Zdokonalte správu vody z odvalů

Snižte ekologická rizika prostřednictvím monitoringu důlních odvalů a povrchových vod

Hráze u důlních odvalů jsou jednou z nejkritičtějších instalací při těžební činnosti, ačkoli netvoří součást samotné výroby. Tyto hráze se budují pro ukládání odpadní hlušiny z těžební činnosti po zpracování rudy. Jelikož tyto vedlejší produkty nebo odvaly jsou často toxické nebo nebezpečné pro životní prostředí, musí se hráze pečlivě sledovat, aby bylo zaručeno, že nedojde k selhání jejich funkce. Protože pokud se tak stane, škody na životním prostředí a lidských životech mohou být velmi závažné.

Monitoring odvalů

Účinná správa skladování hlušin zahrnuje množství různých parametrů: sledování kvality a kvantity na přítoku, hladina podzemních vod a hladina uvnitř hráze a rovněž kvalita vody v okolních vodních dílech a tocích. U většiny dolů probíhají tyto kontroly ručně, tedy pracovníci jsou posíláni přímo do terénu. To může být časově velmi náročné a tento proces je náchylný k chybám. Pomocí inteligentní instrumentace, která dokáže přenášet data na dálku do monitorovacího nebo řídicího systému, lze získávat více dat, navíc průběžně, a tím umožnit lepší správu skladování hlušiny.

 • Monitoring přítoku

 • Hladina podzemních vod a hladina uvnitř hráze

 • Kvalita vody

 • Vzdálený monitoring

Získejte více informací o vzdáleném monitoringu

Síť WirelessHART ©Endress+Hauser

Aplikace

Monitoring rudného kalu

Monitoring přítoku

Měření materiálu, který se vpouští do vodojemů u odvalů, je prvním krokem k zodpovědné správě skladování hlušiny. Měření průtoku rudného kalu však není dostačující. Musíte rovněž měřit obsah nerozpuštěných látek v kalu, abyste mohli vypočítat poměr mezi nerozpuštěnými látkami a vodou. Pomocí magneticko-indukčního průtokoměru můžete měřit oba parametry jediným přístrojem. Jedná-li se o měření kvality, naše digitální analytické senzory vám řeknou, jaké látky vstupují do vaší skládky hlušiny.

Sledování hladiny vod

Měření výšky hladiny

Jedním z nejkritičtějších parametrů pro bezpečný provoz hráze u odvalu je hladina, a to nejen u povrchových vod, ale také hladina podzemních vod pod hrází. Sledování hladiny povrchových vod může poskytnout jasnou indikaci, pokud dojde k náhlému zvýšení hladin v důsledku záplav, dešťů nebo tání ledu. Na tento typ aplikace se dokonale hodí radarový převodník hladiny. Pokud jde o hladinu podzemních vod, doporučujeme nainstalovat hydrostatický hladinový senzor do trubky z PVC do podpovrchového vrtu s vodou.

Monitoring řek pomocí vzorkovače

Kvalita vody

Jedním z hlavních cílů správy vody z důlních odvalů je zaručit kvalitu vody v okolních vodních dílech a tocích. K tomu účelu Endress+Hauser nabízí stacionární i přenosné vzorkovací stanice, které plně splňují požadavky všech relevantních národních a mezinárodních norem, jako například ISO 5667. Připojením až čtyř našich digitálních analytických senzorů Memosens je lze rozšířit na kompletní měřicí řešení s možností vzorkování při určitých událostech a s možností integrace do vašeho PLC.

Vzdálený monitoring

Vzdálený monitoring

Ruční monitoring hrází u odvalů vyžaduje mnoho námahy a času. Bezdrátové, inteligentní přístroje nabízejí cenově výhodné řešení a rovněž poskytují vzdálený přístup k stavu a nastavení senzoru pro ještě vyšší bezpečnost a důslednější shodu s právními předpisy. Nabízíme širokou řadu digitálních sítí: od standardizovaných protokolů, jako například WirelessHART, až po naše vlastní cloudové řešení IIoT Netilion. Jsme schopni poskytnout vám podporu dokonce i v podobě kompletního řízení projektů včetně montáže, kabeláže a technické konstrukce systému.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

S každou nehodou související s nějakou hrází u důlních odvalů roste vědomí nutnosti přísnější kontroly a legislativy. Díky naší expertíze v oboru těžební činnosti i vodárenství a vodního hospodářství vám dokážeme poskytnout podporu při budování spolehlivého monitorovacího systému pro vaše hráze u odvalů. Související portfolio nezahrnuje pouze veškerá relevantní místa měření, ale nabízí také digitální konektivitu pro vzdálený monitoring. Dohled nad vašimi důlními odvaly se tak zefektivní a sníží se jeho časová náročnost.

 • 80 %

  max. hmotnostní obsah nerozpuštěných látek, který je měřitelný našimi magneticko-indukčními průtokoměry

 • ±2 mm

  přesnost našeho doporučeného přístroje na měření hladiny vod

 • 90 %

  našeho portfolia měřicí instrumentace představuje digitální přístroje