Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Hráze u důlních odvalů musí být řádně sledovány, aby byla zaručena bezpečnost a shoda s požadavky předpisů

Správa vody z odvalů, bezpečná, efektivní a v souladu s předpisy

Optimalizujte správu vody z odvalů pro cenově výhodnou ochranu místních komunit a životního prostředí

Správa vody z odvalů je náročná povinnost u mnoha důlních provozů. Čerpání důlní hlušiny do vodojemů u odvalů vyžaduje soustavný monitoring na ochranu okolního prostředí a místních obyvatel. Kontrola několika nezbytných parametrů se často provádí přímo na místě a zahrnuje například přítok, hladinu podzemní vody, sousední vodní útvary a hladinu v přehradě, a proto se může jednat o časově náročnou záležitost s vysokou tendencí k chybovosti. Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio pro přesnou, efektivní správu vody z odvalů.

Jak můžeme pomoci

Inteligentní instrumentace od společnosti Endress+Hauser dokáže měřit několik různých parametrů a dodávat průběžně a vzdáleně vysoce přesná a spolehlivá data pro monitorovací nebo řídicí systém. Společnost Endress+Hauser tak umožňuje efektivnější a hospodárnější správu vody z odvalů u důlních provozů.

 • Monitoring přítoku, hladiny v přehradě a kvality vody pro ochranu obyvatelstva a životního prostředí

 • Vysoce přesná, robustní instrumentace pro provoz v nepříznivých prostředích

 • Vzdálený monitoring v reálném čase pro možnost bezpečných a účinných zásahů

Aplikace

Obsáhlý monitoring přítoku

Důsledná správa vody z odvalů začíná na přítoku k vodojemům u odvalů. Její rozsah však přesahuje pouhý monitoring základních parametrů, jako je například průtok rudného kalu. Musí se rovněž měřit obsah nerozpuštěných látek v rudném kalu, aby bylo možné monitorovat kapacitu vodojemů u odvalů.

Obsáhlý monitoring přítoku
Naše expertíza v předmětném oboru

Technologie od společnosti Endress+Hauser poskytují obsáhlý monitoring přítoku.

Přesné měření hladiny

Jedním z nejkritičtějších parametrů pro bezpečný provoz hráze u odvalu je hladina, a to nejen u povrchových vod, ale také hladina podzemních vod pod hrází. Sledování hladiny povrchových vod může poskytnout jasnou indikaci, pokud dojde k náhlému zvýšení hladin v důsledku záplav, dešťů nebo tání ledu.

Přesné měření hladiny
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio pro přesné a bezpečné sledování hrází u odvalů.

Praktické monitorování kvality vody v souladu s příslušnými předpisy

Zodpovědná správa vody z odvalů zahrnuje monitoring kvality okolních vodních útvarů, aby se zajistila ochrana místního obyvatelstva a životního prostředí.

Praktické monitorování kvality vody v souladu s příslušnými předpisy
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser tento úkol usnadňuje svou nabídkou stacionárních i přenosných vzorkovacích stanic v plném souladu se všemi relevantními národními a mezinárodními normami, jako například ISO 5667.

 • Vybavte si svou vzorkovací stanici v souladu s vašimi specifickými požadavky

 • Využívejte výhod přenosných stanic na vzorkování vody pro účely praktického a přesného lokálního monitoringu

 • Provádějte pohodlné, automatizované odběry vody pomocí stacionární stanice na vzorkování vody

 • Připojte až čtyři digitální analytické senzory Memosens pro vytvoření kompletní měřicí instalace

 • Využívejte další potenciál pro vzorkování v případě mimořádných událostí a pro další integraci PLC

Spolehlivý vzdálený monitoring

Manuálně prováděné sledování hrází u odvalů je náročné časově i z hlediska vynaložené práce.

Spolehlivý vzdálený monitoring
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser kombinuje bezdrátové, inteligentní přístroje se širokým rozsahem digitálních sítí a umožňuje tak vzdálený monitoring, který představuje cenově výhodnou, spolehlivou alternativu bez negativního vlivu na bezpečnost nebo soulad s právními předpisy.

 • Zkonzultujte s našimi odbornými týmy konstrukci optimálního řešení pro vaše potřeby

 • Integrujte do systému vysoce přesné a spolehlivé inteligentní monitorovací přístroje

 • Připojte se pomocí standardizovaných protokolů, jako například WirelessHART, nebo k proprietárnímu cloudovému řešení pro IIoT Netilion od společnosti Endress+Hauser

 • Přejděte na vzdálený monitoring a ušetřete náklady na správu hrází u odvalů

Získejte více informací o vzdáleném monitoringu

Síť WirelessHART ©Endress+Hauser

Výhody

S každou nehodou související s nějakou hrází u důlních odvalů roste vědomí nutnosti přísnější kontroly a legislativy. Díky naší expertíze v oboru těžební činnosti i vodárenství a vodního hospodářství vám dokážeme poskytnout podporu při budování spolehlivého monitorovacího systému pro vaše hráze u odvalů. Související portfolio nezahrnuje pouze veškerá relevantní místa měření, ale nabízí také digitální konektivitu pro vzdálený monitoring. Dohled nad vašimi důlními odvaly se tak zefektivní a sníží se jeho časová náročnost.

 • 80%

  max. hmotnostní obsah nerozpuštěných látek, který je měřitelný našimi magneticko-indukčními průtokoměry

 • ±2 mm

  přesnost našeho doporučeného přístroje na měření hladiny vod

 • 90 %

  našeho portfolia měřicí instrumentace představuje digitální přístroje

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory