových vod až po úpravu vody pro účely jejího vypuštění z provozu.

 • Monitorujte a řiďte odsolování pro zaručení bezpečné spotřeby

 • Řiďte zásadně důležité parametry pro optimalizaci spotřeby energie a chemikálií při přípravě vody

 • Dosáhněte rovnováhy mezi výkonností a náročností provozu úpravny vody k zajištění shody s předpisy

Aplikace

Účinné a výkonné odsolování

Při zajišťování zásobování vodou se v těžebním provozu stále častěji spoléhá na odsolování. Jednou z nejběžnějších technik odsolování je reverzní osmóza, vychází z principu filtrace mořské vody přes specializované membrány. Výzvou pro provozovatele důlních technologií je v tomto ohledu zaručit dlouhé filtrační cykly bez poškození membrán, které mohou mít tendenci k ucpávání, zanášení a znečištění.

Účinné a výkonné odsolování
Naše expertíza v předmětném oboru

Úzký monitoring procesu je zásadně důležitý pro zamezení odstávkám, přičemž společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio pokrývající veškeré nezbytné parametry.

Přesná příprava důlní vody

V rámci přípravy důlních vod se musí sledovat několik různých parametrů, jako například pH pro zajištění účinnosti usazování nebo zákal pro určení obsahu nerozpuštěných látek.

Přesná příprava důlní vody
Naše expertíza v předmětném oboru

Nejmodernější digitální senzory Memosens od společnosti Endress+Hauser umožňují přesný a spolehlivý monitoring všech zásadně důležitých parametrů pro optimální přípravu vody.

 • Měřte a kontrolujte kvalitu vody spolehlivě a přesně

 • Provádějte kalibrace jednoduše a bez narušení procesu pomocí odnímatelných hlavic senzoru

 • Kombinujte až osm senzorů Memosens s převodníkem Liquiline za účelem vzdáleného sledování několika různých parametrů

Optimalizovaná úprava odpadních vod

Při úpravě odpadních vod je pro provozovatele těžebních technologií největší výzvou nalézt rovnováhu mezi minimalizací nákladů a zaručením kvality odtékající vody v souladu s danými předpisy.

Optimalizovaná úprava odpadních vod
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí plně specializované portfolio technologií pro úpravu a správu využití vody umožňující tuto rovnováhu rychle nastavit.

Úprava průmyslových vod

Membránová filtrace ©Endress+Hauser
Úprava odpadních vod ©Endress+Hauser

Výhody

Společnost Endress+Hauser má více než 60 let zkušeností v odvětví úpravy a čištění vod. Proto vám nejen dokážeme poskytnout podporu na základě našeho portfolia specializovaných přístrojů a řešení vyvinutých konkrétně pro problematické úkoly ve vodním hospodářství, ale rovněž na základě obrovského objemu znalostí našich odborníků na vodárenství a vodní hospodářství. Jejich vyhrazeným úkolem je snižovat vaše náklady na úpravu vody, aniž by tím byla ohrožena bezpečnost vašich zaměstnanců a životního prostředí.

 • 30 %

  energie lze ušetřit využitím našeho řešení pro řízení aerace

 • 20%

  úspora nákladů díky nižší spotřebě chemikálií na úpravu kalu

 • Více než 60

  let zkušeností v oboru úpravy a čištění vod

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory